Bli med på verdivakt, Aftenposten?

Aftenposten og Angela Merkel avviser hardt folks bekymring for islams økende makt i Europa og en asylinnvandring ute av kontroll. Hvor klokt er det?

Innlegget sto først på trykk i Aftenposten 7. januar 2015.

2014 er året da uskylden brast i jihadens ånd i Europa og Norge.

PST mener det er 60–90 prosent risiko for terrorangrep på norsk jord i år. Ut fra hva som er blitt applaudert av norske islamister, betyr det i min optikk at vi endog kan frykte at personer i vår midte kan være rede til å skjære hodet av tilfeldige ikke-muslimer foran kamera, i ren IS-ånd. Den nye IS-virkeligheten må vi leve med i flere tiår, tror den amerikanske generalen John Kelly.

Like fullt avviser Aftenposten på lederplass 3. januar den nye tyske bevegelsen PEGIDA, Patriotiske europeere mot islamisering av Vesten.

PEGIDA er mot hatpredikanter, mot sharia i parallellsamfunn, og for å ta imot reelle flyktninger.

Folket bak demonstrasjonene er preget av fredelighet. Motdemonstrantene, ytre venstreflanke som gjerne tyr til vold, er Aftenpostens kamerater?

Angela Merkel, som Aftenposten støtter fullt, mener at demonstrantene har «hat i sine hjerter». Er det ikke et annet sted «hat» bør plasseres, hos dem som avskyr våre verdier, hele vår sivilisasjon, som de vil erstatte med 1400 år gammel ideologi?

I 2009 viste en tysk måling at nesten tre av fire tyskere frykter den pågående utbredelsen av islam i landet. I 2012 kom dette resultatet:

  • 83 prosent assosierer islam med svekkede rettigheter for kvinner.
  • 70 prosent assosierer islam med fanatisme og radikalisme.
  • 64 prosent knytter islam til voldsbruk og 60 prosent til hat.

Etterretningstjenesten mener at 1140 personer kan komme til å utføre terrorhandlinger på tysk jord. En annen undersøkelse viser at nesten halvparten av muslimene mener at å følge islams påbud er viktigere for dem enn demokratiet.

Merk dette: Nesten annenhver tyske borger støtter PEGIDA (49 prosent). Bare 23 prosent er avvisende.

En ny fascistisk flodbølge?

Kommer således motstanden fra islams økende makt, og faktumet at Tyskland i antall mottar flest asylsøkere i Europa (rundt 200.000 personer i 2014), i all hovedsak fra den ordinære borgeren? Hvis motsatt skulle være tilfelle, må vi nå stå midt i en ny fascistisk flodbølge i Tyskland, eller hva sier redaktørene?

Hvorfor tar ikke Aftenposten den voldsomme asylstrømmen alvorlig? En innvandring som har vist seg generelt ikke å være bærekraftig økonomisk eller sosialt for moderne, høyteknologiske stater basert på frihetsverdier. Disse verdiene er nettopp en total mangelvare i de mislykkede landene asylsøkerne forlater. Da tenker jeg selvsagt på likestilling, likeverd, religiøs frihet, og den umistelige ytringsfriheten.

Aftenposten, og dens like, fører en form for kynisk populisthumanistisk-linje: Man vil ikke ta innover seg islams grunnleggende problem med å tilpasse seg frie samfunn. Likeledes vil man fortsette en inhuman økonomisk asylinnvandring drevet frem av organiserte skruppelløse menneskesmuglere. Hvor er empatien med de mange millionene som ikke har råd til å betale for flukten?

Hjelpe asylsøkere der de er

De vil jeg gjerne hjelpe i langt større grad der de er. Det samme sier PEGIDAS folk. Kunne Aftenposten bli med på laget, sammen med folket?

Et absolutt velment råd fra min side er at det kan lønne seg for avisen å være bedre på verdivakt denne gangen enn i 30-årene.