Politikk

Unik politisk maktkamp i Sverige

Ingen politiske partier i Sverige vil ha noe med Sverigedemokraterna (SD) å gjøre. Det skyldes at SD er svært kritisk til svensk innvandringspolitikk og vil redusere antallet innvandrere kraftig. SD, som fikk nesten 13 prosent i Riksdagsvalget, svarer på den politiske utestengelsen ved å nekte å godta regjeringens budsjettforslag. Det har utløst en politisk krise i Sverige der alle partier skylder på hverandre. I dag pågår budsjettdebatten i Riksdagen.

Det var ikke så mange som trodde at Sverigedemokraterna (SD) ville svare på den politiske utestengelsen ved å nekte å godta statsbudsjettet til den nyvalgte rødgrønne regjeringen. Men det var akkurat det SD gjorde. Tilsvaret fra den nyvalgte statsministeren Stefan Löfven (Socialdemokratene, S) er at SD ikke tar ansvar. Det er en besynderlig tolkning av ansvar, når S og de øvrige partiene samlet har gått inn for å nekte å ha noe som helst med å gjøre med Sveriges tredje største parti, SD.

Lövfens forsøk i går kveld på å få et budsjettforlik med den borgerlige Alliansen mislyktes.

I dagens budsjettdebatt i Riksdagen har SD varslet at de vil stemme for det alternative budsjettforslaget til nettopp Alliansen. Det innebærer at den knapt to måneder gamle regjeringen må gå av. Det er i så fall den korteste sittende regjering i Sveriges moderne historie. SD viser nå at de mener alvor med at de vil ha innflytelse, uten at det dermed er sagt at Alliansen vil ta i dem med en ildtang engang. Men man kan jo tro at ”noen” har snakket sammen. For selvsagt kan man være politisk motstander av SD, men i et demokrati som det svenske fordrer det likevel å forholde seg til de politiske spillereglene. Etter at SD viste kortene har det utløst nye maktkamper, som nå utspiller seg for åpen scene i budsjettdebatten.

Vänsterpartiet beskylder Moderaterna for å bedrive et hensynsløst maktspill for å stoppe Löfven og SD, mens Moderaterna svarer med at Vänsterpartiet prøver å tvinge Löfven enda mer mot venstre.

Hva som skal skje videre, vil bli avgjort ved dagens avstemning. Ifølge SVT er det fire muligheter:

Nye forhandlinger: Riksdagen kan beslutte at regjeringens statsbudsjett sendes tilbake til finanskomiteen for nye forhandlingsrunder. Dette fordrer kun en tredjedel av stemmene til medlemmene i parlamentet. Men oppfatter majoriteten i komiteen at dette er et spill for at S og Miljöpartiet (den rødgrønne regjeringen) skal redde ansikt og at det egentlig ikke er reelle forhandlinger, vil komiteen avvise det og beslutningen vil bli forlangt tatt om få dager. Motsatt, hvis komiteen oppfatter at det er reelle forhandlinger, vil man kunne få noe mer tid. Men fristen for at statsbudsjettet kan settes i verk fra 1.januar 2015 er 11.desember.

Nyvalg: Regjeringen kan velge å skrive ut nyvalg. Det kan skje tidligst 29.desember og valget må da avholdes senest 29.mars neste år. Men selv om det blir nyvalg ligger det budsjettet som blir vedtatt i Riksdagen fast inntil valget er gjennomført.

Regjeringen felles ikke – men styrer på Alliansens budsjett: Stefan Löfven har avvist en rekke ganger at hans regjering vil styre på et annet budsjett enn deres eget, da dette vil gi en helt annen politikk.

Regjeringen går av: Nye sonderingsrunder hos Riksdagens president og rikdsdagspresidenten gir oppdraget til den som har størst mulighet å danne en regjering.

Svaret får vi i etter planen, for ikke å si regelverket, i løpet av ettermiddagen/kvelden. Men med «det nye» Sverige vet en ikke lenger hva en kan forvente.