Islam

Våre skattekroner

Skal vi som borgere av Norge fortsatt sponse ekstremisme, mens et land vi ikke liker å sammenlikne oss med, vil forby samme ekstremisme? Det handler om avleggeren av en av de mest fremtredende islamistene i forrige århundre, Dronning Sonja og Erna Solberg.

Et av de verste folkemordene i vår tid skjedde i Bangladesh i 1971, tidligere Øst-Pakistan. Tre millioner drepte, 200 000 voldtatte kvinner og millioner på flukt. Rettsoppgjørene har foregått frem til i dag.  Svært mange av de tiltalte tilhører Jamaat-bevegelsen, en bevegelse som har slått røtter Europa over, inkludert i Norge.

Jamaat-e-Islami ble stiftet av Abul Ala Maududi, som sammen med Saiyyd Qutb  anses som de fremste islamistiske ideologene i forrige århundre og også inspiratorer for terrorbevegelser som al-Qaida. Jamaat er et politisk parti, aktivt i eksempelvis Pakistan og Bangladesh. Nå foreslår etterforskere i sistnevnte land, som jobber med rettsoppgjøret etter 1971-krigen, at partiet forbys  på grunnlag av forbrytelser mot menneskeheten.

Bangladesh investigators probing crimes during the country’s 1971 independence war against Pakistan have recommended that the largest Islamic party be banned for alleged involvement in genocide and other offenses.

The investigators submitted a detailed report Tuesday to the chief government prosecutor accusing the opposition Jamaat-e-Islami party of crimes against humanity.

Chief investigator Abdul Hannan Khan said there is evidence the party formed several citizens’ brigades and auxiliary forces to help Pakistan’s army eliminate people fighting for independence.

Several top leaders of the party have already been tried and convicted of war crimes, and a senior leader has been executed.

Jamaat etablerte seg i Norge i 1974, moskeen Islamic Cultural Centre, som var det første islamske trossamfunnet som ble stiftet her etter innvandringen startet fra Pakistan på slutten av 60-tallet. Jamaats leder i Pakistan gjennom en rekke år var Qazi Hussain Ahmed, som besøkte Norge i 2004. Da var Basim Ghozlan, forstander i Rabita-moskeen i Oslo, på banen og ønsket sin venn velkommen:

Velkommen Qazi Hussain Ahmed

12. oktober 2004 – 15:45 – Basim Ghozlan

Qazi Hussain Ahmed, leder for Jamaat-e- islami i Pakistan er en stor politiker, religiøs leder og brobygger. Han er invitert til Oslo og kommer til å holde flere foredrag rundt omkring i byen. Islam.no ønsker ham hjertelig velkommen og håper at både muslimer og ikke-muslimer får nytte av hans besøk.
Islam.no advarer samtidig mot å tro på den fiendtlige propaganda som spres mot ham. Qazi Hussain Ahmed er etter det Islam.no erfarer en brobygger og stor kjemper for fred og rettferdighet i samfunnet. Han er ingen støtter av terrorisme, men han har sterke meninger mot USA og Israel. Disse militærmaktene som utøver terrorisme under navnet «anti-terror krigen». Hvis alle som har noe mot USA og Israel skal stemples som terrorister, er det ikke lenge til hele verden er bin Ladens tilhengere. Det ser ut som enkelte krefter ønsker å føre krig mot alle muslimer og alt islamsk. Dette kan gi støtte til ekstremistiske grupper og overbevise dem om at Vesten ikke er mot ekstremisme, men mot islam i det hele tatt.

Kommunalminister den gang, Erna Solberg, ble konfrontert med at Belgia og Nederland nektet Qazi innreise. Hun ville vurdere det samme, samtidig som hun omtalte Islamic Cultural Centre som ”romslig”.    Det hele endte med at Qazi fikk lande på Gardermoen og at Solberg inviterte han inn i regjeringskorridorene. Hun hilste på ham slik en islamist ønsker å bli hilst på: en hånd mot eget bryst og et nikk med hodet.

Hvem som lurte Solberg, aner jeg ikke.

Den neste som ble lurt, var selveste Dronning SonjaDa vet vi hvem som lurte henne. Nettopp. Hennes rådgivere.

Denne våren skal Regjeringen legge frem tiltak mot radikalisering. HRS har foreslått en rekke tiltak,  som en ideologisk kartlegging av moskeer. De som jobber mot det åpne demokratiet skal ikke motta støtte som et fredsomt og troskyldig trossamfunn, mener vi. Det er fortsatt lov å være optimist…