Innvandring

Baby fikk opphold i frykt for kjønnslemlestelse

En åtte måneder jentebaby fikk oppholdstillatelse i Norge, da UDI fryktet at jenta kunne bli kjønnslemlestet hvis hun ble returnert til Somalia. Moren fikk derimot avslag.

Faksimile fra NRK

Faksimile fra NRK

Ihlan Hassan kom til Norge fra Somalia for noe over to år siden, om vi skal tolke ut fra NRKs reportasje fra oktober i fjor. I dette intervjuet heter det at hun kom til Norge for 1 1/2 år siden og at hun har en datter, Hanan, på åtte måneder. Med andre ord har Ihlan Hassan (23 år) blitt gravid og født en datter på asylmottaket uten permanent oppholdstillatelse i Norge. Det i seg selv vitner ikke om noen ansvarlig holdning, men er til gjengjeld «kjent praksis» for enklere å få opphold.

Så kommer norsk asylforvaltningspraksis inn:

UDI fatter vedtak om at Ihlan Hassan skal ut, mens datteren får permanent oppholdstillatelse. 

Et slik vedtak er i seg selv så absurd at en mistenker UDI for å gå på rosa piller. Bedre blir det ikke når en ser på UDIs begrunnelse:

UDI frykter at jentebabyen kan bli utsatt for kjønnslemlestelse hvis hun blir sendt til Somalia.

«Frykten» er vel reell nok, men vi tør minne om at barnet har en mor (noen far omtales ikke) som vi må forvente er i stand til å seg av barnet og således forhindre rituell legemsbeskadigelse.

Men vedtaket har andre implikasjoner av interessant karakter:

1) Innebærer dette at alle jentebarn i verden i land der kjønnslemlestelse har en viss utbredelse, har fritt leide for permanent opphold i Norge?

2) Hvis man frykter at opphold i aktuelle land kan medføre kjønnslemlestelse, hva har Norge tenkt å gjøre med alle dem som tar/sender sine jentebarn på ferie til de samme landene?

Jeg forventer ingen svar. Men jeg forventer at dagens regjering tar et kraftig oppgjør med egen utlendingsforvaltning.

(PS: Ihlan Hassan fikk opphold gjennom såkalt «familiegjenforening» med sin datter).

NRK: UDI snur: Ihlan (23) får likevel bli i Norge sammen med babyen sin