Politikk

Det er helt vilt

I går la H/FrP-regjeringen frem sine endringer i statsbudsjettet for 2014. Av et budsjett på godt over 1000 milliarder, finner Aftenposten det opportunt å lage en sak vinklet på bevilgningen til HRS. Her skal angivelig HRS mene at «De slenger penger etter oss», hvilket vi mener «er helt vilt». Det er helt vilt.

131109-3-aftpNRKs nyheter kl 08:00 i dag fikk meg til å sette kaffen i vrangstrupen. Meldingen lød, med referanse til Aftenposten, at HRS mener at den nye regjeringen «slenger penger etter oss» etter at den nye barne-, likestillings- og inkluderingsministeren Solveig Horne (FrP) har endret statsbudsjettet for 2014. HRS har fått «en økning på tildelingen på 80 prosent», fortsetter NRK, igjen med henvisning til Aftenposten, hvilket vi skal mene er «helt vilt».

Fakta er at HRS var innstilt av den rødgrønne regjeringen med 500 000 kroner for 2014. Dette har BLD-ministeren Horne endret til 900 000 kroner. Med andre ord vekker en bevilgning som utgjør mindre enn 0,0000009 prosent av statsbudsjettet nasjonal interesse.

Misforstå ikke. Vi er glad for at media interesserer seg for hvordan den til enhver tid sittende regjering forvalter nasjonens penger. Ikke minst når det gjelder tilskuddsordninger, som flere, både blant journalister og nasjonale politikere, har bevist at de mangler kunnskap om.

Helt vilt 

For det som faktisk er «helt vilt» er hvordan den rødgrønne regjeringen, med SV-leder Audun Lysbakken i spissen, fikk lov til å operere.

Selvsagt må den til enhver tid sittende regjering utføre sitt politiske prosjekt. Men det er gitte regler som skal følges. Disse reglene sto i veien for Lysbakken da han ville redusere støtten til oss. Han fant imidlertid en «smart vei ut» av uføret. Med et pennestrøk kuttet han ut den tilskuddsordningen som eksisterte på dette feltet og innførte en ny ordning. Den nye ordningen, såkalt «øremerkede tilskudd», hadde som konsekvens at statsråden i BLD etter eget forgodtbefinnende kan fordele de 14 millioner kroner (som denne posten består av) til de organisasjonene som vedkommende selv måtte ønske. Ordningen er direkte driftsstøtte, det er ingen søknad og ingen klageadgang. Altså en perfekt ordning for Lysbakken, som dermed reduserte vår støtte fra 2011 til 2012 fra 1 835 000 til 900 000 kroner.

At det derimot er «helt vilt» å innføre øremerkede tilskudd på dette feltet og også måten det ble gjort på, var det ingen medier som den gang fanget opp – til tross for at vi sa kraftig ifra. En ny tilskuddsordning skal nemlig meldes i statsbudsjettet året før den gjennomføres. Ergo skulle Lysbakken meldt om en slik ordning i statsbudsjettet for 2012 med virkning i statsbudsjettet for 2013. Grunnen er åpenbar: Enhver organisasjon har forpliktelser som gjør at en må få en viss tid til å omorganisere seg på. Men etter Lysbakkens egendefinerte praksis fikk HRS 15 minutters (!) «varsel».

Vi klaget saken inn for BLD (som «morsomt» nok også er klageinstans i slike saker), med kopi til Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité, Sivilombudsmannen og Riksrevisjonen. Vi leverte et notat samtidig som vi hadde møter med samtlige partier i Kommunalkomiteen på Stortinget (med unntak av Sp, som ikke svarte på vår henvendelse). Vi henvendte oss skriftlig til Statsministerens kontor (SMK) og statsministeren personlig. Men den rødgrønne regjeringen løftet ikke en finger. Tvert om fikk vi beskjed fra SMK om («morsomt» nok) å henvende oss til den statsråden det gjaldt.

