Politikk

Radikaliseringstiltak

Kl 10 i dag presenterer Regjeringen sine tiltak mot radikalisering. På morgennyhetene var statsminister Erna Solberg opptatt av ulike institusjoners ansvar for å fange opp unge tidligst mulig i en radikaliseringsfase, som politi, skole og nærmiljø, samt at hun vektla foreldres ansvar. Tør Regjeringen gripe fatt i det ubehagelige? Klarer den å se lengre enn neste valgperiode?

30 tiltak presenteres på direktesendt pressekonferanse. For oss er de to store spørsmålene allerede stilt i ingressen: vil moskémiljø og hatpredikanter med mer tas i? Klarer Regjeringen å se helheten – og tenke i et generasjonsperspektiv?

Vi la frem våre tiltak for Regjeringens utvalg tidligere i år. De kan du lese her og her – mens vi venter i spenning på resultatet av utvalgets arbeid.