Innvandring

Kollaps med politisk velsignelse

Påskemorgen slukker ingen sorg i Sverige. Til det er innvandringsproblemene for store. Vi får glede oss over at flere makter og evner å si det alle nå burde vite: systemet er på vei til å kollapse, mens politikken er blitt en godhetskonkurranse. Pengene renner ut og skatter og avgifter økes i et formidabelt tempo.

Mottaksapparatet er på vei til å kollapse, fastslår Lederen i Expressen. Det er behov for 35 000 nye bosteder de neste fire årene for nye innvandrere, et estimat som raskt kan vise seg å være underdimensjonert. Bosettingsministeren Mehmet Kaplan (MP) vet imidlertid råd, det heter modulhus. Ideen fikk han kanskje da han sist lekte med legoklossene, der han stablet moduler nesten til himmelen. I lekeverden er det heller ingenting som heter byggelover, behandlingstid, byggekostnader eller leieutgifter. En ny rapport har da også avdekket at modulhus-løsningen kommer til å bli svært kostbar. Regningen vil svenske skattebetalere sitte igjen med.

Uansett kan en spørre seg hvor mye det vil hjelpe, all den tid det kommer omkring 1 000 asylsøkere i uka til Sverige. Så kommer familiegjenforeningssakene i etterkant. For hver som får opphold kan vi kanskje nokså trygt gange med fire. Dermed vil de svenske problemene fortsette å vokse, asylsøkere kjøper seg falsk adresse, bor hos venner eller camper i en park. Resultatet er trangboddhet, barn i fattigdom, økt segregering, økt kriminalitet, et sprengt arbeidsmarkedet, økt behov for helse- og skoleplasser, mens politikerne bare er redd for én ting: at ens gjerninger eller ettermæle skal kobles til rasisme.

Politikk er blitt en konkurranse i godhet, skriver Anna Dahlberg i Expressen. Hun viser til at nå skal Sverige (også) ta imot og forsørge fattige EU-borgere. Alternativet er jo å avvise dem eller akseptere tigging. Det er jo politikerne for gode til. «Mens utfordringene blir stadig vanskeligere, har den politiske debatten blitt stadig mer idealistisk,» hevder Dahlgren. For henne er politikk et spenningsfelt mellom idealisme og realisme, og disse må være i en rimelig balanse. I Sverige mangler realismen, hvilket den har gjort over mange år. Med andre ord tar ikke politikerne ansvar, de slåss om å være snillest. Det gjelder uansett politikkområde.

Alla vill vara på de godas sida – de som är säkra på att några målkonflikter inte existerar, att begräsningar är till för att sprängas och att allt ytterst är en fråga om människosyn. Den som kommer dragande med budgetar och andra begränsande perspektiv får genast höra att hen «ställer grupp mot grupp» och saknar känsla för människovärdet.

Det er på tide med en midlertidig innvandringsstopp, mener Bertil Torekull. Han anlegger (en ironisk?) forsiktig tone når han sier at innvandringen og integreringen i Sverige «begynner å ligne en fiasko». Han viser blant annet til innvandringstallene, ca. 100 000 i året, som tilsvarer en vekst i kostnadene fra 12 milliarder i 2012 til 32 milliarder i 2016. Men det tilsvarer bare de direkte utgiftene, reelt sett ligger kostnadene langt høyere enn dette.

The Sweden Report har tatt tallene mer grundig for seg – ikke minst hva innvandringen betyr for skattene svenskene må betale, både direkte og indirekte. » … den venstreorienterte regjeringen har kunngjort en kryssild av skatteøkninger og redusert eller avskaffet fradrag.»

The deduction for retirement savings accounts is gone. The tax on the alternative fund savings accounts is also to be hiked, although the exact level is TBD. The Swedish equivalent of social security is already in the red, and since all new arrivals are entitled to pensions (sometimes more generous than those who has worked and paid taxes all their lives) it is a mystery how coming generations are to survive without private savings to make up for the inevitably shrinking government pensions.

Charity thrift stores are as of this year hit with a 25% sales tax (!) and deductions for household services (ranging from carpentry and plumbing to maids and study aids) are reduced or abolished. The previous moderate deductions allowed regular taxpayers to get help for small stuff without hiring someone off the books, which dramatically reduced the shady underground black economy in previous years).

Fuel taxes will be hiked considerably, starting with 0,44 SEK per liter starting 2016. But… Here’s the kicker: They also snuck in a progressive tax hike, linking fuel tax to the consumer price index plus 2% annually. So without any politician having to lift a finger, the cost of gasoline will gradually increase. Dagens Industri calculates that in 30 years, the tax hike will be about 224%. That’s some 30 SEK per liter, or just north of $12 per gallon!

Then there’s of course the traditional leftist targets of property tax, reintroduction of the inheritance and gift tax, general capital tax (a second taxation on those who have the poor taste of saving their already taxed money) and more being “considered”.

Some entries in the laundry list of tax hikes read like an April’s fools joke, but unfortunately isn’t. Refrigerators, freezers, washers, vacuum cleaners, microwave ovens, computers, TVs, cell phones and similar goods are now to be taxed with a “chemical tax” based on weight. Say what? The justification for this extra $40 tax on the new washer is to “discourage use of dangerous chemicals in everyday life”. The new tax also applies to linoleum floor mats.

The list goes on, but one thing is obvious: The Swedish government is desperate for money, and the world champions of heavyweight taxation is ramping up to set themselves apart in a spectacular fashion.

Faksimile

Faksimile

Men heller ikke Reinfeldt slipper unna. For de fleste husker nok hans julehilsen i 2014: «Sverige tilhører innvandrere – ikke svensker,» sa Reinfeldt i det man kan mistenke var en styrt avvikling av hans regjering. Eller som Jyllands-Postens Leder sier det:

«Den afgående statsminister, Moderaternes Fredrik Reinfeldt, ridsede valget op ganske uforblommet kort før efterårets valg til Rigsdagen: Enten vælger vi velfærdsstaten, som vi hidtil har kendt den, eller også vælger vi at blive et indvandrerland. Reinfeldt foretrak sidstnævnte og tabte til en rød blok, der mener at vide, at en generøs velfærdsstat må gå hånd i hånd med den historisk unikke og hastige indvandring fra de for Sverige mest kulturfremmede lande og områder. Indvandringsspørgsmålet deler vandene i hele Vesteuropa. Men intet sted som i Sverige er svaret så dogmatisk og naivt.»

Hvem vil ta ansvar for dagens Sverige? Et Sverige som bytter ut befolkningen sin raskere enn noe annet land i Europa.

Det kan ligne en risikosport å bo i Sverige, som artikkelforfatteren i The Sweden Report nok vet – selv har han to måneder igjen før han flytter tilbake til USA.

I sincerely hope Sweden will come to its senses and break this kamikaze-dive into the bedrock. But personally, I doubt it, and I don’t intend to stick around and witness it firsthand.

Kan vi håpe at vår egen regjering tar lærdom av hva som skjer i Sverige? Her vil jeg spesielt etterlyse Høyre og samtidig be Fremskrittspartiet ha mer tro på egen innvandringspolitikk. Men regjeringen skal vel gå i samme fella som svenskene, hånd i hånd med Venstre og KrF.

Faksimile fra The Sweden Report

Faksimile fra The Sweden Report