Innvandring

FNs menneskerettighetsråd prøver seg igjen

Denne gangen retter FNs menneskerettighetsråd kritikk mot Australia, som de hevder bryter torturkonvensjonen grunnet forhold ved de lukkede asylmottakene. Australia avviser all kritikk og krever heller anerkjennelse for sitt arbeid med å stoppe de såkalte båtflyktningene.

Nå er det vel ikke så mange som tar FNs menneskerettighetsråd seriøst lenger, og det fortjener det heller ikke. Til det er rådets mange tabber altfor lang, ikke minst fordi det er mer eller mindre kuppet av OIC, en samling av 57 muslimske land.  Både Kina, Russland, Algerie, Vietnam og Saudi-Arabia sitter i FN menneskerettighetsråd, hvor de bestemmer, gjerne i gjensidig samarbeid med OIC (jeg støtter deg, hvis du støtter meg), hvilke land som bryter menneskerettighetene. Og det til tross for at de samme nekter å gi fritt leide for menneskerettighetsobservatører i egne land. Rådet har vært kritisert en rekke ganger, selv av en ellers så forsiktig avis som Dagsavisen og det har vært prøvd på omorganiseringer, men rådet forblir uten autoritet.

Denne gangen kritiserer rådet altså Australias behandling av asylsøkere. For Australia har satt foten ned for asylsøkere som kommer vannveien med følgende beskjed: Ingen som kommer med båt til Australia får opphold. Dermed sendes de samme «båtflyktningene» rett til lukkede asylmottak for retur til hjemlandet.

Det er disse asylmottakene FNs menneskerettighetsråd har kommet til har uverdige forhold.

– Ved å ikke sørge for tilfredsstillende leveforhold, ikke stanse internering av barn og ved å ikke makte å stanse økningen i vold og spenning i mottakene, bryter Australia rettighetene til asylsøkere om å ikke utsettes for tortur og nedverdigende behandling, heter det i rapporten, ifølge The Guardian (her via NRK.no).

Det skal i rapporten refereres til to asylsøkere som har fortalt at de er blitt bundet til en stol og truet med vold og voldtekt av vaktene på mottaket. Det er selvsagt helt uholdbart om så er riktig, men det må vel også være lov å betvile slike påstander gitt situasjonen de samme asylsøkerne er i. Men rapportskrivene skal mene det «er hold» i påstandene, uten at det fremkommer hvorfor.

Dermed mener rådet at Australia kan bryte forbudet mot tortur, i tillegg til at asylsøkerne ikke gis rett til advokat.

Avviser belæring fra FN

Screenshot 2015-03-09 18.02.20Australias statsminister Tony Abbott avviser kritikken. Han mener FN heller burde anerkjenne Australia for arbeidet de gjør med å stoppe båtflyktninger.

– Jeg tror nok australiere er lei av å bli belært av FN, særlig fordi vi har stoppet disse båtreisene, og ved å gjøre det har vi også fått slutt på dødsfall på sjøen for asylsøkere. Det mest menneskelige, verdige og barmhjertige man kan gjøre er å stanse disse båtreisene, sier Abbott, som også holder fast ved at forholdene ved Manus Island (hvor asylmottak ligger, min anm.) er tilfredsstillende.

– Alles behov for mat, klær, bosted og sikkerhet blir mer enn godt nok ivaretatt, takket være det gode arbeidet til Papua Ny-Guineas myndigheter, australske myndigheter og menneskene som driver senteret, sier Abbott.

Det er forstemmende at FNs menneskerettighetsråd igjen lukker øynene for et asylinstitutt i Europa som har brutt sammen. Rådet er tydeligvis innstilt på å la tusenvis på tusenvis av mennesker, barn som gamle, drukne på sin farefulle ferd til det de tror kan bli et bedre liv – mens menneskesmuglerne gnir seg i hendene. Det er her den store skandalen ligger og utvilsomt burde alle europeiske land gått sammen om å stoppe denne båttrafikken.

Rådets rapport kaster nok Australia i søpla og det er der den hører hjemme. Vi kan ikke fortsette med det som beviselig ikke fungerer, uansett karakter.