Islam

Naive Norge?

Det er ikke en moské, men et senter. Like fullt skal det bes fem ganger daglig i lokalene. Lokalavisa i Levanger stiller ingen spørsmål av særlig relevans. Shia eller sunni? Hvilken lovskole bekjenner ”lokalet” seg til? Ledelsen takker for toleranse i lokalmiljøet. Har det nye trossamfunnet toleranse for kvinners likestilling, for jøder og homofiles grunnleggende like rettigheter som andre? Har ”lokalet” noen synspunkt på sharialovverk?

Slik åpner Levangeravisa artikkelen:

Dette skal være et sted for religiøs og sosial sammenkomst. Her vil åpne for bønn fem ganger daglig, hver eneste dag i uka. Med fredagsbønnen som den største, forteller Ali Nameer Hussein som er en av initiativtakerne. Han er også daglig leder i organisasjonen «Det Levanger Trossamfunn» står bak etableringen.

Det språklige lar vi ligge. Man kan nok konstatere at dette er en moské, uten minareter, som de fleste moskeer i Norge og Europa.  Men det er det ikke, ifølge den ene initiativtakeren.

– Er det en moské?

– Nei, det er mer riktig å beskrive det som et senter. Nord-Trøndelag Islamsk Senter, forteller Hussein. Ved siden av bønnestundene, vil huset bli et samlingspunkt for mange typer aktiviteter.

”Sentre” har vi noe erfaring med. Som Islamic Cultural Centre i Oslo, der sharia er i front i pannebrasken. Går man gjennom lista over trossamfunn nasjonalt, er det bare å rulle nedover: usedvanlig mange under navnet ”senter”/”kulturforening”  Slik gir man verten, i dette tilfelle Norge og Levanger, et godt inntrykk av hyggelige aktiviteter. Man klarer ikke å se at det er en total pakke aktiviteter der alt sentreres om islams verdier, påbud og forbud. Haram og halal. For liten og for stor.

Det er snodig at norske journalister utviser så til de grader den totale mangelen på forståelse for vår tids nye religiøse påkledning. Eksempelvis: hvor er kvinnene når imamen messer? Hva skal koranundervisningen inneholde? Her må man vel ikke minst finne ut hvilken lovskole man skal promotere, eller?

– Det være seg undervisning, seremonier, høytidsfester eller andre treff. For eksempel har vi et ønske om å drive undervisning. Undervisning i Koranen, eller for barna også i eget morsmål, sier han.

 Det var ikke enkelt å finne et lokal, forteller avisa. (Nei, er det enkelt for andre som vil starte en ”kulturforening”, mon tro?)

– Det er mange som har vært skeptiske til å leie ut. Jeg tror det ofte skyldes uvitenhet, sier han. Hussein opplever likevel at innbyggerne i Levanger jevnt over er tolerante og åpne.

Hovedsaklig vil senteret i Kirkegata trekke islamtilknyttede mennesker både fra Levanger og Verdal. Hussein beregner det i øyeblikket til cirka 300.

For å få offentlig støtte som trossamfunn, må man ha 500 medlemmer. Hussein forteller at senteret er åpent for alle. Betyr det at ahmadiyyamuslimer – eksempelvis – også kan delta i aktivitetene?

Når høytiden Ramadan innledes i slutten av juni, og varer i 30 dager, vil sannsynligvis Nord-Trøndelag Islamsk Senter bli et ekstra attraktivt sted. Sannsynligvis vil mange få gode sjanser til å stifte bekjentskap med det religiøse treffstedet også mange ganger før den tid.

– Vi har åpne dører. Vi er en del av lokalsamfunnet, og ønsker alle velkommen. Når vi har fått kommet oss godt til rette vil vi arrangere åpen dag. Vi kommer også til å invitere kommunestyret, forteller Ali Nameer Hussein, som er svært godt fornøyd med lokalene i Kirkegata 20.  

Naive Norge, eller ignorante Norge? Norsk journaliststand hadde trengt kursing i kritisk tenkning knyttet opp mot islam og verdier.