Islam

En uredelig statsviter og et ivrig Dagbladet

Det kan se ut som om Dagbladet trykker ethvert innlegg som sendes avisen med utfall mot Einar Gelius. For virkelig å «ta den slemme og ubehøvlede» presten, tillater man endog falske påstander om hva Gelius skal ha sagt. Leser ikke Dagbladet sin egen avis? Eller er den kristendomshatende avisen rammet av en islamsk vekkelse?

Det hele begynte med en kronikk jeg skrev i Dagbladet om dette narrespillet rundt islam, denne teateroppsetningen hver gang det begås terror på europeisk jord. Jeg skrev: «Islam skal frikjennes og vi må alle slå ring om de stakkars muslimene så ikke voldsnordmenn går løs på dem. Tror politikere og de vel så lite begavede redaktører og journalister at de kan fortsette dette narrespillet, år ut og år inn, uten at den gjengse borger utvikler en uhelbredelig forakt?»

Så kom den modige presten Gelius på banen med støtte og etterlysning av en ærlig debatt om hvorfor det begås vold i islams navn. Og da ble det selvsagt bråk fra de vante holdene: kirken og antirasistene.

images[2]

Og bråket fortsetter. Gelius prøvde seg med et tilsvar, der han tenderte til mer forsiktighet i  kritikken, men der han holdt fast ved voldsproblemet.

«Mellom de ulike lovskolene og retningene i islam, er det stor samstemmighet i spørsmål om steining ved utroskap, dødsstraff for homofili, strafferett, familierett og kvinners stilling.»

Ja, dette er helt riktig. De fire sunniislamske lovskolene er forbløffende enige om disse så avgjørende spørsmålene i et menneskes liv, og dermed i samfunnsånden. De som har satt seg noe inn i islam, vet at hadith-samlingene utgjør det desidert største materialet av islams grunntekster, Koranen er bare en liten del av islam.  Det er i hadith man kan studere hva som er straffemetoder ved ulike «lovbrudd».  

Dette er jeg sikker på at statsviter Hamzah Ahmed Nordahl-Rajpoot, kjenner godt til. Nordahl-Rajpoot tilhører den forfulgte sekten ahmadiyya, definert som vantro/kafir, i sunniiislam. Like fullt forsvarer han sine fiender, som hvis de følger islam til punkt og prikke vil utstede dødsdom mot han. Nordahl-Rajpoot forsvarer dem ved å angripe Gelius, dertil for noe Gelius overhodet ikke har sagt.

Sokneprest, islamekspert og friskus Einar Gelius mener straffelovene i Koranen vanskelig kan la seg forenes med menneskerettighetene og de humanistiske verdiene (17. mars). Han lister opp steining for utroskap og dødsstraff for homofili som eksempler på slike lover.

Jeg har bladd og bladd, men klarer ikke å finne et eneste sted i Koranen hvor det står at homofile skal drepes eller at utroskap skal straffes med steining.

Er det tilfeldig at Dagbladet «ikke har fått med seg» at Gelius ikke refererte til Koranen?

Jeg tviler på at Gelius eller andre islamkritikere hadde fått på trykk et så bunn uredelig og direkte falskneri av et innlegg.