Politikk

Beklagelser

Dagens lederkommentar i Aftenposten bevitner nok en gang medias forfall.

Etter ferie og sykdom i familien er jeg tragisk bakpå med hva som har foregått i mediabildet, men jeg fikk med meg at FrPs Ulf Leirstein har «likt» noe på Facebook som han ikke burde like. Det han likte var noe ufordelaktig for Aps Hadia Tajik.

Leirstein har beklaget, men det er ikke godt nok. For ifølge Aftenpostens leder teller ikke slike beklagelser hvis ikke partilederen selv beklager, og det også direkte til Tajik. For da snakker vi lederskap. Videre er det slik at «det er umulig å bekjempe grumsete holdninger hvis vi ikke engang erkjenner at de finnes.»

Leirstein har utvilsomt «dreti seg ut», som FrPs nestleder Per Sandberg har uttrykt det. Samtidig er det forstemmende at mediaredaksjoner er så introverte at de ikke evner selv å beklage når de har rotet seg inn i myteskapning, og det på langt mer alvorlige tema enn håpløse liker på Facebook. Tvert om ser det ut som om de da leter med lykt og lupe etter noen som kan bekrefte det vrengebildet som allerede er presentert.

La meg ta ett eksempel. I et oppslag i Aftenposten lillejulaften 2008 ble følgende slått fast «Innvandrerregnskapet går i pluss». Bakgrunnen for reportasjen var at en journalist i avisen, Per Anders Johansen, snappet opp korrespondansen mellom daværende Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) og Statistisk sentralbyrå (SSB) i departementets åpne postliste. I dette tilfellet handlet det om bestilling av trygdestatistikk hos SSB 23.oktober 2008, og levering av statistikk til AID 14.november samme år. (Informasjon ble gitt HRS i e-post fra departementet). Lars Østby i SSB ble så intervjuet av Aftenposten, og bekreftet overfor HRS at han ikke benyttet ordet innvandrerregnskap (e-post 4.juni 2009). En forespørsel fra HRS til Aftenpostens Per Anders Johansen, om det var han som tok begrepet i pennen, og hvem som tok frem kalkulatoren og regnet ut skatteinnbetaling, ble ikke besvart (e-post til Johansen 19.mai 2009 og telefon 19.juni 2009). Østby fortalte imidlertid at det ikke var SSB som tok frem kulerammen. Den samme Østby ble for øvrig intervjuet dagen etter Aftenpostens oppslag og presisterte at Aftenpostens regnestykke presentert dagen før «ikke er et innvandreregnskap». Likevel gikk Aftenposten ut på lederplass samme dag som SSB kom med denne korrigeringen, under tittelen «Går i pluss»:

I gårsdagens Aftenposten presenterte vi Statistisk sentralbyrås (SSB) ’ «innvandrerregnskap». Det er bestilt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet, og viser at førstegenerasjons innvandrere skaffer staten mer i skatteinntekter enn de koster i velferdstiltak. Det er et resultat som slett ikke er overraskende (…). Hensikten (med «innvandreregnskapet», vår merknad) er god, og tallene interessante nok. Vi er likevel skeptiske til å gjøre innvandrerne til objekter for spesielle kost-nytte-vurderinger.

Aftenposten laget altså selv det de mener er et innvandreregnskap. De sier de er glade for at innvandreregnskapet går i pluss, men tar avstand til SSB for å ha laget et slikt regnskap.

Fikk Aftenpostens spredning av slike myter noen konsekvenser? Vel, ikke annet enn at andre i media kopierte og resirkulerte feil og manipulasjoner. I dag er det vel få – om noen – i media (og blant politikerne) som tør hevde at innvandringen økonomisk går i pluss, ikke minst på grunn av innsatsen fra nettopp HRS, Finansavisen og arbeider fra Jon Hustad. Dog har jeg aldri sett noe som ligner en beklagelse fra Aftenposten.

Les så Aftenpostens leder i lys av det over: Aftenposten mener: Vis lederskap, Siv Jensen!