Ytringsfrihet

Salongen i dag

Hege Storhaug har latt seg irritere over hvordan Christian Tybring-Gjedde (FrP) blir behandlet i offentligheten. Etter et innslag i NRK Salongen om overnevnte sendte Storhaug en e-post til dem. De inviterte henne straks. I dag får du resultatet.

Det var den 12.mars at Salongen sendte et innslag om FrPs Christian Tybring-Gjedde. Innslaget fikk Hege Storhaug til å sende følgende e-post til Salongen:

Jeg tillater meg å kommentere følgende: innslaget i dag om Christian Tybring-Gjedde var ikke bare nedrig personhets. Det mangler helt elementær innsikt i fakta knyttet til innvandringen verdimessig og økonomisk. Jeg er mest overrasket over at man er villig til å gå så langt i å prøve å umenneskeliggjøre en folkevalgt politiker, mens de personer i Norge i dag som utgjør et stort problem for demokratiet, ikke møtes med en eneste kritisk setning av redaksjonen, som Syriakrigerne, Profetens Ummah, diverse moskeer, koranskoler for barn, for å peke på noen. 

Dere hadde for øvrig AB (Aage Borchgervink, min anm.) som hovedgjest i studio i dag, og jeg kan jo gjøre oppmerksom på denne vurderingen fra hans side, som jo er aktuell opp mot Tybring-Gjeddes bekymring. Det handler om ABs anmeldelse i Aftenposten av en av vår tids viktigste biografier: 

Da er vi kommet til Aage Borchgrevink, som anmeldte Halvor Tjønns biografi om Muhammed, Muhammed. Slik samtiden så ham (9.mars 2011, ikke tilgjengelig på nettet).  Borchgrevink sa følgende

Tjønn fokuserer på Muhammed som krigsherre og gir et nifst bilde av profeten. Visste vi ikke at han handlet på Guds ordre, ville man fort oppfatte ham som en manipulativ, hevngjerrig, pedofil tyv, med hang til massakre og drap på satirikere. Tjønns Muhammed er en forlengelse av arabiske røverstammes blodhevnstradisjoner, ikke den apostelen for pragmatisme, toleranse og barmhjertighet mange av dagens muslimske teologer beskriver.

(…)

Spørsmålet er om ikke problemstillingen snart er datert. I omveltningen som foregår i Midtøsten er islamistene blitt stående igjen på perrongen. Går terrorismens time mot slutten? Det Tjønn kaller dagens terrorister er, forhåpentligvis, allerede gårsdagens menn.

Stående igjen på perrongen… Handlet på Guds ordre… Tja, hva skal man si til denne vurderingen, også med tanke på tidsperspektivet – tre å senere? Kanskje ikke så dumt å lytte til verdidvarslet fra Tybring-Gjedde, følge med faktisk utvikling, eksempelvis PSTs rapporter, og genuint ta innover seg at Norge ikke er hva Norge var da vi vokste opp? Men det går seg kanskje til med tiden, som en del har ytret gjennom årene, mens den ene statistikken etter den andre viser det motsatte?

Salongens svar var følgende:

Hei! 

Takk for synspunkter og meningsytringer rundt det vi publiserer i denne satirespalten – det er noe av målet med den. 

Salongen er et panelbasert program som tar for seg dagens temaer ved å bruke satiriske elementer, hente meningsbærere utenfra og fortelle engasjerende, virkelige historier. 

Vi inviterer deg gjerne som gjest i Salongen hvis det kunne passe?

I dag mellom kl 17:00-18:00 kan du høre resultatet på NRK P2 (filmes også, kan ses på nett).