Islam

Helle Merete Brix i skuddlinjen på en ny måte

Vår medarbeider i København gjennom 12 år, Helle Merete Brix, er sammen med Uwe Max Jensen initiativtaker og grunnlegger av Lars Vilks-komiteen, som nå sannsynligvis er utsatt for terrorangrep. Helle Merete står bak et unikt arbeid for frihet siden årtusenskiftet. I 2008 publiserte hun en glitrende bok om Det muslimske brorskapet, der hun viser hvordan Brorskapet har lyktes med å spre sin formørkende ideologi i Europa, en bok som vi kjøpte rettighetene til for våre lesere. Samme år ble hun parallellført med terroristen Omar Bakri av danske intellektuelle. Kanskje man vil tenke seg litt bedre om i tiden som kommer før man rundhåndet presterer slike intellektuelle havarier?

Helle Merete Brix har vært i ”stormen” før. Den lavmælte, grublende og selvstendig tenkende kvinnen har i alle år gått opp sine egne stier – uansett hva andre måtte mene. Nettopp dette er kvalitetsstemplet til Helle Merete – parallelt med et brennende samfunnsengasjement som verken har fylt opp kontoen eller privat medieutklippsbok med hyllester.

Akkurat den siste ”detaljen” kan kanskje snu nå.

Helle Meretes karriere innen islamkritikk startet med bøkene Islam i Vesten: På koranens vej? Og I Krigens Hus: Islams kolonisering af Vesten tidlig på 2000-tallet, sammen med Lars Hedegaard og Torben Hansen med flere. Det var dette som var oppstarten til det suksessrike Trykkefrihedsselskabet, da Lars Hedegaard ble nektet opptak i danske P.E.N grunnet boken I Krigens Hus. Man tålte dårlig i de intellektuelle rekkene kritikk av den fornemme religionen islam.

I dag er Trykkefrihedsselskabet større enn P.E.N.

Helle Merete var medlem Trykkefrihedsselskabet fra dets opprettelse til utgangen av 2010. Brix satt også i Trykkefrihedsselskabets ledelse fra 2005 – 2007, og fra 2005 – 2010 var hun sjefsredaktør for selskapets internettidsskrift Sappho.

Selv sitter jeg i Trykkefrihedsselskabets rådgivende organ, hvilket selvsagt er en stor ære.

I 2008 skrev Helle Merete en meget grundig bok om Det muslimske brorskapet, som har tilranet seg så uendelig mye makt i Europa uten at våre medier, politikere og akademikere ser ut til å ha skjønt dette. Som vi skrev i 2010:

Ifølge Brix har det lyktes Brorskapet – og især den forførende Tariq Ramadan – å fremstå som moderat overfor europeerne, mens man i ly av denne velvilje arbeider for å radikalisere Europas muslimer.

Det muslimske Brorskapet er et maktfullt organ som i de siste tiårene har bygget opp en slagkraftig organisasjon i de største og viktigste europeiske landene. Brix avdekker i denne boken Broderskapets rekkevidde, strategi, saudi-arabiske finansiering og tette samarbeid med medier, departementer, EU, intellektuelle, demokratiske venstrefløyspartier og kristne dialogorganisasjoner.

Boken var så banebrytende at HRS kjøpte elektroniske rettigheter til den. Derfor kan du laste den gratis ned fremdeles: Mod mørket. Det Muslimske Broderskab i Europa, 2008 (pdf)

Ikke minst denne boken førte til at Helle Merete opplevde ekstremiststempel (sic!). Det er det vante mønsteret: Når man ser seg nødt i å påpeke ekstreme miljø, får man fra enkelte hold selv en bøtte med ekstremisme skylt ned over hodet. Dette er hva to intellektuelle gjorde, som vi skrev den gang:

Jens-Martin Eriksen og Frederik Stjernfelt er mennene bak stemplingen av Helle Merete Brix og parallellføringen mellom den frie pennen Brix og terroristen Omar Bakri. I en ny bok Adskillelsens politikk, Multikulturalisme – ideologi og virkelighed, ønsker de to herrene både å kritisere islamister og nasjonalister. For oss ser det ut til at forfatterne føler behov for å ta intellektuell avstand til kjente kritikere av islamisme og negative aspekt ved islam som sådan. Og dermed tipper det helt for Eriksen og Stjernfeldt. Det er skandaløst å koble Brix med den verdenskjente terroristen Omar Bakri, selvsagt. Vel så alvorlig er det at ved å slenge hodeløst rundt seg med grove etiketter, legger man opp til et løp ord mister sitt innhold, samtidig som det skapes en polarisering i samfunnet som faktisk kan føre til hardere og mindre konstruktive fronter – i ytterste konsekvens bereder man grunnen for voldshandlinger mot enkeltpersoner og miljø.

Nå var Helle Merete nær ved å bli drept i dag av det som ser ut til å være de samme kreftene hun i så mange år har advart mot. Vi velger å håpe at skuddene i København kan føre til at flere forstår at vi lever i en skjebnetid det så langt ikke er mulig å se en fredelig slutt på.