Innvandring

Afrika må ta ansvar, og migrasjon er ingen rettighet

Ethvert land plikter først og fremst å ta vare på egne borgere, som betaler skatt og bygger landet sitt. Ingen har en rett til å migrere til andre land. Dette vet du, dette vet jeg. Kanskje mediene også skulle ta dette faktumet innover seg?

Statsviter og professor Janne Haaland Matlary, har et utspill hos Dagens Næringsliv som enhver representant på Stortinget bør ta innover seg (kronikk i går, betalingsmur). Matlarys kunnskap og politiske poeng er så viktige at vi skal presentere dem alle her.

Matlary slår først fast at Dublin-avtalen ikke fungerer. Land som Italia registrerer i stort monn ikke de nyankomne og sluser dem videre nordover til mer sjenerøse velferdsstater som Norge. Dette kan ikke fortsette. ”Det er vinn-vinn for migrantene og kyststater som Italia.”

båtmigranter

Matlary peker så på debatten som preges av ”moralsk indignasjon”. Folk som avviker fra det rådende medieregimets syn, ”får merkelappen ’hjerterå’” og ”er politisk sett i hundehuset” Migrasjonen som nå pågår er dog ”altfor alvorlig til å bruke ’shaming’ som debattmetode”.

Ingen har rett til å flytte til hvilket som helst land man måtte ønske.  Men enhver av oss som bor i et land, og som bidrar til å bygge landet, har en rett til å forvente at staten spiller på lag med våre interesser som nasjonale borgere.  (En selvfølge som Støre og co ser ut til å ignorere når det ”humanistiske” 10 000-flyktningkravet legges på bordet.)  Dessuten har en stat plikt til å ta imot flyktninger, men ingen kan pålegge en stat et hvor mange flyktninger man skal ta imot. ”Dette er landets suverene rett.” Eu kan fordele byrden, men det er først og fremst nabolandene i Midtøsten og Afrika som skal ta imot flyktninger. Men ”det gjør de oljerike naboene der ikke. Hvor er Gulfstatenes dugnad?”

Matlary peker så på ektemannen sin. Som ung flyktet han i 1956 fra Ungarn. Først etter ti år her søkte han statsborgerskap. I disse årene bar han på et håp om å vende hjem.

Matlary mener at det største problemet ikke er flyktninger som tar seg over Middelhavet nå, men migrantene og ”ufattelige kyniske menneskesmuglere”, som tar mer enn 2000 dollar per snute i holker av noen båter som aldri skulle vært på vannet. Kapteinen får en satellittelefon, og idet man er i internasjonalt farvann, sendes det ut mayday. ”Skip har plikt til å redde skipbrudne, og det spekuleres det altså med på grusomste måte. Migrasjon over Middelhavet må stoppes, men det betyr ikke at flyktninger skal stoppes.”

Utfartsstedet Libya preges av anarki, terrorister (IS) og militser. Altså råder lovløsheten etter at Europa var med på å fjerne Gaddafi i 2011. Vesten ved EU og FN fulgte ikke opp den militære aksjonen med sivile virkemidler. Derfor råder kaoset. ”Europa må derfor innse at Libya må sikres før man kan møte migrasjonsstrømmen der med tiltak for sikker retur til sine hjemland. Båter må ødelegges, og flyktningene må tillates å søke asyl fra Libya fremfor å fraktes til Europa. Dette vil strupe inntektene for menneskesmugleren,” sier Matlary, helt i ånden til HRS og eksempelvis Christian Tybring-Gjedde.

Matlary sier også det mange norske borgere mener: ”Enhver borger har (derimot) en plikt til å bygge sitt eget land og bidra til en bærekraftig samfunnskontrakt der.”

Afrikas vekst er god, fem prosent årlig siste årene. Potensialet for enda større vekst er også god. ”Å hjelpe Afrika til å utvikle en moderne kapitalisme er mye riktigere enn å ta inn migranter i et Europa hvor arbeidsledigheten stiger og ungdommen ikke får jobb.”

Må Europa aksjonere militært igjen i Libya for å stanse menneskesmugleren, også fordi smuglingen innebærer terrorfare for kontinentet vårt? spør Matlary.

Reelle politiske flyktninger skal ha hjelp i nærområdene, og ”delvis i europeiske land”, som folk fra Syria og Jemen. Viktigst er det økonomiske: stabilitet på bakken, og økonomisk vekst i Afrika og Midtøsten lar seg gjøre. ”Her må Europa bidra mer, men afrikanske land har primæransvar for seg selv. Migrantstrømmen må stoppes, men på en måte som hjelper i regionen. Flyktninger kommer når krig og lovløshet råder, men også kriger tar slutt og flyktninger kan returneres.”

Denne dama er ikke skuddredd. Dette er realisme i front. Mange takk, Matlary.

Les også bloggen min hos Nettavisen om båtmigrantene, et av de mest leste blogginnleggene i Norge siste døgnet.