Islam

Begredelig pressemelding

Det Islamiske Trossamfund i Danmark sendte i går ut en pressemelding som har ett mål for øyet: muslimer er uskyldige og det er muslimene som trenger beskyttelse.

I en tidligere kommentar «Angrep på vårt demokrati» tok jeg til orde for at muslimske talspersoner igjen ikke må fristes til å gå inn i offerrollen knyttet til terrorangrepene i Danmark. Jeg påpeker at vi ikke vet den drepte antatte gjerningsmannens formål med terrorangrepene, men gitt at vi snakker om angrep på et debattmøte der ytringsfrihet var tema (og hvor den allerede drapstruede kunstprofessoren Lars Vilks var tilstede) og en synagoge, samt at gjerningsmannen hadde utenlandsk bakgrunn, er det nærliggende å tro at terroren kan knyttes til islam. Jeg oppfordrer således alle muslimer i Europa til å stå opp for ytringsfriheten, selv om det kan innebære ytringer (i ord eller bilder) som kan oppleves som religiøst krenkende.

Men den veien er for «noen» lengre enn lang. Pressemeldingen fra Det Islamske Trossamfund (DIT), som er skrevet etter terrorangrepet på debattmøtet på Krudttønden, men før angrepet på synagogen og før den antatte terroristen ble drept, er begredelig lesning. Igjen setter de seg selv som muslimer i førersetet, de er (potensielle) ofre, empati for den da allerede drepte og hans familie er fraværende og et eventuelt angrep på jøder synes å være helt uvirkelig (mine uthevinger):

Skrevet af DIT, Det Islamiske Trossamfund til 14. februar 2015. 

Tid til at være seriøse. Angrebet på Krudttønden i dag trækker dybe spor i vores samfund. En forkert handling, der desværre har haft uheldige konsekvenser med tab af en civil persons liv. Flere politifolk er blevet sårede, og der skal ikke herske nogen tvivl om, at det er vigtigt at forebygge at flere såres eller skades i de næste par dage og uger.

Som Det Islamiske Trossamfund finder vi det bydende nødvendigt at gøre myndighederne opmærksomme på, at de tager de nødvendige skridt for at flere ikke såres eller mister livet ved, at der fejlagtigt gås til angreb på almindelige muslimer eller moskeer.

Det vil klæde politikerne også at vise deres solidaritet med alle herunder også muslimerne, der uden tvivl vil blive de næste ofre i deres almindelige hverdag. Derudover er det vigtigt – hvor utidigt det end måtte forekomme – at drøfte hvilke mekanismer, der har været til stede som katalysator for denne slags handlinger, da man ellers fra politisk side atter vil risikere at udstille ineffektivt ved at lave tiltag, der ingen reel effekt måtte have.

Det Islamiske Trossamfund efterlyste åbent i kølvandet på Charlie Hebdo-episoden en offentlig og reel analyse af de tilgrundliggende mekanismer for, at vi kunne komme videre. Tiden til at udvise seriøsitet er stadig til stede, og det efterlyses fortsat.

Til muslimerne skal siges: Lev jeres liv som I plejer, men vær opmærksomme på jeres omgivelser. Udvis jeres venlighed og jeres gode manerer som Profeten Muhammad (må Guds fred og Velsignelser være med ham) har vist os og hele menneskeheden. Risikoen for fejlagtige hævnangreb, for noget som I ikke har haft noget som helst at gøre med, er absolut til stede. Færdes derfor ikke alene de næste par uger steder, som I ikke kender.

Er I en del af en muslimsk organisation eller moske, så tag jeres forholdsregler til at holde ekstra vagt og opstil overvågningskameraer, hvis ikke I har det allerede. Tag kontakt til myndighederne og bed dem om ekstra beskyttelse, hvis I føler jer usikre. Og træk aldrig i den mentale defensiv og bliv ikke undskyldende, for når man er uskyldig og fri for sådanne handlinger, så skal man aldrig lade andres fejlopfattelser og begrænsede forståelse definere én. Bibehold jeres oprigtighed og kærlighed til jeres Deen, fordi Allah belønner den tålmodige i Livet Hinsides hvor ingen uretfærdigheder vil finde sted. Tiden til at udvise seriøsitet er fortsat til stede og har aldrig været mere påtrængende.

Pressemelding fra DIT