Politikk

Geert Wilders med ti tiltak mot jihadisme

Hjemvendte jihadister anses som den største sikkerhetstrusselen mot Europa de kommende tiårene. Hvordan skal vi forholde oss til disse tikkende bombene i gatene våre? Den nederlandske politikeren Geert Wilders har lagt ti tiltak på bordet som får bred oppslutning i befolkningen.

Vår Regjering har levert sine tiltak gjennom det såkalte radikaliseringsutvalget. Vi utfordret utvalget i Aftenposten tidligere i år  Vi mente man må angripe problemet med radikalisering bredt. Det valgte Regjeringen ikke å gjøre. Tiltakene ble det vi anser som en startpakke   , altså tror vi ikke tiltakene holder, og at det må en brutal oppvåkning til før politikerne våger å ta problemet så alvorlig som det er.

Geert Wilders sier at vi må beskytte oss mot de tikkende bombene i gatene våre som har begått de grusomste handlingene i land som Syria og Irak. Vi kan ikke passivt vente på et kommende terrorangrep på linje med ekstremvolden vi ser de begår i Midtøsten. Han lanserer derfor ti konkrete tiltak.

  1. De med doble statsborgerskap skal strippes for det nederlandske statsborgerskap når de forlater landet for å krige. Da kan de ikke returnere til Nederland. Dette tiltaket har Storbritannia innført, for ”statsborgerskap er et privilegium, ikke en rettighet”.
  2. De som har vendt tilbake, skal umiddelbart i varetekt.
  3. Innført nasjonal grensekontroll.
  4. En pause i innvandringen fra islamske stater. Eventuelle internasjonale avtaler som skulle forhindre dette, må tilpasses eller avvikles.
  5. Oppmuntre til en frivillig retur av innvandrer fra den islamdominerte verden. Wilders drøye forslag følges av en undersøkelse som viser at 73 prosent av nederlandske muslimer ser på Syriakrigere som ”helter”. ”Slike holdninger hører ikke hjemme i Nederland,” sier Wilders.
  6. Nederland må gripe fatt i institusjoner som støtter Syria-krigerne. Det handler om moskeer, islamske skoler og organisasjoner som gir finansielle bidrag til Syriakrigere eller som støtter dem ideologisk eller på annet vis. Slike institusjoner må legges ned.
  7. Øk budsjettet til sikkerhetsmyndighetene. Ta midline fra budsjettene til utviklingshjelp (som er ”bortkastet hjelp”, ifølge Wilders).
  8. Dropp militær intervensjon i islamske stater. Fokuser på beskyttelse av Nederland.
  9. Støtt Israel ved å stimulere til styrket økonomiske bånd med den jødiske staten. Israel er ”førstelinjen i kampen mot jihad. Hvis Israel faller, da faller Vesten”.
  10. Bryt diplomatiske forbindelser med land som Saudi-Arabia og Qatar som støtter terrorgrupper som ISIS.

Wilders har en oppsiktsvekkende bred støtte i folket for sine forslag, som er langt med vidtgående enn hva som er lagt på bordet fra myndighetshold i noe annet europeisk land. Fra sosialistisk til konservativt hold er det flertallsstøtte. Så mange som 65 prosent sier at ”islamsk kultur hører ikke hjemme i Nederland”.

The proposals were well received by the public. An opinion poll this week showed that 82 per cent of the Dutch believe that jihadists returning from Syria and Iraq increase the risk of an attack in the Netherlands. 76 per cent favor stripping jihadists of their Dutch nationality, 67 per cent want to introduce border controls to prevent them from returning, and 75 per cent want additional manpower for the AIVD. 65 per cent of all Dutch believe that Islamic culture does not belong in the Netherlands. Even a majority of the voters of Labour and the far-left Socialist Party share this opinion.

There is an acute awareness among the Dutch that in order to have a safer Netherlands we need to exclude jihadists from our society. We have become so indoctrinated with political correctness that we might consider this as wonderful and surprising news, although it is just plain common sense. Those who travel abroad to kill people for the sake of Islam should not be allowed to walk our streets again.

Hvorvidt Wilders skulle få flertall i parlamentet for noen av forslagene, gjenstår å se. Som regel er jo eliten i utakt med folket den er satt til å lede.