40 prosent mener muslimsk innvandring og påvirkning fra islam er en trussel mot det norske samfunn

På bakgrunn av Pegida-demonstrasjonene ga Dagbladet Ipsos MMI i oppdrag å foreta en meningmåling rundt utsagnet: «Hvor enig eller uenig er du i at muslimsk innvandring og påvirkning fra islam utgjør en trussel for det norske samfunn?». Svaret må være bekymringsfull lesning for den politiske ledelsen. Hele 40 prosent er…

På bakgrunn av Pegida-demonstrasjonene ga Dagbladet Ipsos MMI i oppdrag å foreta en meningmåling rundt utsagnet: «Hvor enig eller uenig er du i at muslimsk innvandring og påvirkning fra islam utgjør en trussel for det norske samfunn?».

Svaret må være bekymringsfull lesning for den politiske ledelsen. Hele 40 prosent er helt eller delvis enige i utsagnet, mens 41 prosent er helt eller delvis uenig.

Dagbladet presenterer meningsmålingen med overskriften Ni av ti Frp-velgere er enige med Pegida. Det utgjør 88 prosent. Men også de andre partienes velgere er splittet i synet på muslimsk innvandring og påvirkning fra islam. I Høyre er 49 prosent helt eller delvis enig, i Krf 48, i Senterpartiet 45.

Selv Venstres, SVs og MDGs velgere uttrykker bekymring, hhv 19, 15 og 18 prosent. I Ap er 33 prosent enig i at muslimsk innvandring og påvirkning fra islam utgjør en trussel for det norske samfunnet.

I samtlige partier oppgir en tredjedel av de spurte at de er uenige i at islam truer det norske samfunnet.

Frykter minst
Minst frykt for muslimsk innvandring og islamsk påvirkning er det blant SVs velgere (15 prosent), fulgt av Miljøpartiet De Grønne (18 prosent), Venstre (19 prosent) og Arbeiderpartiet (33 prosent).

Sortert etter alder er tendensen at bekymringen øker jo eldre respondenten er. I den yngste velgergruppa (15-24 år) svarer 33 prosent at de er enige i utsagnet, mot 45 prosent i velgergruppa over 60 år.

Målt i forhold til utdanning er frykten større hos respondenter med videregående skole (54 prosent) enn høyt universitetsutdannede (27 prosent).

Innvandringspolitisk talsmann i Frp, Mazyar Keshvari er ikke overrasket over resultatet:

– At mange opplever islam og muslimer som en fare, er ganske naturlig ut fra hva som skjer ute i verden. Daglig får vi fryktelige meldinger om IS-halshogginger og massakrer på f.eks. homofile, 60-70 norske islamister har dratt til Syria for å kjempe for dem, og det er ikke lenge siden mange ble drept i Paris, sier Keshvari til Dagbladet.

Han mener imidlertid at det er uhyggelig at så mange nordmenn ser på muslimer som en fare.

– Majoriteten er ikke terrorister eller potensielle sådanne, sier han.

Når det er sagt, mener Frp-talsmannen at de store norske paraplyorganisasjonene for muslimer, som Islam Net og Islamsk Råd, må bære mye ansvar for nordmenns negative oppfatning av islam.

– De har f.eks. invitert hatpredikanter hit, som er utestengt fra andre land. De er blitt tvunget fra skanse til skanse f.eks. når det gjelder å ta avstand på drap på homofile. Dagen etter Paris-angrepet sto generalsekretæren i Islamsk Råd på Dagsrevyen og hånflirte og gjorde seg selv og muslimene til ofre for terroren, sier han.

Lignende målinger er foretatt i andre land. I 2009 viste en tysk måling at nesten tre av fire tyskere frykter den pågående utbredelsen av islam i landet. I 2012 ble dette resultatet:

83 prosent assosierer islam med svekkede rettigheter for kvinner.
70 prosent assosierer islam med fanatisme og radikalisme.
64 prosent knytter islam til voldsbruk og 60 prosent til hat.

Nyere målinger foretatt i forbindelse med de store Pegida-marsjene i Dresden, viste at 49 prosent hadde forståelse for demonstrasjonene.

Ifølge en meningsmåling utført for avisen Der Spiegel mener 65 prosent av befolkningen at regjeringen ikke tar situasjonen med den rekordhøye innvandringen og de rekordmange asylsøkerne tilstrekkelig alvorlig.

Og en representativ spørreundersøkelse utført av YouGov på oppdrag av Zeit.online oppgir nesten halvparten av de spurte – 49 prosent – at de har forståelse for demonstrasjonene. 30 prosent svarte at de hadde «full forståelse» for demonstrantenes synspunkter, mens 19 prosent svarte «temmelig stor». Bare 23 prosent stilte seg avvisende.

73 prosent oppgir å være bekymret fordi radikal islam vinner mer innflytelse. Bekymringen er sterkest i aldersgruppen over 55 år, men også i aldersgruppen 18 til 24 år svarer 66 prosent at de er bekymret.