– DMBs ideologi vil føre til parallellsamfunn og økt radikalisering

Den internasjonalt anerkjente sikkerhetseksperten, med islamisme og politisk vold i Europa og Nord-Amerika som spesiale, Lorenzo Vidino ved Center for Security Studies (CSS) i Zürich advarer mot Det muslimske brorskaps (DMB) ideologi. – Blir den fulgt i Europa, vil den føre til parallellsamfunn og økt radikalisering, sier han. Advarselen kommer…

Den internasjonalt anerkjente sikkerhetseksperten, med islamisme og politisk vold i Europa og Nord-Amerika som spesiale, Lorenzo Vidino ved Center for Security Studies (CSS) i Zürich advarer mot Det muslimske brorskaps (DMB) ideologi. – Blir den fulgt i Europa, vil den føre til parallellsamfunn og økt radikalisering, sier han.

Advarselen kommer i forbindelse med avsløringen av at foreningen bak den nye stormoskeen på Nørrebro i Danmark, Dansk islamsk råd og deres imam Jehad Al-Farra, er tett knyttet til Det muslimske brorskap og deres åndelige veileder Yusuf al-Qaradawi.

Før helgen utstedte Interpol en arrestordre på al-Qaradawi – som for øvrig er leder for Det europeiske fatwarådet – som er beryktet for sin hyllest av Holocaust som «Allahs straff til jødene» og utmeldinger om at homofile skal straffes og frafalne fra islam henrettes.

En ideologi, som blåstemples af Jehad Al-Farra, der udover at være imam i den kommende stormoske, er tidligere formand og nuværende bestyrelsesmedlem i Dansk Islamisk Råd.

På Jehad Al-Farras arabiske facebook-profil, afsløres det, at han i slutningen af marts i år deltog i generalforsamlingen i Det Muslimske Broderskab i Syrien.

Samtidig har Dansk Islamisk Råd i november 2012 lagt en arabisk video på youtube, hvor al-Qaradawi bliver æret og efterfølgende, er der en 22 minutter lang prædiken fra Al-Farra om Islam.

At Brorskapets ideologi blir preket og fulgt i Europa kan få store konsekvenser, mener Vidino:

– Mange sider af Broderskabets ideologi er negative og kontroversielle i et vestligt samfund, eks. deres syn på integration, kvinder, religionsfrihed og homoseksualitet. Følger du dem i Europa vil det føre til parallelsamfund og øget radikalisering, siger han.

Han legger til at DMB de siste årene har fått stigende innflytelser i Europa, hvilket stiller vestlige myndigheter overfor et stort dilemma:

– Der er utvivlsomt mange sider af Broderskabets ideologi, som er meget problematiske i et vestligt samfund, siger Lorenzo Verdino.

– Men den grumme sandhed er, at der findes andre grupper som salifisterne og Hizb ut-Tahrir, der er endnu værre, så der er et spørgsmål om, hvad man er villig til at acceptere, siger han.

I oktober ble det kjent at den britiske regjeringen akter å slå ned på DMBs virksomhet i Storbritannia. Tidligere samme år hadde regjeringen bestilt en rapport som følge av bekymringer for at DMB fremmer en islamistisk ideologi som har oppmuntret britiske jihadister til å reise til Syria og Irak og således nører oppunder ekstremisme i Storbritannia og i den arabiske verden.

I den lekkede rapporten blir Det muslimske brorskap koblet til over 60 veldedighetsorganisasjoner, grupper og TV-kanaler som opererer i Storbritannia.

Sir Richard Dearlove, the former head of MI6, who is an adviser to the review, is reported to have described it as “at heart a terrorist organisation”. The Brotherhood insists it is non-violent and seeks to impose Islamic rule only through democratic change. It has condemned Islamic State in Iraq and the Levant (Isil) and al-Qaeda.

A senior source close to the inquiry said its report – compiled but not yet published – had identified “an incredibly complex web” of up to 60 organisations in Britain, including charities, think tanks and even television channels, with links to the Muslim Brotherhood, which will all now come under scrutiny.

Utrederne har også undersøkt DMBs utenlandske nettverk. En ekspert uttaler at DMB nå opererer fra tre hovedbaser: London, Istanbul og Doha, hovedstaden i Qatar. Sistnevnte har de siste 30 årene vært hjemmet til nettopp al-Qaradawi. I 2008 ble han nektet innreise til Storbritannia.

Qatar har som følge av sin støtte til Det muslimske brorskap under den såkalte arabiske våren, blitt isolert fra sine naboer Saudi Arabia og De arabiske emirater. Landet finansierer også Hamas, som opprinnelig ble etablert som en palestinsk gren av det egyptiske brorskapet og hvis militære ving er fordømt som en terroristorganisasjon av bl.a. Storbritannia.

Vidino, som skal ha jobbet med rapporten, uttalte i den forbindelse at «det er klart at Brorskapet har mange mørke flekker, alt fra et tvilsomt forhold til deres diskutable effekt på Storbritannias sammenhengskraft».

Britiske myndigheter kommer sannsynligvis ikke til å forby Brorskapet, men følgende tiltak er forventet iverksatt:

– Etterforskning av veldedige organisasjoner som i realiteten fungerer som frontorganisasjoner for DMB.
– Etterforskning av DMBs finansiering og forbindelser til utenlandske jihadist-grupper.
– Nekte predikanter fra land som Tyrkia og Qatar og som er forbundet med DMB innreise til Storbritannia for å delta på massemønstringer og konferanser.

I Norge er Rabita-moskeen ved forstander Basim Ghozlan tilhengere av DMBs tankegods. Ghozlan viser åpent sin begeistring for Brorskapet i Egypt og promoterer stadig Brorskapets mann, den avsatte Mohamed Morsi, som landets legitime leder:

Basim_Facebook_Morsi

Brorskapet er preget av en konspiratorisk mentalitet, der det meste som har med Israel å gjøre spiller en sentral rolle. Ghozlan har illustrert dette ved flere anledninger, sist i debatt med historiker og forfatter Halvor Tjønn i Verdibørsen på NRK P2. Her hevdet Ghozlan at krig, uro og elendighet i Midtøsten bare er skapt av USA og Vesten for å holde Israel sterkt. I sommer forklarte han på VG TV at Israel stod bak terrortrusselen mot Norge for å fjerne fokus fra Gaza. Han gjentok den samme konspirasjonsteorien i Dagsnytt Atten.

EKstra Bladet: Imam i ny stormoske hylder ekstremist