Innvandring

Asyltall 2014

I underkant av 900 000 personer søkte asyl i de industrialiserte landene i 2014. Det er en økning på 45 prosent fra 2013. Over 80 prosent av disse kom til Europa. 15 prosent av asylsøkerne til Europa kom til ett av de fem nordiske landene, der hele 71 prosent havnet i Sverige.

Screenshot 2015-03-26 16.42.42Det ble registrert 866 000 asylsøkere i 2014 til de 44 såkalte industrialiserte land. Det er 269 400 flere asylsøkere enn i 2013, en økning på 45 prosent. 2014-tallet er dermed tett på rekorden, målt fra tidlig 1980, som fant sted i 1992 (jamfør Balkan-konflikten) og lød på 900 000 asylsøkere.

Mottatt flest asylsøkere

Absolutt flest asylsøkere i antall mottok Tyskland med 173 100, som er en økning på 58 prosent fra året før. Økningen var i prosent størst fra Eritrea (fra 3 600 til 13 200, 267 prosent), Syria (fra 11 300 til 39 900, 253 prosent) og Serbia og Kosovo (fra 14 900 til 24 100, 62 prosent).

På andreplass i antall asylsøkere finner vi USA med 121 100, en økning på 44 prosent fra året før. Asylsøkere økte mest fra Honduras (+115 prosent), Guatemala (+87 prosent), El Salvador (+77 prosent) og Mexico (+39 prosent). Samtidig har 42 prosent av samtlige asylsøkerne opphav i Mexico og Sentral-Amerika.

Screenshot 2015-03-26 16.43.17Tredjeplassen har Tyrkia, men her er situasjonen noe spesiell da de også har mange fra Syria i regi av UNCHR. Det ble registrert 87 000 asylsøknader i Tyrkia mot 44 800 året før. Dette utgjør en økning på 94 prosent. Økningen sto først og fremst irakere for. Irakiske asylsøkere gikk fra 25 300 i 2013 til 50 500 i fjor, en økning på nesten 100 prosent. Som en konsekvens var mer enn halvparten (58 prosent) av alle asylsøkere i Tyrkia irakere. Mange asylsøkere kom også fra Afghanistan (15 700), Iran (8 200) og Pakistan (1 600).

Så kommer vårt naboland Sverige. 75 100 asylsøkere kom til Sverige i 2014, som er en økning på 38 prosent fra året før. Dermed ble 2014 det nærmeste Sverige så langt er kommet rekordåret (1992, mange fra eks-Jugoslavia), da de hadde mer enn 84 000 asylsøkere. Økningen i 2014 tilskrives først og fremst asylsøkere fra Syria, fra 16 300 i 2013 til 30 300 i fjor (+85 prosent).

Det heter at dette tilsier at Sverige er det landet i Europa som, etter Tyskland, tar imot flest syrere (i antall). Men ifølge UNHCR-rapporten tok Tyskland imot 39 900 syrere (jamfør over), mens de under omtalen av Sverige sier at det kom 59 900 syrere til Tyskland i 2014. Jeg vet ikke hvilket tall som er riktig.

Mange av asylsøkerne til Sverige i 2014 har erklært seg statsløse (7 500), mens antallet eritreiske asylsøkere har gått fra 4 800 i 2013 til 11 100 i 2014 (+131 prosent). Syrere, statsløse og eritreere sto således for 65 prosent av asylsøkerne til Sverige i 2014.

Asylsøker per innbygger

Screenshot 2015-03-26 16.44.04Ser vi på antall asylsøkere i forhold til landets befolkning, var det for perioden 2010-2014 Sverige som tok imot flest, med 24,4 asylsøkere per 1 000 innbygger. Deretter kommer Malta (17,5 per 1 000), Luxembourg (12,6), Sveits og Montenegro (begge 12,3).

Norge kommer på en 7.plass med 10,7 asylsøkere per 1 000 innbygger for perioden 2010-2014. Fra 2013 til 2014 har Norge hatt en nedgang på 640 asylsøkere (-5 prosent). Fra 2012 til 2013 var det en økning på 2 590 (+24 prosent).

Til sammenligning med antall asylsøkere for 2014 (hvor Tyskland og USA ligger på topp), havnet de på henholdsvis 13. og 28.plass med 5,3 og 1,3 asylsøkere per 1000 innbygger for perioden 2010-2014.

For de 28 EU-landene var det 1,1 asylsøker per 1 000 innbygger i 2014, mens det for perioden 2010-2014 lød på 3,5. For de fem nordiske landene var det 4,1 asylsøker per 1 000 innbygger i 2014, i perioden 13,1. Samme tall for Sør-Europa var 0,8 og 2,0. Totalt i Europa var antallet asylsøkere per 1 000 innbygger 1,2 i 2014 og 3,5 i perioden 2010-2014.

Over 82 prosent til Europa

Av de 866 000 asylsøkere i 2014 som kom til de 44 industrialiserte landene, kom hele 714 300 (82,5 prosent) til Europa. Det er en økning på 47 prosent i forhold til 2013.

De 28 EU-landene mottok 570 800 (80 prosent) av disse, som er en økning på 44 prosent fra året før.

De nordiske landene

De fem nordiske landene mottok 106 200 asylsøkere, som utgjorde 15 prosent av asylsøkerne til Europa. Det var er en samlet økning på 36 prosent fra året før. Økningen var mest signifikant i Danmark og Sverige.

Danmark gikk fra 7 560 asylsøkere i 2013 til 14 820 i 2014, som er en økning på 96 prosent. I Sverige gikk antallet fra 54 260 til hele 75 090, en økning på 39 prosent. Finland mottok 3 020 i 2013 og 3 520 i 2014, mens Norge, som nevnt over, hadde en nedgang fra 13 280 til 12 640.

Dette gir at 71 prosent av asylsøkerne til de fem ¢nordiske landene, gikk til Sverige.

Screenshot 2015-03-26 16.43.47

 

UNHCR: Asylum Trends 2014, Levels and Trends in Industrialized Countries