Islam

De eksklusive 2,5 prosent

Mens debatten om Jeanettes åpne brev til Hadia Tajik går videre, kom Statistisk sentralbyrå i dag med en ny rapport. Den forteller at 2,5 prosent av norskfødte kvinner med pakistanske foreldre har gjort som Tajik: giftet seg med en norsk mann.

I debatten om Jeanettes åpne brev til nestleder i Arbeiderpartiet og leder av Stortingets Justiskomité er det fortsatt noen som ønsker å holde fast på personfokuset, og da aller helst ha det til at det er synd på Tajik fordi noen spør om ekteskapet hennes. Ja, endog vil noen ha det til at det faller Jeanette og oss øvrige i HRS tungt for brystet at Tajik er muslim, opptatt av religionsfrihet og feminist. Berit Aalborgs mening i Vårt Land kan ikke bli mer feil. Det bevitner alt HRS har jobbet for, og som kan leses i en rekke bøker, notater og rapporter.

Tajiks svar er svært så velkomment hos oss. Så kan både den ene og andre hevde at slike «blandingsekteskap» blir mer og mer vanlig, men vi kan også slå fast, dessverre, at særlig fort går det ikke blant sentrale grupper. Nettopp Tajiks holdning og tolkning av islam kan dermed bidra til at flere «bruker hodet», for å benytte Tajik sitt uttrykk.

Ekteskapsmønsteret er et uttrykk for integrering og samhandling. I Statistisk sentralbyrå (SSB) sitt fagmagasin Samfunnsspeilet (5/2013) ble det sagt på følgende måte (du kan lese mer om dette i vår rapport Ekteskapsmønster blant utvalgte grupper, N-1-2014):

Giftermålsmønsteret blant innvandrere og deres norskfødte barn kan blant annet si noe om hvor tette kontakter som utvikles mellom innvandrere og dem som ikke er det.

I dag publiserte SSB en ny rapport hvor også tallene for norskfødte med innvandrerforeldre (det som tidligere het 2.generasjon) er med. Den forteller at av de ekteskap som ble inngått i perioden 2008-2013, så giftet 2,5 prosent av norskfødte kvinner med foreldre fra Pakistan seg med en norsk mann. (For menn er andelen 3,8 prosent).

Faksimile fra SSB

Faksimile fra SSB

Som vi ser gifter langt de fleste seg med en av samme landbakgrunn, også fordi «ektefelle ikke bosatt i Norge» med høy grad av sannsynlighet har pakistansk bagrunn.

Men fortsatt er norskfødte med innvandrerforeldre en ung gruppe (langt de fleste er ikke kommet i «gifteklar alder»), så la oss håpe at de som som finner kjærligheten utenfor «egen gruppe» får realisert sine drømmer. For nettopp Jeanettes brev «startet en viktig og god debatt som nyanserer bildet av islam og muslimer», slik som Nettavisens Stavrum velger å uttrykke det.