Innvandring

Den svenske befolkningen utskiftes, men bryter asylinstituttet sammen i år?

Sverige går mot en befolkning der svenskene blir i mindretall. Dette har lenge vært åpenbart, og i en unik fremskrivning HRS la frem for syv år siden, kunne vi fortelle at det svenske mindretallet kunne være en realitet rundt 2049. Med den enorme asylinnvandringen siste årene, sprekker antakelig vår prognose. Mindretallet ligger an til å oppstå i 2041. Men vil makteliten i Sverige måtte gi opp det ekstreme innvandringsprosjektet sitt i år?

Ekstreme Sverige setter stadig nye rekorder. Ifølge Affes Statistik-blogg vokste innvandrerbefolkningen med nesten en million personer i perioden 2000 – 2014. Samtidig sank den svenske befolkningen med over 100 000 personer.

Sverige_Affes

Fra 2013 til 2014 økte innvandrerbefolkningen med hele 0,79 prosent. De med helsvensk bakgrunn vil således være i mindretall i 2041, mens i aldersgruppen 0 -44 år, vil de med utenlandsk bakgrunn være i majoritet allerede om 16 år, i 2031, med dagens innvandringstempo.

Da HRS utarbeidet rapporten ”Hvem er Norges innbyggere i fremtiden?” i 2008, inkluderte vi også Sverige, nettopp fordi den svenske politikken er i særklasse i vesten.  Ved å legge høyalternativet for innvandring til SSB til grunn, ble resultatet at svenskene blir i mindretall i 2049.

Sverige_HRS-fremskrivningPrognoser er nettopp kvalifisert beregning. Den kolossale asylinnvandringen som ventes i Sverige neste fire til fem årene (muligens opp mot 100 000 personer årlig), kan stupe allerede i år, da ikke minst boligmangelen (men også andre forhold) kan utløse en reaksjon i Riksdagen: den fornektende eliten blir tvunget til å ta innover seg realitetene og handle deretter. Infrastruktur vil kollapse?

Kollapsen är här nu. 2015 kommer vara det år vi ser hur asyl- och migrationspolitiken kollapsar under trycket. Det enda jag egentligen undrar över är vad som händer först – ett större epidemiskt sjukdomsutbrott eller att någon faller offer för våld. Internt flyktingboendet eller genom en grannsamverkan som löpt amok. Vi kommer inte kunna skaka fram 15 000 sängar med dräglig standard under tak inom den tid vi har på oss, inte heller hinner vi dimensionera vare sig arbetsmarknad, skol- och utbildningsplatser, vård eller polisväsende för det som kommer. Vi har inte tiden längre. Den har vi förbrukat.

Vi är framme vid stationen nu. Nu kommer det. Ducka.

Majoriteten nye asylanter neste årene antar myndighetene at vil komme fra Irak og Syria. I et generasjons- og integreringsperspektiv tegnes det unektelig mørke skyer. Svenskenes elite besitter virkelig en uslåelig selvtillit og en skruppelløs benektelse. Jeg misliker i stadig større grad å bo i et land med en så lang grense mot et annet land der det bygger seg opp uløselige konflikter og økende fattigdom.