Islam

Per Sandberg med tiltak mot radikalisering. Anundsen avviser dem ikke.

Under tittelen ”Skruppelløs optimisme og benektelse”, fremmer Per Sandberg åtte tiltak mot radikalisering. Blant annet skriver Sandberg i kronikken hos NRK at han vil ha en ideologisk granskning av moskeer. Justisminister Anders Anundsen svarer med at han gjør ”løpende vurderinger” av den foreliggende handlingsplanen ”som kan oppdateres ved behov”.

I kronikken hos NRK Ytring i går tok Sandberg et oppgjør med Ap-politikerne Torbjørn Jagland, Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik, som alle avviser at islam har et grunnleggende voldsproblem i tekstene sine. Sandberg pekte også på det sympatiserende omlandet terrorister har, et omland vi ikke vet størrelsen av.

Per.Sandberg

Videre oppfordret Sanderg partiledere til å legge ned våpnene og bli enig på bakrommet om å utvide den eksisterende handlingsplanen mot radikalisering som ble lagt frem i fjor. Sandberg la åtte tiltak på bordet:

  1. Foreta en ideologisk kartlegging av moskeer. De som fremmer klassisk islamsk lov sharia, som underordning av kvinner og dødsstraff for homofile, eller fremmer hat mot jøder, skal miste statstilskudd som religiøse trossamfunn. Slike moskeer er mer juridiske, og dermed politiske, enn teologiske. Koranskoler for barn og unge, underlagt disse moskeene må stenges.
  2. Demokratibygging og felles verdigrunnlag må på dagsorden for alle generasjoner. Vi så det på 1930- og 1970-tallet. Da gikk helt avgjørende demokratiske verdier og prinsipp i glemmeboken blant mange unge og intellektuelle. Den gang var det nazismen, og senere kommunismen og marxismen, som var en trussel. I dag og i tiden som kommer er det religiøs fanatisme som seiler opp som den nye faren, krefter som vil at religion skal stå over politikk, og dermed over demokratiet.
  3. Vi må sikre at barn og unge får en sterkere norsk identitet og god nasjonalfølelse. Vi må sikre at de får sin oppvekst i Norge, og ikke eksempelvis på koranskoler i foreldrenes opprinnelsesland, ved blant annet å revurdere oppholdsgrunnlaget til personer med asyl- eller flyktningbakgrunn som sender barna sine tilbake til opprinnelseslandet for lengre perioder.
  4. Vi må avvise bønnerom og organisert bønn på skolens område, da dette gir de bokstavtro makt.
  5. Vi må frigjøre jentene fra slørpress i skolen, som skaper oss- og dem-holdninger, og som skiller de «ærebare» fra de «urene».
  6. Vi må bekjempe Saudi-Arabia og andre islamske diktatur fra å spre sine islamtolkninger i Norge og Europa. Pengestrømmer fra de samme må også stoppes.
  7. Vi må møte såkalte hatpredikanter i ulike opptredener på utdanningsinstitusjonene våre? Slik gis de legitimitet overfor unge.
  8. Vi må vurdere, eventuelt kreve, forkynnelse på norsk i moskeene.

NTB melder, her hos Dagen, at Anundsen ikke avviser å kartlegge ideologien i norske moskeer.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) avviser ikke en kartlegging av tankegodset i norske moskeer, slik Frp-nestleder Per Sandberg ber om.

(…)

Foruten en ideologisk kartlegging av moskeene, vil Sandberg blant annet forby bønnerom ved skoler.

– Vi har en handlingsplan som er dynamisk og som kan oppdateres ved behov. Vi vil gjøre løpende vurderinger, blant annet basert på innspill vi får, sier Anundsen til NTB.

Da får vi se om Anundsen, Trine Skjei Grande, Knut Arild Hareide og Erna Solberg kan slutte seg til noen av forslagene, idet jeg mener var en altfor passiv handlingsplan fra Regjeringen i fjor.