Innvandring

Den ”humane” asylpolitikken

En komfortabel flyreise. Det er hva menneskesmuglere tilbyr syrere med penger: rundt 100 000 kroner for et svensk pass og du er så godt som garantert permanent opphold hos broderfolket. De andre, altså de som ikke er velstående, har følgende alternativ: en farefull reise over inn i og gjennom Europa.

Det er meg ubegripelig at politikerne våre (tilsynelatende) mener at Norge har en ”streng, men rettferdig” asylpolitikk, et mantra gjennom årene med Jens Stoltenberg ved roret, men også et yndet begrep i eksempelvis Krf.

Politikken er verken streng eller rettferdig, mener jeg. Det kan umulig være ”strengt” når analfabete kvinner fra Somalia, eksempelvis, gjerne godt opp i årene, søker asyl i Norge. Det er umulig å tenke seg at en kvinne som dette er politisk forfulgt, altså at hun har bedrevet politisk arbeid som har satt henne i en posisjon der hun forfølges. Like fullt er hun nærmest garantert opphold i Norge, selv om alle solemerker peker mot at hun er på søken etter en velferdsstat.

Rettferdig er det heller ikke. Denne tenkte kvinnen hadde råd til å legge ut på reisen. Det har de fleste kvinner i Somalia langt fra råd til. Det er altså de bedrestilte som får det enda bedre.

Det var således en meget god grunn til at Bærekraftutvalget til Frp foreslo en helt ny tankegang og politikk på feltet.  , som jeg har hørt at forskere i det stille har omtalt i rosende ordlag…  Nye tanker har også den venstrevridde Paul Collier lagt på bordet, der fornuft kjøres i front – både ved å ha avsender- og mottakerlandene i tankene. Da blir det ”migrasjon som virker”.

Aftenposten forteller om menneskesmuglere som har en helt ”katalog” å tilby syrere som vil forlate Syria og nærliggende land. Det mest ettertraktede alternativet i ”katalogen”, er flyreise, direkte til Arlanda.

I Sverige er over 170 000 pass på såkalt avveie, mens i Norge forsvant/mistet folk hele 30 000 pass bare i fjor.

Noen som fremdeles har behov for å definere politikken som human, som under kontroll? 

Jaget av krigen og lokket av Sveriges løfte om permanent opphold legger mange syriske flyktninger ut på en farefull flukt. Noen av menneskesmuglerne de møter, har komponert flypakker der illegale papirer er inkludert i prisen.

Syrere som har råd til å betale for slike pakketurer fra Tyrkia eller Libanon, kan prise seg lykkelig. De slipper den farlige ferden som flertallet av flyktningene legger ut på, med strabasiøse vandringer, eventuelt båtreise og deretter transport gjennom flere EU-land.

Flyreisen er trygg og behagelig. Men om du som syrer skal slippe om bord i et fly til Sverige, må du enten ha fått visum eller være svensk statsborger. Visum gis ikke for øyeblikket, siden krigssituasjonen tilsier at en visumsøknad i praksis er en søknad om asyl.

Da gjenstår altså passet.

Flyreisen starter i Libanon eller Tyrkia, og prislappen er på 100.000 kroner.

Look-alike-pass

En av måtene å jukse på, er å kjøpe et ekte svensk pass der den avbildede personen ligner på en selv. Det kalles et «look-alike-pass».

– Utstyrt med et slikt pass går man gjennom sikkerhetskontrollen på vanlig måte. Når man er kommet om bord i flyet, leverer man det tilbake til smuglerligaens mann, som gjerne er med på flyreisen. Alternativt ødelegger man det. Vel fremme i Sverige viser man sitt syriske pass og ber om å få søke asyl, forteller analysesjef Christer Zettergren i det svenske Migrationsverket.

Mange ekte, svenske pass er i omløp, de er svært ettertraktet på det illegale markedet. Hver måned i år er det beslaglagt ca. 300 svenske pass bare på Atatürk-flyplassen, opplyser Zettergren.

Men også falske svenske pass blir brukt ved disse flyreisene fra Atatürk-flyplassen i Istanbul.

– Slike pass selges på flere nettsteder, bemerker han.

Flyansatte arrestert

Noen tjener godt på å selge flyseter til flyktninger som ikke har klart å skaffe seg svenske papirer.

