Annenhver tysker sympatiserer med Pegida

I Tyskland øker antallet som møter opp til organisasjonen PEGIDAs (Patriotiske europeere mot islamiseringen av aftenlandene) demonstrasjoner. Organisasjonen arrangerer demonstrasjoner hver mandag i byen Dresden i Øst-Tyskland og i forrige uke stilte mellom 10.000 og 15.000 mennesker. Siden 2007 har Tyskland sett en fordobling av antallet innvandrere til landet,…

I Tyskland øker antallet som møter opp til organisasjonen PEGIDAs (Patriotiske europeere mot islamiseringen av aftenlandene) demonstrasjoner. Organisasjonen arrangerer demonstrasjoner hver mandag i byen Dresden i Øst-Tyskland og i forrige uke stilte mellom 10.000 og 15.000 mennesker.

Siden 2007 har Tyskland sett en fordobling av antallet innvandrere til landet, og i 2013 ankom over 450,000 mennesker. Samme år var Tyskland det landet i Europa som mottok flest asylsøknader.

Ifølge en meningsmåling utført for avisen Der Spiegel mener 65 prosent av befolkningen at regjeringen ikke tar situasjonen med den rekordhøye innvandringen og de rekordmange asylsøkerne tilstrekkelig alvorlig.

Og en representativ spørreundersøkelse utført av YouGov på oppdrag av Zeit.online oppgir nesten halvparten av de spurte – 49 prosent – at de har forståelse for demonstrasjonene. 30 prosent svarte at de hadde «full forståelse» for demonstrantenes synspunkter, mens 19 prosent svarte «temmelig stor». Bare 23 prosent stilte seg avvisende.

73 prosent oppgir å være bekymret fordi radikal islam vinner mer innflytelse. Bekymringen er sterkest i aldersgruppen over 55 år, men også i aldersgruppen 18 til 24 år svarer 66 prosent at de er bekymret.

Zeit.online skriver:

«Grupperinger som Patriotiske europeere mot islamiseringen av Vesten (Pegida) som igjen skal demonstrere i Dresden denne mandagen, oppnår derfor bred popularitet hos alle aldersklasser og deler av befolkningen. Initiativtagerne til bevegelsen klager over at det etter deres mening finner sted en tiltagende islamisering av samfunnet, advarer mot kriminelle utlendinger og avvik fra vestlig kultur og verdier.

Frykten for radikale islamister opptar i følge undersøkelsen et flertall av menneskene i Tyskland. 73 % oppgir å være bekymret fordi radikal islam vinner mer innflytelse. Særlig sterk er bekymringen blant eldre mennesker over 55 år. Men også blant gruppen som er fra18 til 24 år svarer 66 % «Ja jeg er bekymret».

Et flertall av de spurte er ikke tilfredse med antallet flyktninger som Tyskland tar i mot i dette året. 200 000 mennesker er ventet i 2014 som flyktninger eller asylsøkere. På spørsmålet «Mener De at Tyskland for øyeblikket mottar for få eller for mange flyktninger» svarer tilsammen 50 % av de spurte at Tyskland tar i mot «helt klart for mange» (30 %) eller «noe for mange» (29 %). Gruppen i aldersklassen mellom 25 og 54 år oppfatter antallet flyktninger som særlig problematisk.

I spørreundersøkelsen som ble gjennomført mellom 12 og 15 desember, deltok 1107 mennesker.»

Zeit.online: Jeder Zweite sympathisiert mit Pegida