Islam

Norsk ektepar i krig for IS – og mot oss

Vi befinner oss i en så ytterliggående situasjon nå at jeg mener vi må være så ærlige å si det akkurat som det er: Vi er i krig. Noen av fiendene vet vi hvem er, som Profetens Ummah. Andre er helt ukjente. Den ene dagen kan de være våre venner, neste dag kan de være rede til å drepe oss. Som ekteparet fra Trøndelag, som nå har vervet seg til IS-krigen i Syria for kalifatet.

Det gikk kaldt nedover ryggen på meg da tanken kom: hvordan kan vi i dag vite at det ikke er en eller annen person i naboboligen som ikke har konvertert til islam og er villig til å ta den helt ut: å gå til kamp mot oss vantro her og nå? Hvor mange potensielle jihadister har vi rundt oss – og som ikke legger ut på den lange reisen til Midtøsten, men tar snarveien til kalifatet ved å begå terrorhandlinger her?

Prøv å la tanken synke inn, og man ser den helt nye tilstanden vi befinner oss i.

En norsk konvertitt, mann i slutten av 20-årene, har ifølge kilder reist fra Levanger til Syria nå i sommer, for å slutte seg til IS. Også hans kone skal ha lagt ut på jihadreisen, melder TV2

På Facebook er det spor tilbake til september i fjor som vitner om mannens konvertering til islam.

Det kan altså ta under ett år fra man ”oppdager” islam til man er en fullt rustet kriger. Tankevekkende? Skremmende?

Jeg snakket med en kilde i går knyttet til en annen konvertering til islam og påfølgende jihadreise. Vedkommende konvertitt er en klassisk samfunnstaper – rus og kriminalitet i to generasjoner.  Med mer. Kilden var overbevist om følgende: Grupper som Profetenes Ummah er selvsagt ikke dumme. De vil særlig være på jakt for å rekruttere nordmenn på samfunnets taperside til sine rekker. De kan tilbys en full pakke: sosial status, damer (”villige” og i fleng), broderfellesskap, makt, krigsutbytte av ymse slag, og toppen av kransekaka: paradis med elver som flyter av vin og de berømte 72 jomfruene (eller rosinene).  Og en konvertitt vil lettere unnslippe sikkerhetstjenestens radar – hvis vedkommende overlever på krigsmarken og returnerer til Norge.

Fremdeles opererer PST med antallet 60 personer som har dratt fra Norge til Midtøsten for jihad. Noen som tror på anslaget lenger? Det gjør i alle fall ikke jeg.

Den siste kjente reisende konvertitten kan ha hørt til i det trossamfunnet med det merkelige navnet ”Det Levanger Trossamfunn”, som vi har omtalt før. Det er ikke en moské, må vite, det bare bes fem ganger dagen her, derfor er det kun ”et senter” for ”religiøs og sosial sammenkomst”.  Her har ikke talspersonen hørt om noen fra hele Nord-Trøndelag som skulle ha dratt i jihad i Midtøsten. Nei vel. Og hadde noen dratt, så hadde han visst det. Ja vel. Visst det fordi?