Islam

Usmakelig journalistikk, Vårt Land?

Vårt Land kjørte intervju med Antirasistisk senters Shoaib Sultan og Ervin Kohn. Dette ble til et mikrofonstativoppslag, der de to nevnte fikk lov til kategorisk å avvise at den økende jødeforfølgelsen i Europa har noe som helst å gjøre med islams innmarsj på kontinentet. Hvordan en slik ”arbeidsulykke” kan skje, bør avisen selv forklare. Jeg tok meg bryet med å skrive et innlegg til avisen, også i anledning at redaktør Helge Simones viet meg oppmerksomhet på lederplass for et par uker siden.

Det begynte med at Vårt Land som en av nær sagt alle norske medier hyllet Faten Mahdi Al-Hussaini, hun som holdt tale foran Stortinget 25.august mot IS, og som vi avslørte tilhører Khomeini-ideologiens fellesskap.  Denne avsløringen er i våre IS-tider visstnok noe av det mest smakløse norske medier har opplevd siden tidenes morgen. Aftenposten kom på banenVG likeså, Stavanger Aftenblad , og nå også Vårt Land – alle på lederplass med en irettesettende finger til festbremserne i HRS, sistnevnte ikke på nettet, så her er skjermdump fra sjefsredaktørens utlegging.

simones1simones2

Innlegget mitt som Simones henviser til er kronikken Orwellske islamtilstander, en kronikk jeg fikk på trykk i VL etter at de ekstremiserte meg i portrett med Al-Hussaini. Vider påstår han at jeg har parallelført islam og nazismen i Bergens tidende. Det er å trekke det vel langt. Jeg skisserer en volds- og trusselideologi som utspiller seg i vårt id. Jeg har ikke prøvd meg på en teologisk utredning om hva som skulle være korrekt forståelse av islam.  På tilmålt plass var det ikke mulig å ta opp disse to nevnte aspektene.

Jeg svarte følgende i lørdagens Vårt Land, 4.oktober

Usmakelig journalistikk, Vårt Land?

”Konfrontasjoner er lite egnet til å tegne et bilde av et menneskets trosliv,” skriver Helge Simones 17.september. Slik forsvarer han at en tilhenger av Khomeini-regimet ikke spørres om sin ganske umenneskelige tro, og heller lar vedkommende, Faten Mahdi Al-Hussaini, få lov til å sette etiketten ”ekstrem” på meg som jobber for menneskerettigheter.

Det er faktisk ganske ekstrem journalistikk, i min optikk.

Simones fremholder at VL skriver kritisk om islam/islamisme. Jeg skal gi det siste  eksemplet på at dette ikke stemmer: Knapt noe bekymrer meg mer enn den økende jødeforfølgelsen i Europa. Allerede i 2003 prøvde EUs overvåkingssenter for rasisme og fremmedhat (EUMC) å putte en rapport i skuffen som viste realitetene: den økende jødeforfølgelsen knyttes i all hovedsak til muslimer, et ubehag påpekt av Harald Stanghelle i Aftenposten året etter. Siden dette har det gått slag i slag med rapporter og virkelighetsbeskrivelser som viser nøyaktig samme mønster i det ene landet etter det andre i Europa, inkludert i Norge. Likevel velger VL en optofobisk tilnærming, nå sist illustrert på nyhetsplass 24.september, med Antirasistisk senters (ARS) ”ekstremistekspert”, tidligere generalsekretær i Islamsk Råd, Shoaib Sultan som kilde, sammen med kollega Ervin Kohn ved samme senter, mest kjent for sin posisjon i Det mosaiske trossamfund. Så hva er agendaen? Å benekte kategorisk den økende jødeforfølgelsen fra islams rekker. Det avvises bestemt med; ”det finnes ikke grunnlag” for påstanden.

VL har ingen motforestillinger, og ingen andre kilder. Ei heller spørres samme Kohn om hvorfor han har et helt annet syn på realitetene nå som han er ansatt hos ARS enn han hadde før? Er Kohn ideologisk kuppet og kneblet av Sultan/ARS?

Kan dette kalles usmakelig journalistikk?