Innvandring

Tvinges til å betale reisen

Sosialnemnda i en svensk kommune er pålagt å betale slik at et enslig asylsøkerbarn skal kunne hente sin mor og sine søsken til Sverige. Retten har kommet til at gutten trenger sin familie hos seg for å ha det bra.

140603-3

Hässleholms kommune er overrasket over dommen.

Den såkalte enslige asylsøkergutten fikk i permanent opphold i Sverige for en tid siden, som igjen førte til at moren og tre søsken fikk opphold i Sverige på familiegjenforening med gutten. Nå vil de flytte til Sverige, men har ikke penger til reisen.

Røde Kors har besluttet å gå inn med såkalt reisebidrag (som jeg tror er statlig finansiert), men stridens kjerne her er at gutten selv må stå for en egenavgift på 6 000 svenske kroner. Den regningen mener man kommunen må ta, men kommunen har sagt nei.

Sosialnemnda har støtte fra landets kommuner og kommunenes landsting (SKL), som viser til sosialtjenestesloven. Men domstolen har kommet til en annen beslutning.

Retten (kammarrätten) påpeker at gutten har kjent seg maktesløs, trist og har hatt søvnvansker på grunn av morens situasjon, som igjen har påvirket hans skolearbeid og integrering i negativ retning.

«Mot denna bakgrund bedömer kammerrätten at biståndet har varit nödvändigt för at NN skal uppnå en skälig levnadsnivå,» skriver retten i sin dom og slår fast at kommunen må betale.

Sosialnemndas virksomhetssjef Christer Persson er meget kritisk til dommen. Han sier til Norra Skåne avis (ikke på nett) at sosialnemnda ikke lenger blir å anse som samfunnets «yttersta skyddsnät», men som ansvarlige for en generell bidragsyter for at familiegjenforente skal få komme til Sverige. Persson lurer også på hvor grensen skal gå, og hvilke andre bidrag som man anser som kommunens ansvar å betale.

Sosialsjef Bodil Sundlöf kaller dommen for «revolutionernade»:

– Det här är en helt ny rätsstillämpning.

Kommunen har anket saken til en høyere instans (Högsta förvaltningsrätten), men kjenner vi Sverige rett så blir vi vel ikke veldig overrasket om dommen blir stående.