Innvandring

Bom igjen, SSB?

I et innlegg i Dagbladet i dag, svarer jeg på SSBs påstander om at HRS sin nye befolkningsfremskrivning av områder i Oslo er ”urealistisk”. SSB har beviselig bommet i sine fremskrivninger siste 20 årene. Og det ganske kraftig.

Dagbladet 2.juli 2014

Bom igjen, SSB?

Av Hege Storhaug, informasjonsleder i HRS

SSB har de siste 20 årene bommet i sine befolkningsfremskrivninger, men påstår i tilsvaret (26/6) på min kronikk om Oslos befolkningsutvikling (21/6), at deres prognoser har truffet godt og at fremskrivning av andelen innvandrere på delbydeler i Oslo vil gi tall som er mer usikre enn SSB finner forsvarlig.

Til det siste: De fleste delbydeler i Oslo har en større befolkning enn de fleste kommuner i Norge.

Hva gjelder prognoser kan vi ta et eksempel fra 1993, om SSBs ”urealistiske” høyalternativ. Forskningssjefen sa: Alternativet vil i 2050 gi ”nesten en halv million innvandrere og like mange barn, barnebarn og barnebarns barn, i alt temmelig nær en femtedel av befolkningen. Det er vel lite realistisk å tenke seg at innvandringspolitikken ikke ville bli lagt om lenge før den hadde gitt slike resultater.»

Vel, på 2050-tallet er nordmenn i minoritet etter denne definisjonen, viser SSBs fremskrivning i år.

I 2005 trodde SSB at Norge ville passerer fem millioner innbyggere i 2020. I 2012 måtte SSB innrømme at de hadde bommet. Fem millioner var på plass.

SSB har også i mange år ment at østeuropeere vil reise hjem. Det har ikke skjedd. Norge er en honningkrukke.

At SSB mener HRS «overdriver» i vår siste rapport, som viser norsk minoritet i syv bydeler i Oslo, og at åtte delbydeler kan ha en stor majoritet ikke-vestlige, bør belegges med tall.

Oslo er den storbyen i Europa som vokser raskest grunnet høy innvandring. Segregeringen går raskt, mot SSBs påstand. SSB burde vise prognoser som lokalpolitikerne kan planlegge etter. Men SSB forventer et paradigmeskifte internasjonalt, med fred og velstand?

SSB burde også se til den anerkjente demografen David Coleman, som hevder at demografer må utvikle bedre indikatorer for de demografiske konsekvensene av dagens befolkningsvekst.

Ved å grave i bortgjemt SSB-tall , avdekket Finansavisen at innvandringen er enormt kostnadskrevende. Burde SSB lage en prognose for velferdsytelser opp mot forventet innvandring? Får vi en pensjon å leve av om 15-20 år med dagens innvandringsnivå?