Politikk

Ny regjering, nytt fokus

Det kan se ut som om Antirasistisk senter plutselig har våknet. Etter offentlig søkelys på Islam Net i flere år, kommer ARS diltende etter. Hvorfor? Penger.

Som en Stortingsrepresentant sa det for noen måneder siden: ligger det an til å bli en borgerlig regjering, banker ARS og likesinnede raskt på døren. Det handler kun om én ting: økonomi. De er livredde for å få kutt i budsjettene.

Med dette som bakteppe skal man lese kronikken til ARS i Dagbladet. Det er samme ARS som har pekt på HRS som islamofobe, fordi vi har hatt et målrettet fokus på Islam Net og liknende ytterliggående grupper. ARS har betydelige forklaringsproblem: de samarbeider med den verdensomspennende antidemokratiske organisasjonen Det muslimske Brorskapet, som i Norge er sterkest representert ved Rabita-moskeen, det som også heter Det islamske forbundet, ledet av islamisten som hyller jødehateren Yusuf al-Qaradawi, Basim Ghozlan. Blant annet meldte tidligere ARS-leder, Kari Helene Partapuoli, seg på en seremoni arrangert av Rabita-moskeens ungdomsgruppe, for å hylle en antatt drept ”martyr” i SyriaEller som Partapuoli sa det til Stortinget:

”Rabitamoskeen er et av de stedene der det er høyest under taket.”

Med steder, mener hun moskeer.

Det er en ganske ekstrem påstand?

Samtidig sa hun også dette til Stortinget: I Norge har vi ”ganske få ekstreme islamister”. Ja, ja. Islam Net har over 12 000 likes på facebook. En god del tusen er medlem av moskeer som er så ytterliggående at jeg tar det for gitt at PST følger med.

Presisjon ser ikke ut til å være ARS sin styrke.

Videre samarbeider ARS med Islamic Cultural Centre (ICC), utgått av den ekstreme Jamaat-bevegelsen i Pakistan, stiftet av en av forrige århundrets fremste islamister og inspirator for al-Qaida, Maududi  Det handler om Tea Time-prosjektet,  sponset av våre skattekroner.

Da bør man vite følgende: imamen i ICC vil en gang ikke ta avstand fra Taliban. Mahboob ur-Rehman støtter Talibans kamp i Afghanistan. Dette fremkommer i boken til Lars Akerhaug, Norsk jihad (s.198).

Som kanskje en del lesere husker, avleverte ARS en såkalt skyggerapport til FN om rasisme i Norge,  bestilt av tidligere statsråd Audun Lysbakken, som måtte forlate posten grunnet korrupsjonslignende tilstander. I skyggerapporten konkluderer ARS med at HRS er islamofob og at midlene vi får,  heller bør tildeles en organisasjon som ARS. HRS defineres islamofob fordi vi var langt tidligere ute enn ARS med å peke på mørkekrefter i ikke minst moskeer og organisasjoner som Islam Net.

Denne ekstremstemplingen av andre har pågått i årevis. Et av de verste eksemplene utspilte seg i selveste Stortinget, der ARS knyttet Frp til nynazisisme.  (ca 59.min 30.sek):

”Så det er vel ikke meningen å si at Frp er høyreekstremt på noen måte, men at det har vært tilknytninger opp i gjennom årene til nyzasistiske miljøer også, det er jo ikke en hemmelighet.”

(Denne påstanden har nok ikke Frp glemt.)

I samme høring ble HRS knyttet til ekstremisme og rasisme av Partapuoli, noe som fikk blant andre Aps Håkon Haugli til å reagere negativt og irettesettende.

Så er ARS på banen i Dagbladet med kronikk om Islam Net, som rettmessig defineres som ekstrem. Da kan jo HRS si: velkommen etter. Vi har fulgt Islam Net tett siden 2009, og skrev den første kronikken om islamiseringen i Norge, der Islam Net er sentral, i Aftenposten i januar 2010, altså snart fire år siden  Ikke minst er de mange titalls artiklene våre om Islam Net en sentral årsak til ARS’ ekstremisering av oss. Men nå dilter de altså etter oss, som jeg ikke tolker annerledes enn at de fokuserer mot pengebingen til et nytt Storting og ny regjering i oktober.

Jeg tviler sterkt på at det kommer en eneste «ekstremismerapport» til fra ARS i kommende Stortingsperiode der Frp  knyttes til ekstremisme.