– Politiet i Tyrkia har arrestert to grupper som driver med dette. Insidere i flyselskapet gir beskjed når det er ledige seter på et fly som skal til Sverige. En kontakt på flyplassen samler sammen riktig antall flyktninger, som så sluses om bord på flyet. Her har medlemmer av flybesetninger vært involvert. Når flyansatte er villig til å ta en slik risiko, forstår man at det er store penger å tjene, sier Zettergren til Aftenposten.

Dilemma

Sveriges åpne dør er et stort humanistisk prosjekt, men altså også en gavepakke til menneskesmuglere. En del flyktninger må blakke seg fullstendig for å komme i sikkerhet i Sverige, der nye økonomiske utfordringer står i kø.

Dilemmaet har opptatt svensk opinion. Hvorfor opprettes det ikke en legal, ufarlig og rimelig vei ut?

Flyktningene bør få søke asyl ved svenske ambassader i Syrias nærområde, mente ledelsen i regjeringspartiet Centern tidligere i høst, til øyeblikkelig protest fra partifeller. Tilstrømningen ville komme ut av kontroll, mente kritikerne.

– Jeg mener det svenske asylløftet har gjort flukten mindre farlig, i hvert fall for kvinner og barn, sier Zettergren.

– Før kom hele syriske familier til Sverige. Nå som alle får beskyttelse og dermed også familiegjenforening, er det mest menn som kommer. Når de vel er fremme i Sverige, kan kone og barn etter en stund fly inn på sikker måte og med legale papirer.

Svenske pass på smuglertoppen

Svenske pass er størst på det illegale markedet, mener Frontex, byrået som overvåker EUs yttergrense.

For øyeblikket er 177.000 svenske pass på avveie. En del av dem er solgt til utlandet, mener politiet.

– Vi får ofte beskjed om pass som stoppes på Atatürk-flyplassen i Tyrkia, sier Kerstin Högback ved Rikskriminalpolitiets sentrale grensekontrollenhet.

Det er sjelden tyrkisk politi leverer de beslaglagte passene videre til det svenske konsulatet i Istanbul. Dermed kan ikke svenske myndigheter kontrollere at passene faktisk blir makulert.

– Dette må være et problem for Sverige?

– Det svenske konsulatet fører diskusjoner med tyrkiske myndigheter om å få passene tilbake, sier Högback til Aftenposten.

Ingen begrensning

Passene som beslaglegges, har opprinnelig tilhørt svenske borgere som har meldt dem tapt eller stjålet. Rikskriminalpolitiet har merket seg at en del personer mister pass veldig ofte, noen opptil flere ganger i måneden.

Det er lite politiet kan gjøre. Det er ikke ulovlig å miste passet sitt. Og det er ikke satt noen grense for hvor mange nye pass en svensk statsborger kan be om.Nå vurderer politiet å be om en lovendring som begrenser tilgangen på nye pass.

30.000 norske pass

Svenske borgere kan «miste» passet så mange ganger de vil. Norske borgere risikerer karantene dersom politiet fatter mistanke.

En del av de 30.000 norske passene som ble meldt tapt eller stjålet i år, er solgt til menneskesmuglere.

– Ingen vet eksakt hvor mange pass det dreier seg om, til det er registrene for dårlige. Men at det skjer, er vi sikre på, sier dokumentgransker Per O. Haddal ved Nasjonalt ID-senter.

Politiet i andre Schengen-land varsler politiet om ulovlig bruk av norske pass. Fenomenet kommer også til overflaten i straffesaker om menneskesmugling, narkotikaforbrytelser og annen grenseoverskridende kriminalitet.

Strengere med norske pass

Tidligere kunne norske borgere både to og fem ganger melde passet tapt og få utstedt et nytt. Slik er det fortsatt i Sverige, men ikke her hjemme. I år ble reglene skjerpet.

– Om du har mistet passet to ganger i løpet av ti år, får du en advarsel: Hvis du mister også pass nummer tre, kan du bli nektet nytt pass eller få et pass med begrenset gyldighetstid, sier seksjonssjef Steinar Talgø i Politidirektoratet.Ikke alle vil møte denne reaksjonen. Politiet tar beslutningen etter en helhetsvurdering.