Innvandring

Ikke uproblematisk

Da det ble det klart at Ap-politiker Khaled Ahmed Taleb hadde fått opphold i Norge på falskt grunnlag, ble han vedtatt utvist. Taleb, som har skiftet navn til Benjamin Ahmed, anket utvisningen. Han fortsatte i vervene i kommunestyret og fylkestinget, men nå som uavhengig representant. Varaordføreren fra KrF og Høyres gruppeleder synes det er greit at Ahmed fortsatt er folkevalgt.

Da Khaled Ahmed Taleb, som han hevdet at han het, kom til Norge i 2002 erklærte han seg som flyktning fra Somalia, og diktet opp en historie om flukten fra krig og tragedie. På dette grunnlaget fikk han opphold i Norge og senere også familiegjenforening med øvrig familie, foreldrene og to brødre. Men så ble asylbløffen oppdaget.

Konfrontert med politiets opplysninger innrømmet Ahmed Taleb til slutt sitt rette navn, at han kom fra Djibouti og at han er fire år eldre enn han hadde oppgitt. I fjor ble han varig utvist. Han klaget på utvisningen, da han mente han «fortjente en sjanse til». Men etter ti måneders behandling hos Utlendingsnemnda (UNE) er klagen til den straffedømte asylbløfferen fortsatt ikke avgjort, melder VG. I fjor ble Amhed dømt til fire måneders fengsel for falsk forklaring overfor politiet, der han må sone halvparten av straffen. Ahmed er også kjent som en de overlevende fra Utøya, men den ene broren ble drept i terroraksjonen.

Khaled Ahmed Taleb skiftet navn til Benjamin Ahmed og bor fortsatt på Hamar. Utover på 2000-tallet gjorde han karriere i Arbeiderpartiet (Ap) i Hamar og Hedemark, og representerte Ap både i kommunestyret og på fylkestinget i Hedmark. Etter asylbløffen ble avslørt meldte han seg ut av Ap, men har beholdt sine folkevalgte verv som uavhengig representant. VG påpeker at i Hamar kommune er Ahmed i dag medlem av Mangfoldighetsutvalget og komiteen for næring og kultur i tillegg til kommunestyret.

På spørsmål om det er problematisk at en mann som har lurt seg inn i Norge har ansvar som folkevalgt, sier både varaordfører Geir Byberg (KrF) og gruppeleder i Høyre, Knut Fangberget, at det er greit at Ahmed er folkevalgt i kommunens høyeste organ så lenge klagen hans ikke er ferdigbehandlet.

– Så lenge det ikke foreligger en rettskraftig avgjørelse om utvisning, så er han en god kollega i kommunestyret, sier Fangberget.

– For meg er det helt greit at folk som har gjort ting de ikke burde gjøre får fortsette som folkevalgte så lenge de har sonet sine dommer. Hvis det blir endelig avgjort at Ahmed må ut av Norge, da stiller saken seg annerledes, sier Byberg.

Seksjonssjef Mats Risbakken i Utlendingsnemnda opplyser til VG at saken kom til dem i slutten av januar i år, og han slår fast det har tatt lengre tid å fatte vedtak i akkurat denne saken enn de seks måneder som er normal saksbehandlingstid i slike saker. UNE kommenterer derimot ikke saker som er til behandling.

Det kan være at representanter fra KrF, Høyre og eventuelt andre partier synes det er «greit» at Ahmed fortsetter med sine folkevalgte verv, men jeg betviler at alle som stemte på han er like enige i det. Dette burde kanskje ikke minst Ahmed selv innse og i anstendighetens navn trukket seg. Det er betydelig forskjell på en politiker som havner på kant med eget parti og fortsetter som uavhengig representant, og på en politiker som har operert under falsk identitet, lurt seg til opphold i Norge og selv etter at han er avslørt fortsetter å lyve til politiet.

UNE – og regjeringen – ville vært tjent med at denne saken ble raskt avgjort. Hvis Norge atter en gang, jamfør Amelie-saken, skal gi etter for løgn og lureri, kan vi like godt bare legge vekk de reglene vi har. Organisert anarki er jo som kjent også en styreform, men ikke påkalt av folket.

VG: Utvist fra Norge for et år siden – klagen ennå ikke ferdigbehandlet