Islam

Debatt i Dagsnytt 18

Lederkommentaren i Jyllands-Posten har skapt sterke reaksjoner. Noen applauderer, andre er forferdet, skriver Aftenposten. I dag går noen av dem til debatt i Dagsnytt 18: Mohammad Usman Rana, Halvor Tjønn, Trond Bakkevig og Hege Storhaug.

På bakgrunn av Jyllands-Posten (JP) sin leder 16.februar (omtalt her) stiller Aftenposten spørsmålet: «Våre» verdier bedre enn verdier i muslimske miljøer?

Intervjuet er Hege Storhaug, Lars Gule, Mohammad Usman Rana og Per Edgar Kokkvold, og ut fra buketten er det jo ikke vanskelig å skjønne at de har en noe forskjellig tilnærming. Mest enig med JP er Storhaug (som til tross for å ha forfattet åtte bøker, er journalist, informasjonsleder i HRS og jobbet med innvandring og integrering i snart 20 år, avspises med tittelen «islamkritiker»):

Islamkritiker Hege Storhaug i Human Rights Service har lenge forfektet den samme kritikken.

– Hvis vi skal ta islams bokstaver på alvor, er ikke islam forenlig med vestlige, demokratiske verdier. Europa står nå overfor en jihad. Muslimer bruker trusler og offer-kultur som sine fremste virkemidler for å innføre sharia. Jyllands-Posten har rett i at de har erklært oss krig, sier hun.

– Hvem er «de»?

– Den islamske staten (IS) har gått ut og oppfordret sunnimuslimer til å gå til angrep, også fysisk, på oss i Vesten. I tillegg har Yousef al-Qaradawi gjentatte ganger oppfordret til å gå til krig mot våre verdier, Libyas Ghaddafi gjorde det samme. En bok av Ahmed Akkari, «Min avskjed med islamismen», har bekreftet alle mine fordommer: Innad i moskeene jobbes det kontinurlig mot integrasjon i det danske samfunnet, fastslår Storhaug, og utdyper:

– Der fremheves det fortreffelige ved sharia. Sunni- og sjiamuslimer legger bort alle interne stridigheter og står sammen og erklærer krig mot våre verdier, akkurat slik vi så i demonstrasjonen på Youngstorget i 2012 mot den tåpelige filmen «Innocence of Muslims». Muslimske ledere sto arm i arm mens det fra mengden ble ropt taktfast takhbir (gud er størst/gud er stor. red. anm.). Det er jo et krigsrop.

Storhaug er på linje med Jyllands-Posten som skriver at «det muslimske mindretal er ikke undertrykte eller forfulgte. Tværtimod har de – eller tager sig – flere rettigheder end så mange andre mindretal».

– Vi har stått med åpne armer og tatt imot innvandrere og trodd at de ville være takknemlige, men snarere tvert imot, de vil omvelte våre verdier og kjøre frem islam, sier hun.

– Men alle muslimer er ikke islamister?

– Nei, men det er ikke flertallet som er det avgjørende. Det er det ekstreme mindretallet som har makten, sier Storhaug.

Mest uenig med JP er, ikke uventet, Lars Gule (han med så mange titler at han vel knapt holder styr på dem selv):

Lars Gule, islamforsker og førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, ser det, mildt sagt, annerledes. Han reagerer sterkt på Jyllands-Postens utfall mot innvandring fra Midt-Østen.

– Det er en grotesk sammenblanding som bidrar til polarisering og stigmatisering. Bak dette fikenbladet islamisme, som man med rette skal bekjempe, stapper man alle muslimer. Det er en ekstrem virkelighetsoppfatning, og det er rasistisk. Her løper man nettopp islamofascistenes ærend, sier Gule, som i 2006 drøftet forholdet mellom islam, menneskerettighetene og demokrati i boken «Islam og det moderne».

– Er islam forenlig med vestlige verdier?

 – Ja og nei. Det er utgaver av islam som er i strid med menneskerettighetene, demokrati og likestilling. Men det er også mange utgaver av islam som forkynnes og praktiseres av muslimer som er i full overensstemmelse med menneskerettighetene, demokrati, likestilling og moderne samfunnskrav. Problemet er at ved å stemple alle muslimer som islamister bidrar Jyllands-Posten til at de islamofascistiske tolkningene får bekreftet sin posisjon. Dermed undergraver Jyllands-Posten de moderne og liberale tolkningene av islam.

Han synes det er drøyt og nedslående at den danske avisen forfekter at dansk kultur er bedre enn kulturen i muslimske miljøer.

