Islam

Ytringsfriheten går baklengs i Danmark

Det er vel få i Norge som har løftet Danmark høyere opp og frem for å ha stått på barrikaden for den umistelige ytringsfriheten enn oss i Human Rights Service. Det kan se ut til å gå mot andre tider. I et oppsiktsvekkende brev til danske NRK, DR, legger forbundet for landets avistegnere ned forbud, «med øyeblikkelig virkning», for DR mot å bruke Muhammed-tegningene fra 2005. Forbundet lener seg på opphavsretten, men legger ikke fingrene imellom: Det handler om politikk.

Foreningen Danske Bladtegnere vil ha has på oss «ytringsfrihetsfundamentalister» som bruker Muhammed-tegningene i en ideologisk kamp, heter det.

Da fikk jeg med ett et akutt behov for å publisere (faksimile av) karikaturer.

muhamme_dem_alle
Faksimile, Jyllands-Posten.

De peker også på en sikkerhetssituasjon i negativ utvikling etter Krudttønden og synagogeterroren.  Samtlige gjenlevende tegnere fra 2005-krisen har gitt sin støtte til forbundets vedtak. Det overrasket meg, ikke minst hvis den standhaftige og kloke Kurt Westergaard med den lune humoren har gitt etter for frykt eller misforstått «toleranse».

DR må fra dags dato ikke bringe Muhammed-tegninger i hverken nye programmer eller genudsendelser.

Foreningen Danske Bladtegnere har nedlagt forbud mod, at Danmarks Radio bringer de omdiskuterede Muhammed-tegninger, som første gang blev bragt i Jyllands-Posten den 30. september 2005.

Ifølge henvendelsen fra bladtegnerforeningen begrundes forbuddet med, at det er et brud på ophavsretsloven.

Samtlige Muhammed-tegnere, på nær afdøde Erik Sørensen, eller deres pårørende har underskrevet en fuldmagt til Lars Refn, formand for Danske Bladtegnere.

»Forbuddet mod udsendelse og gengivelse af værkerne gælder med øjeblikkelig virkning,« lyder det i brevet.

I 2009 indgik Copydan og DR en aftale om ophavsret. Siden er Danske Bladtegnere blevet opmærksomme på muligheden for at få tegningerne undtaget af aftalen

»Det har vi benyttet os af, fordi vi gerne selv vil være inde over, hvis nogen vil bruge vores tegninger,« forklarer formanden for Danske Bladtegnere, Lars Refn.

Han erkender, at det til dels er et spørgsmål om sikkerhed, men at forbuddet i lige så høj grad skal ses som et politisk statement.

»Det er klart, at efter Krudttønden ser sikkerhedssituationen noget anderledes ud. Men det handler også om, at der er nogle ytringsfrihedsfundamentalister, som ser vores tegninger, som et våben man kan true med i tide og utide. Vi vil ikke spændes for en ideologisk vogn, så der hvor vi har mulighed for det, vil vi gerne forhindre folk i at bruge vores tegninger til ideologiske kampe,« siger Lars Refn.