Innvandring

Tanker og tiltak mot ekstremisme (2)

HRS presenterte nettopp tiltak mot ekstremisme for det nylig oppnevnte regjeringsutvalget under justisminister Anders Anundsen. De inkluderer selvsagt også hvilken islam som skal få vokse frem i Norge.

For oss er solide integreringstiltak gjennom innvandrings- og integreringspolitikken helt avgjørende, tiltak vi presenterte i første del av møtet på mandag.

Selvsagt tok vi også for oss ideologiske utfordringer og farer. Dette lysarket presenterte det overordnede problemkomplekset, med ikke minst ”mellomstasjonen”: man går ikke fra å være en hverdagsmuslim til å bli en ekstremist, også med voldspotensial:

 • Hva er ideologien til de ulike moskeene? (Jf. kronikken ”Hull på en større byll?”  ). Hva foregår: ekteskap, barneekteskap, skilsmisser,  flerkoneri?
 • Mellomstasjonen?
 • Hva foregår på koranskolene?

Vi la frem 10 konkrete tiltak:

 1. Ideologisk kartlegging av moskeene.
  De som formidler shariaideologi/ kalifatet (som er langt mer juss og politikk enn teologi) og slik sett fører en ideologisk kamp mot det åpne demokratiet, bør ikke belønnes med statsstøtte som religiøst trossamfunn. Det er totalitær ideologi som fremmes.
 2. Moskeer som formilder totalitær ideologi: steng koranskolene deres
 3. Oversikt over økonomiske bidrag fra diktaturer (som Iran, S-A, Qatar) til moskeer/bevegelser her. Stans pengestrømmen. La oss slippe stormoskeer finansiert fra nevnte land, som er ideologiske spydspisser.
 4. Stans såkalte hatpredikanter fra å entre Norge. (Eks. blir flere og flere: Bilal Philips, Khalid Yassin, Haitham al-Haddad, Fadel Soliman, Hamza Thortsis, Abdur Raheem Green, Shaikh Hussein Yee, Zakir Naik, Shady Alsuleiman osv.)
 5. Forkynnelse på norsk i moskeene
 6. Stoppe grupper som Islam Net fra å benytte offentlige institusjoner til sin aktivitet.
 7. Gjøre offentligheten kjent med slike gruppers ideologi.
 8. Stans offentlig støtte til organisasjoner basert på etnisitet.
 9. Kjør en positiv ladet og ærlig kampanje mot aktuelle miljø om hva som fører unge inn i ekstremisme.
 10. Kjør en såkalt demokratikanon inn i skolen. Hver generasjon behøver å oppdras i demokratibygging. Vi så det på 1930- og 1970-tallet, da helt avgjørende (grunnleggende) demokratiske verdier og prinsipp gikk i glemmeboken blant mange unge og intellektuelle. I tiden som kommer er det religiøs fanatisme blant folk som mener religion skal stå over politikk, og dermed over demokratiet, som seiler opp som den nye utfordringen. Skap en bred bevissthet om demokratiets historie, grunnverdier og kjernetekster. 2014-Grunnlovsjubileumet: et bedre tidspunkt finnes ikke?

Vi understreket at det er potensialet for utvikling av en ideologisk masse som forakter og motarbeider det åpne demokratiet, som virkelig kan endre samfunnet vårt – kjøre det verdimessig, og dermed også økonomisk, i revers – som er vår tids største fare, antakelig ikke potensialet for rekruttering av dem som også er villig til å bruke vold.