Politikk

Frykten styrer fornuften?

Verdidramaet i trønderfotballen ruller videre. Fotballklubben Orkla tok kontakt med øyelege Jan Guldahl for å få en hånd ned i pengebingen hans. Da Guldahl gikk ut med budskap om at hijab ikke aksepteres på hans ansatte ved Trondheim Øyelegesenter, ble det taust fra styret i Orkla, det vil si at klubben takket nei til et antakelig sekssifret sponsorbeløp. Hvorfor halen forsvant mellom beina, nei, det vil ikke Orklas styre si ett ord om.

I Sør-Trøndelag Avis utfordrer øyelege Jann Guldahl i dag Orklas ledelse.  Innlegget publiseres hos rights.no med Guldahls tillatelse. Vi minner om siste artikkel vi publiserte om forsøket på brennemerking av øyelegen, fordi han står opp for verdigrunnlaget det norske demokratiet er tuftet på.  

Frykten styrer fornuften? 

Hva har skjedd på styrerommet til Orkla FK etter at de selv henvendte seg til Trondheim Øyelegesenter for å inngå sponsorsamarbeid? Se det vil ikke Orkla svare på. Men det hele handler nok om et religionspolitisk plagg, hijab, og Orklas frykt for å bli trakassert av et politisert media. 

La det være klart: Orkla henvendte seg til meg for å inngå et sponsorsamarbeid. Det var ikke motsatt. Det samme gjelder Ranheim Fotball. Ranheim skal ha ros for å være åpne og ærlige. Sportssjef Stig Winsnes gikk ut i Adressa 3.februar og forklarte hvorfor de ikke ønsket samarbeid: det handler om mitt verdigrunnlag, heter det, på bakgrunn av at erklærte i Byavisa 21.januar at jeg ikke ønsker hijab på ansatte på øyelegesenteret. At Orkla i neste sving også trekker seg, kan umulig bety at bankkontoen til klubben plutselig rant over. Men Orkla holder kortene tett til brystet, og vil ikke begrunne hvorfor Trondheim Øyelegesenter ikke lenger er en aktuell partner.  

Jeg tillater meg å bistå Orkla med en verdioppklaring. Hijab er ikke ”bestemors skaut”, som stort sett ble brukt av praktiske årsaker, eller som pynt til bunad. Skautet var aldri på hodet for ikke å friste menn seksuelt. Ei heller ble skaut brukt for å markere kvinners underordnede posisjon i forhold til menn – at hun juridisk har færre rettigheter. Men hijaben forteller faktisk mer enn dette. Den er det fremste symbolet for islamismen, en totalitær religionspolitisk ideologi med mål  om å underlegge samfunnet islamsk juss, sharia, på alle nivå, der muslimer juridisk står over ikke-muslimer, og der ytringsfrihet og religiøs frihet er parkert i skammekroken. Når vi i tillegg har flere europeiske undersøkelser som viser at svært mange kvinner i hijab sier de er tvunget til å bruke plagget, og at vi i større byer i Norge hører historier om jenter uten hijab som mobbes, er mitt verdivalg enkelt: ettersom jeg står opp for kviner og menns like rettigheter, likeverd mellom alle mennesker uansett bakgrunn, religiøs frihet for alle og ytringsfrihet, sier mitt etikkompass følgende: mine ansatte skal ikke reklamere for en religionspolitisk ideologi i møte med pasienter.  

Altså skal det heller ikke flagges med eksempelvis partipolitisk tilknytning. At en ansatt har et lite smykke med kors under skorta, er helt greit. Poenget mitt er: vi setter pasienten i sentrum i en nøytral og profesjonell atmosfære. 

Jeg stiller meg undrende til Orklas verdivalg. Det er umulig å tolke valget annerledes enn at Orkla frykter hets i media hvis de ikke marsjerer i takt med de konforme. For jeg kan ikke tro at hele styret faktisk mener at hijabens verdier er forenelig med Orklas verdiplattform. Korriger meg gjerne hvis jeg tar feil.