Islam

Da jeg giftet meg med en nordmann i moskeen

For noen år giftet jeg meg i en moské i Oslo med min norske kjæreste fordi jeg ville at min familie i Iran skulle akseptere forholdet vårt. Vi fikk klar beskjed av vigselsmannen: Kjæresten min måtte konvertere til islam før han kunne vie oss. Det samme er mønsteret blant alle mine iranske venninner og kvinnelige familiemedlemmer i Europa: Når de gifter seg med en ikke-muslim, konverterer han for at ekteskapet skal godkjennes.

En far tok sin sønn til Profeten Muhammad fordi sønnen spiste vel mye dadler. Farens ønske var at profeten skulle råde gutten til å velge bort dadler. Profeten svarte: «Den som spiser dadler kan ikke råde andre til ikke å spise dadler.»  

Hvordan kan Hadia Tajik, som velger ektemann etter eget hjerte, forsvare arrangerte ekteskap for andre? Dette minner om et narrespill, som Jeanette sier det. Tajik ser på seg selv som et fullkomment og selvstendig individ, men «søstrene hennes» er ikke myndig og selvstendig som henne?

Alle som har vokst opp i en muslimsk familie eller i et islamsk land vet at det er et klart forbud mot at muslimsk kvinner gifter seg med ikke-muslimsk menn. Dette har jo Islamsk Råd i Norge også gitt klart uttrykk for

Lily-Bandehy-660x330

For noen år giftet jeg meg i en moské i Oslo med min norske kjæreste fordi jeg ville at min familie i Iran skulle akseptere forholdet vårt. Vi fikk klar beskjed av vigselsmannen: Kjæresten min måtte konvertere til islam før han kunne vie oss. Det samme er mønsteret blant alle mine iranske venninner og kvinnelige familiemedlemmer i Europa: Når de gifter seg med en ikke-muslim, konverterer han for at ekteskapet skal godkjennes. Selv om min familie ikke er utpreget religiøs, er dette likevel mønsteret.

Hadia Tajik er en vellykket ung kvinne med innvandrerforeldre og maktpolitiker. Hun plikter overfor velgerne sine, og spesielt «søstrene» sine, å forklare hvordan hun kan bryte islams lov og gifte seg med en ikke-muslim.

Hvis hun som politiker er redelig og står åpent frem og forklarer sitt selvstendige valg og kamp for kjærligheten, vil dette ha stor betydning for andre.

Arrangert ekteskap er i tillegg et bindende ekteskap for kvinnen. Først velger slektninger og beskjente ektemann for henne, dernest må hun ha aksept fra de samme dersom hun ønsker å skille seg. I 1400 år er tusenvis av kinner blitt æresdrept grunnet islams familielovverk. Tajik, som er nestleder i AP, bør kjenne godt til verdiene som ligger til grunn for slike ekteskap. For et menneske er det viktigste og det beste å bli forelsket og elsket. En arrangert ekteskap er ikke basert på forelskelse. Det er en kontrakt mellom to familier.

Jeanette kommer med viktig spørsmål som har berørt hennes liv, mitt liv, og tusenvis av andre kvinners liv. Vi fortjener et ærlig svar fra Tajik, og Gunnar Stavrum kan ikke bagatellisere islam i detteHan ser ikke ut til å vite noe om islam eller hvordan Jeanette, jeg og tusenvis av andre muslimsk kvinner blitt frarøvet frihet og utsatt for psykiske og fysiske overgrep.