– Det har vært nødvendig å bekjempe den islamofascistiske tolkningen av islam lenge. Det er merkelig at man først våkner opp når det rammer «oss» i Europa.

Aftenpostens egen Mohammed Usman Rana (fast spaltist, men til daglig lege) legger seg tett opp til Gules tolkning, men har likevel et langt mer vesentlig poeng nå han påpeker at kampen mot muslimsk ekstremisme må intensiveres fra muslimer side:

– Det virker som om Jyllands-Posten aksepterer ekstremistenes verdensbilde der islam og Vesten står i krig mot hverandre. Dermed har Jyllands-Posten allerede tapt for muslimsk ekstremisme. De glemmer at det faktisk er flest muslimer som er ofre for muslimsk ekstremisme.

Rana viser til at PEW Research Centre i USA nylig publiserte en undersøkelse blant muslimer over hele verden som viser at støtten til muslimsk ekstremisme er liten og synkende.

Han mener at den muslimske verden er på lag med vestlige krefter mot muslimsk ekstremisme. Han viser til krigen mot IS, Pakistans væpnede krig mot Taliban og at en rekke ortodokse islamske teologer på det sterkeste fordømmer og intensiverer den teologiske og ideologiske kampen mot muslimske ekstremister.

– Kampen mot muslimsk ekstremisme kan bare vinnes ved å samarbeide med dem som tilhører mainstram islam, og som sier at det brenner i islams hus. Vi må alle være med på å slukke brannen.

– Er for få muslimer med på å slukke brannen i islams hus?

– Kampen må definitivt intensiveres fra muslimsk side, og man må ta på alvor at ekstremistene rettferdiggjør sine holdninger med islams hellige tekster. Men hvis man mener at muslimer har vært stille, har man ikke fulgt med. Islamke teologer og ordinære muslimer betaler med sine liv i kampen mot muslimsk ekstremisme. På lettertobaghdadi.com har 125 verdensledende islamske teologer på grundig vis slått bena under den islamske legitimiteten til IS og deres likesinnede. En av de mektigste muslimer i Vesten, amerikaneren Hamza Yusuf, sier at slike ekstremister er følgere av Satan og ikke representerer islam.

– Men Jyllands-Posten kritiserer masseinnvandring fra Midtøsten?

– Mange muslimer i Vesten er født og oppvokst her, de har ikke innvandret til Vesten. Den overveldende majoriteten av dem er lojale mot Vesten samtidig som det er mulig for dem å praktisere islam. Å se på ekstremismen utelukkende som et resultant av innvandring fra Midøsten og religionen islam, er simplistisk og enøyd.

Også Rana mener islam er forening med vestlige verdier og demokrati.

– For meg og flere titalls millioner muslimer i verden, er Vesten langt nærmere islam enn det den muslimske verden er. Men det virker som Jyllandsposten har bestemt seg for at Taliban, Al-Qaida og IS har den sanne versjonen av islam, og derfor mener at islam og Vesten er uforenlige. Dermed gir de ekstremistene vind i seilene.

Per Edgar Kokkvold, som nylig hadde en meget leseverdig meningsytring i Aftenposten der han fastslår at voldelig islamisme selvfølgelig også har noe med islam å gjøre, slipper derimot å bli definert som «islamkritiker», han tituleres som tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund. Kokkvold forholder seg ikke direkte til JPs leder, men er klar på at vi ikke må stille oss slik at vi ender opp med sharia:

– Jeg mener at vi i våre land skal holde fast ved at vi ønsker å bli styrt gjennom våre lover og ikke gjennom sharialover. I en verden med en rekke nødvendige kompromisser, må noe være kompromissløst, nemlig folkestyre, rettsstaten, kvinnefrigjøringen og moderniteten. Dette må vi aldri begynne å kompromisse med, hvis vi gjør det kan vi en dag våkne opp til en livsform vi ikke vil ha.

Kokkvold understreker at han har vært nøye med å si at man må ha muslimene med seg i kampen mot islamistisk terror.

Til debatten på Dagsnytt 18 (NRK P2 og NRK2, kl. 18:00) skal Hege Storhaug og Mohammad Usman Ranas synspunkter få bryne seg mot hverandre. I tillegg får vi høre hva tidligere Aftenpostenjournalist, historiker og forfatter (blant annet en biografi om Muhammed) Halvor Tjønn og prost dr. theol., og innehaver av St. Olavs Orden for samfunnsgavnlig virke, Trond Bakkevig, har for synspunkter på islam, islamismen og verdier.