Islam

Forbrytelsen mot ungdommen fortsetter

I morgen går startskuddet for årets ideologiske manipulasjonskonferanse, der vår ungdom fortelles at de skal snu ryggen til det åpne, frie og sekulære demokratiet som har gitt dem alt av muligheter og goder. Løsningen de presenteres for på Islam Nets ”Fredskonferanse” er sharialover skapt i de arabiske sanddynene for over 1 000 år siden. Vår regjering har tydeligvis ingen innvendinger mot at voksne menn – hatpredikanter – flys inn til Norge for å skape fiender av Norge. Egentlig litt merkelig, tatt i betraktning at samme regjering er så bekymret for såkalt radikalisering.

Det sikreste vårtegnet i Norge har blitt ”Fredskonferansen” til Norges største muslimske ungdomsorganisasjon, som skal ha over 2 000 betalende medlemmer. I morgen går startskuddet for den tre dager lange konferansen. ”Gutta”, eller ”brødrene”, har nå lagt seg på en særdeles karismatisk linje, der de introduserer konferansen med latter og religiøse fraser, og der de taler om et fantastisk ”søskenskap” som skapes på deres årlige happening. Ja, det er akkurat det dette fremstår som: en sekt for Allahs utvalgte.

Det er alvor. Blodig alvor. Freden senker seg nemlig først når hoder ruller og hender og føtter kappes. For ”ekstremisme er alt det som avviker fra Allahs lover”, som en av hovedgjestene tidligere har fortalt norsk ungdom på liknende arrangement. Shady Alsuleiman åpner konferansen, som i år også satser på konverteringer. Til islam, selvsagt. Her kan du se fire norske ungdommer som under Islam Nets fane konverterer (hvordan har det gått med dem, mon tro?). Fortalte denne ”predikanten” de unge om sitt syn på frafall fra islam?

shadyalsuleiman

Her er litt om Alsuleimans syn på pisking og steining:

And remember that if there is an Islamic state the punishment of zina, the punishment of those who commit zina, if they have never been married before, they will be lashed 100 lashes. And if they are married while they committed zina, or previously been married and divorced, and they committed zina, then their punishment is stoning to death. So it’s not a small thing. Islam, the sharia, did not enforce that penalty over those who commit zina as stoning, you know stoning like execution, if Islam did not see how big and great that sin is, it’s so big and so humongous that sin that the sharia had laid a penalty down of stoning if those who commit zina had previously been married before.”

Alsuleiman har tidligere holdt sommerkurs for Islam Net. Alsuleiman er australsk imam fra Lakemba mosque i Sydney, og er kanskje best kjent for å ha invitert avdøde al-Qaida-leder Anwar al-Awlaki (drept av CIA etter ordre fra president Obama) for å holde kurs for Sydneymoskeéns ungdom.

dette filmklippet til Islam Net stilles spørsmål til Alsuleiman:

«Den muslimske ummah er som én kropp, hvis én del verker, er hele kroppen i smerte. Mange ganger ser vi muslimer rundt om i verden i vanskeligheter, hva skal vi gjøre?»

Utgangspunktet for den som stiller spørsmålet er at muslimer som ønsker fred med kuffar/vantro ofte blir beskyldt for å være vantro selv, siden de ikke drar i krig for den muslimske nasjonen, ummah.

Alsuleiman svarer:

«Det er ingen tvil om at det er riktig at den muslimske ummah er som én kropp, og at hvis noen har vondt, så føler man samme smerte. Men på samme tid – hva har man mulighet for å gjøre? Man gjør det man er istand til å gjøre – og tilbyr det man har å tilby. Hvis jeg er istand til å hjelpe, så hjelper jeg etter beste evne. Man må ikke bombe seg selv eller drepe noen – man kan bidra med hva man klarer.»

Altså: har du absolutt ingen mulighet for å dra i hellig krig mot de vantro, så er du unnskyldt – bare du gjør så godt du kan for ummah på andre måter.

Det var da betryggende å høre: at ikke alle de over to tusen betalende medlemmene av Islam Net er forpliktet til å dra i krig mot kuffar – bare de som har mulighet og anledning…

Et annet spørsmål som stilles Alsuleiman er:

Siden menn blir belønnet for jihad, hva med kvinner – siden de ikke har lov til å delta i jihad?

