Islam

Konvertitt sonet samfunnsstraff i ekstrem moské i Oslo, nå drept i Syria

Den 24 år gamle haldenseren som nylig ble drept i Den islamske staten ble dømt til samfunnsstraff i 2013. Da hadde han allerede konvertert til islam, og flere kilder bekrefter til HRS at Kriminalomsorgen lot den unge mannen få samfunnstjeneste i Islamic Centre og Aktivitetshus, kjent som Stovner moské. Moskeen hører inn under den ekstreme deobandisekten, som eksempelvis pakistanske Taliban vokste ut av. Hva tenker norske myndigheter med?

Korrigering: HRS’ kilder blandet sammen moskeen på Stovner med Islamic Cultural Center på Grønland. Det var altså i sistnevnte moske, som samarbeider med Stovnermoskeen, at konvertitten sonet samfunnsstraff.

TV2 meldte i går at 24-åringen er drept i Syria.

HRS har vært i kontakt med flere kilder rundt den unge mannen siste halve året. Hans far var rusmisbruker og døde av overdose da gutten var åtte år gammel. Etter det HRS erfarer hadde han en ustabil oppvekst, og begynte å ruse seg tidlig i tenårene, som igjen ledet til kriminalitet, særlig vinningskriminalitet. Han var i en periode innlagt for avrusning, for så å gå rett på kjøret igjen etter utskriving fra behandling. Han hadde diagnosen ADHD, få venner og var av den typen som når han først gikk inn for noe ”gikk over til det ekstreme/tok den helt ut”, er vi fortalt. Våren 2013 konverterte han til islam, anla raskt skjegg og ikledde seg kjortel.

Et ran sammen med en kamerat (7-eleven-butikk i Oslo) førte ham nok en gang inn i rettssalen høsten 2013. Advokat Harald Otterstad bistod den da 22 år gamle mannen, og forteller på telefon til HRS at ”retten så det som positivt” at den unge mannen hadde konvertert til islam.

Nå er det ikke retten som bestemmer hvor en samfunnsstraff skal sones, men Kriminalomsorgen. Kriminalomsorgen fattet vedtak om at moskeen på Stovner var en akseptabel soningsplass. Om samfunnsstraff skriver Kriminalomsorgen (KO):

Den største delen av samfunnsstrafftimene brukes til samfunnsnyttig arbeid. Det kan være i frivillige organisasjoner, sosiale institusjoner, kirker, skoler og barnehager. På den måten har samfunnsstraffen i større grad enn fengsel et preg av å gjøre opp for seg, siden straffen brukes til noe som er nyttig for fellesskapet.

Da bør kanskje KO forklare offentligheten hva som er nyttig for det norske fellesskapet ved å sende en ung, sårbar mann inn i en moské som, ut fra mine undersøkelser, hører inn under den radikale Deobandisekten, som fikk stor innflytelse i Pakistan da general Zia ul-Haq islamiserte lovverket, en sekt som følger hanafilovskolen, og som pakistanske Taliban, Tehrik-i-Taliban, springer ut av. TiT følger ”primært” Deobandi-ideologien.

I Storbritannia har Deobandi-bevegelsen grepet på nesten halvparten av moskeene, og defineres åpent, og korrekt, i mediene som en ”radikal sekt” eller en ”ultrakonservativ sekt”.

Det bør også nevnes at Islam Net, som nå i helgen skal hjernevaske flere norske ungdommer med Regjeringen og Stortingets velsignelse, har samarbeidet med moskeen på Stovner. Så sent som i fjor skulle Yusha Evans, amerikaner som blant annet har uttrykt støtte til terrordømt, opptre i moskeens lokaler, med dommedagsforedrag.

Her er skaren av ledende menn i moskeen på Stovner, Islamic Centre og Aktivitetshus, og merk imamen nest lengst til venstre. Det er imamen i en annen Deobandimoské i Oslo, Islamic Cultural Center, Mehboob ur Rehman. I Lars Akerhaugs bok, Norsk jihad (s.198),  kommer det frem at ur-Rehman støtter Taliban.

Islamic_Centre_Aktivitetshus

Det lyktes ikke i ettermiddag å komme i kontakt med KO (kontoret stengt), men jeg mener at KO bør svare på hvilket verdigrunnlag de sendte den unge mannen inn i denne moskeen. Hvilke undersøkelser hadde de gjort? Hva forventet de at soningen i moskeen ville gjøre med en nylig konvertert mann som allerede hadde ytre kjennetegn på at han var på den radikale stien?

PST bør også svare for seg. PST ble informert om radikaliseringen og bekymringen for videre eskalering. PST ble også informert om at den unge mannen var ”plukket opp” av Profetens Ummah (PU). PST vet at PU går etter sårbare sjeler som har falt ut av samfunnet (PU går ikke etter de velutdannede, så vidt jeg vet, som like fullt radikaliseres). Tross PSTs mottatte bekymringsmeldinger ga politiet mannen nytt pass mens han sonet i moskeen. Ja, du leste rett. Det handler vel om ”menneskerettigheter” og et politisk lederskap som  ikke vil ta i bruk åpenbart nødvendige virkemidler.

Etter det HRS kjenner til var det nettopp PUs leder, Ubaydullah Hussein, som informerte familien om dødsfallet. PU ser altså ut til å ha god kontroll på norske jihadister i Den islamske staten, og i TV2 er Hussein så grenseløs at han skriver dette knyttet til den drepte haldenseren:

«Han var høyt elsket, godt respektert og svært pliktoppfyllende. Det er meget trist å miste en slik god person, samtidig som martyrdom er den høyeste statusen en kan oppnå i Islam.

Han hadde et stort hjertet og bekymring for den muslimske befolkningen. Han har blitt et godt eksempel og forbildet for mange andre muslimer. At han er etnisk norsk beviser bare at vår tro og brorskap er uavhengig av nasjonalitet og rase, men kun basert på kjærlighet til Islam.»

Kalifatets svarte flagg vaiet på mannens Facebook-side, men denne siden fjernet han da han med hjelp av norske myndigheter (passet og moskéoppholdet) kunne forlate Norge for å krige for Den islamske staten.

Tilbake sitter familie og venner i total avmakt og sorg. De hadde ingen makt til å stoppe tragedien, for norske myndigheter sviktet både familie, venner og den nå drepte brutalt.

Man må også stille spørsmål ved hvordan det kan ha seg at PST ikke stanser/klarer å stanse PUs verving av unge nordmenn.

Denne saken bør få etterspill.

Etterskrift: Jeg har ringt tre imamer tilhørende moskeen på Stovner, og også fasttelefonen i moskeen. Mobilene deres er slått av, og fasttelefonen er konstant opptatt. Jeg ville blant annet gjerne vite om de ”satser på” at 24-åringen er å regne som martyr, med belønningen paradis, og om dette var samtaletema etter dagens fredagsbønn.