Terrorisme og ekstremisme

Fra folkemord til Europas moskeer

Et av de verste folkemordene i vår tid skjedde i Bangladesh, tidligere Øst-Pakistan. Tre millioner drepte, 200 000 voldtatte kvinner og millioner på flukt, er anslagene. Av ti tiltalte for folkemord i dag, er åtte fra Jamaat-bevegelsen. En av dem som nå er dømt til døden for drap, tortur og voldtekter, har hatt en fremtredende posisjon i London-moskeen East London Mosque, også omfavnet av Muslim Council, altså Englands svar på Islamsk Råd. Både East London Mosque og norske Islamic Cultural Centre tilhører Jamaat-bevegelsen. Britiske og norske myndigheter sponser ufattelig ekstremisme, må man kunne slå fast.

Folkemordet i tidligere Øst-Pakistan i 1971 i krigen mellom Vest- og Øst-Pakistan, er et tema som ikke skal snakkes om i dagens Pakistan, det har jeg selv erfart siden min første tur til landet i 1993. Hvorfor? Fordi krigen dagens Pakistan gikk til, resulterte i at muslimer fra vest drepte og voldtok millioner av andre muslimer, deres egne landsmenn i øst.

Dette kun som et kort bakteppe.

Fremdeles foregår rettsoppgjør etter folkemordet. I forrige måned fikk Delwar Hossain Sayedee dødsdommen for grusomhetene han begikk i 1971. Det interessante for oss i Norge og Europa, er at denne mannen er en innflytelsesrik person overfor britiske muslimer og at han tilhører samme bevegelse som Islamic Cultural Centre i Oslo sentrum (ICC, som har 3473 medlemmer), Jamaat-e-Islami, moskeen Dronning Sonjas rådgivere sendte dronningen til.

Både East London Mosque (ELM) og ICC promoterer deres ideologiske fører, Mawdudi, noe vi allerede i 2006 dokumenterte i en statsfinansiert rapport som antakelig behørig ble lagt nederst i skuffen i aktuelt departement.

Våre skattebetalte forvaltere og politikere vil helst verken høre eller se.

Etter folkemordet i Bangladesh flyktet flere fra Jamaat-e-Islami til England og ble sentrale i moskémiljø som følger Jamaat sin ideologi, som ELM, sponset av britiske skattebetalere de siste syv årene med 3 millioner britiske £. ELM har gitt talerstolen til Delwar Hossain Sayedee mang en gang, også for å samle inn penger til ekstremistvirksomheten. Sayedee er langt fra den eneste som har talt i denne moskeen. Også en annen kjenning for våre lesere, Bilal Philips, han som står bak universitetsutdannelse i ekstremisme også i Norge, er omfavnet i ELM, og hans utdannelse får man hos ICC i Oslo avdekket rights.no sin skribent, Sarah Estard, i januar i år.

Nå dømt til døden, men velkommen i britisk moske, og ansett som en inspirasjonsskikkelse for mang en britisk muslim med opphav i Bangladesh.

Nå dømt til døden, men velkommen i britisk moske, og ansett som en inspirasjonsskikkelse for mang en britisk muslim med opphav i Bangladesh.

Men akk, skal man bry seg? Ja, vi bryr oss, så får vi se når makten orker å bry seg.

Artikkelen hos Gatestone Institute  avdekker også hvordan disse ekstremistene omgås politikere helt inn i det britiske parlamentet. At de åpent har proklamert sin beundring endog for al-Qaida, ser ikke ut til å legge begrensinger for deres virke.

Like før jul, var jeg i London og oppsøkte ELM. Jeg så hva jeg så: de fleste som entret moskeen denne fredagen var ikledd Muhammeds kodeks. Det mest bekymringsfulle var alle barna som gikk på skole der. Som oppdras i Mawdudis ånd.

Gutteklasse i East London Mosque. Foto Hege Storhaug, desember 2012

Gutteklasse i East London Mosque. Foto Hege Storhaug, desember 2012

Bilde: ø;

Man blir dessillusjonert av langt mindre.