Ytringsfrihet

”Ekstremisten” Helle Merete Brix

Helle Merete Brix, forfatter og blant annet skribent for HRS, er en av de ledende intellektuelle i Danmark i kampen mot islamismen. Å stå opp mot mørke krefter, kan koste dyrt. Brix opplever nå å bli stemplet som en ekstremist på linje med terroristen Oamr Bakri, blant annet fordi hun i en kronikk etter drapet på Theo van Gogh i 2004, korrekt påpekte at islam dessverre har en tradisjon for vold og drap av annerledestenkende, som da dikteren Asma bint Marwan ble drept på kommando av Muhammed. Et historisk faktum som tydeligvis ikke skal nevnes. HRS møter for øvrig Brix i København i morgen.

Jens-Martin Eriksen og Frederik Stjernfelt er mennene bak stemplingen av Helle Merete Brix og parallellføringen mellom den frie pennen Brix og terroristen Omar Bakri. I en ny bok Adskillelsens politikk, Multikulturalisme – ideologi og virkelighed, ønsker de to herrene både å kritisere islamister og nasjonalister. For oss ser det ut til at forfatterne føler behov for å ta intellektuell avstand til kjente kritikere av islamisme og negative aspekt ved islam som sådan. Og dermed tipper det helt for Eriksen og Stjernfeldt. Det er skandaløst å koble Brix med den verdenskjente terroristen Omar Bakri, selvsagt. Vel så alvorlig er det at ved å slenge hodeløst rundt seg med grove etiketter, legger man opp til et løp ord mister sitt innhold, samtidig som det skapes en polarisering i samfunnet som faktisk kan føre til hardere og mindre konstruktive fronter – i ytterste konsekvens bereder man grunnen for voldshandlinger mot enkeltpersoner og miljø.

Brix er en sentral ildsjel i Trykkefrihedsselskabet og Sappho.dk som nylig har hatt stor suksess med dokumentarboken om Det muslimske brorskapet. I morgen inviterer Brix og Trykkefrihedsselskabet til debattmøte i København med norskamerikaneren Bruce Bawer og den tyske intellektuelle Henryk Broder om antiamerikanismen i Europa. HRS deltar på møtet og har intervjuavtale med Brix på onsdag.

Les Hans Rustads kommentar på Document.no, ”Neddrektig angrep på Helle Merete Brix”