Til dette svarer Alsuleiman at jihad ikke bare dreier seg om å gå til krig mot de vantro, man kan bli belønnet for å være hjemme og ta seg av barna også.

Nettstedet «Islam Question and Answer», som blir flittig brukt av de rett-troende, utdyper temaet:  What is the ruling on jihad for women?

Der konkluderes det med:

Jihad is not obligatory for women in principle, except in cases of necessity. All of this has to do with jihad in cases where the enemy has not invaded the Muslim land, in which case jihad becomes obligatory on every able-bodied person, man or woman, and a woman may then go out without her husband’s permission. (min utheving)

I talen «Path of knowledge» (du kan høre talen her, nr 24 på listen) sier Alsuleiman:

«Oh Allah give victory to the Muslim Palestinians in Palestine. Oh Allah give them victory on their enemy. Oh Allah give them victory on their enemy. Give victory to the Muslims in Afghanistan and Chechnya. Give victory to all the mujahideen all over the world. Oh Allah, prepare us for the jihad, oh Allah prepare us for the jihad. Oh Allah strengthen us for it, make us be ready for it.»

En annen taler, Ali Muhammed Salah som har gjestet Islam Net tidligere, skal snakke om “hvordan forene ummaen”. Salah har dette synet på slaveri:

mohammed_salah

 «if a person in Islam, this is Islamic shariah, if a person has a slave woman, and he embraced her sexually and she conceived, then this woman now is named ?  – A mother of his child. He cannot sell her anymore. She is not a slave to be sold anymore. Why? Because there is a tie which is the child which she bore from her womb from him. So now, she is treated as a slave because she was a slave, while her child is a free girl and a free man. Of course, once again I’m interrupting my explanation to say: that was in the past and guess what? That will be very common before the appearance of the Day of Judgement because this is a sign prophecised by Prophet Muhammad (SAW). Why will this be very common? Because basically there will be major conflict before the Day of Judgement, major war between the believers and the non-believers, and obviously there will be prisoners of war, slaves and this whole scenario will be repeated again” (min uthevelse).

Jentebarn på seks, syv år omtaler han slik:

Sometimes kids at the age of six and seven they start to grow, mature and they understand, and a girl will look pretty and she will be desired.

En tredje foreleser som kan nevnes var i Trondheim og holdt konferanse i januar i år i lokalene til NTNU (sic!), Riad Ouarzazi.

Trondheim_islamkonferanse

Han er  knyttet til Al-Maghrib Institute, som er ført opp på ”islamistlisten” til Quilliam Foundation.  Han har tidligere vært i Oslo hos Islam Net, der han snudde historien om Muhammed og jødene på hodet: Jødene bedro Muhammed, de ville drepe han, de torturerte og drepte muslimer. På Allahs ordre fikk Muhammed beskjed om å drepe stammen Banu Quraish før de drepte Muhammed og hans følgere. Det kan visstnok kalles et selvforsvar. Jeg skal ikke gå i detalj om påstandene som fremmes, som eksempelvis at Muhammed da han hærtok Mekka ikke drepte en eneste en. Det er bare å sjekke Muhammed-biografien til Halvor Tjønn, og falskneriet åpenbares. På s.311 kan vi lese om listen Muhammed hadde med seg inn i Mekka, dødslisten, der seks menn og fire kvinner var ført opp.

Vi lever i et vitenskapsbasert samfunn, der alle våre unge har svært gode muligheter til å bidra til å utvikle det humanistiske fellesskapet videre. Så skjer det motsatte, at det som ser ut til å være et økende antall unge dukker ned i barbarisme, der de har kastet all kritisk sans og all lærdom fra opplysningstiden på båten.

Men regjeringen vår ser ikke ut til å bekymre seg stort. De unge vokser det nok av seg? Vel, jeg tror det er en vel optimistisk slutning. Jeg frykter nok heller at vi ser starten på noe mye større. Nettopp derfor mener jeg at en mann som eksempelvis Alsuleiman med hell kunne vært stoppet i passkontrollen på Gardermoen og ønsket god reise hjem.

Nå som vi går inn i påskehøytiden, synes jeg det passer å avrunde slik: Fred være med oss.