Ergo har HRS i SVs tid i regjering og BLD gått fra over 2 millioner kroner i årlig støtte, til 700 000 kroner for inneværende år og altså foreslått til 500 000 kroner for 2014. Det hører med til denne historien at da HRS kom inn på denne budsjettposten hadde vi med oss i overkant av 2 millioner kroner. Dette var penger som vi hadde lobbet til oss på Stortinget og som er de eneste «friske pengene» denne budsjettposten har vært tilført siste tiåret, og som altså nå andre organisasjoner nyter godt av.

Kameraderi

Da vi klagde på ordningen som Lysbakken innførte, viste vi til det åpenbare: nemlig at den åpner for kameraderi-tildelinger. Som kjent måtte Lysbakken gå av som statsråd nettopp fordi han ikke forsto å forholde seg til sentrale reglementer, slik som for eksempel Økonomireglementet. Dette kommenterte jeg også i en artikkel i Aftenposten, under tittelen «Lysbakkens maktmisbruk», der jeg viste til hvordan Lysbakken bedrev forskjellsbehandling på tvers av hva som er intensjonen med denne form for tilskuddsordning. Men media viste heller ikke da noen interesse. En skulle nesten tro at media bare var glad til at HRS mistet pengestøtte, uavhengig av hvordan det skjedde? 

Så kom altså endringene i statsbudsjettet i går, og da våknet media. HRS har fått økt støtten 80 prosent! Av BLD-minister Solveig Horne (FrP). Med dårlig skjult undertone: Her må det da være noe «kameraderi»?

For noen måneder siden var Storhaug med på å utforme Fremskrittspartiets rapport om «Bærekraftig innvandring». Nå får HRS økt støtten med 80 prosent fra barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp), fra 500.000 kroner til 900.000 kroner.

Samtidig kutter Solberg-regjeringen 200.000 kroner i støtten til Organisasjonen mot offentlig diskriminering. OMOD har tidligere anklaget Siv Jensen for «å gi næring til rasisme».

Ikke vet jeg om det er noe «kameraderi» mellom Aftenpostens Per Anders Johansen og SV, men tankegangen deres er i alle fall godt sammenfallende. OMOD har kritisert FrP og får mindre penger, mens HRS (eller «Storhaug», som HRS ofte heter) har bidratt til FrPs politiske arbeid og får dermed påplussinger.

Media kan ha tungt for å se utenfor egen sfære, men la meg nå stille et enkelt spørsmål til Aftenpostens Johansen: Hvor har du vært de årene HRS har fått kraftige kutt? Hvor har du vært når vi har redegjort for SVs maktmisbruk i regjering, endog i din egen avis?

Enkelt forklart har statsråd Horne nå rettet opp noe av de feilene som SV i regjering har påført HRS. Personlig skulle jeg ønske hun hadde hatt mot til å tilbakeføre de midlene som vi hadde med oss inn på denne posten, men det ville utvilsomt ha gått hardt ut over noen andre. Men hadde noen andre enn HRS blitt utsatt for det som vi har vært utsatt for, da hadde det nok blitt ramaskrik med media som velvillige talerør – noe antakelig Horne vet, derfor var det like greit å være litt forsiktig? Nå har derimot Horne lært at media ynder å henge ut HRS uansett, en opptreden hun bør være godt kjent med ut fra hvordan hennes eget parti er blitt behandlet i offentligheten.

Frekkhetens nådegave

131109-2-grandeNår jeg så utover dagen i dag ser hva noen kan tillate seg å mene om denne saken, blir jeg nesten skremt. For eksempel skriver Arild Grande (Ap) følgende på sin FB-status: 

«Solveig Horne bør forklare etter hvilke kriterier hun har foreslått endringer i statsstøtte. Det kan synes som det er mer smak enn objektive kriterier. Bør ryddes i, slik at det ikke skapes et inntrykk av en regjering som øker støtten til de som er enige og reduserer for de som har andre syn.»

Når jeg gjør han oppmerksom på at dette er en ordning som de rødgrønne ved Lysbakken innførte, svarer han følgende:

Det kan sikkert være gode grunner til endringene, det er derfor fint om statsråden forklarer. Uheldig både for organisasjonene og statsråden om det kan stilles spørsmål ved tildelinger.

Men når jeg utfordrer han til å nevne en god grunn til at den nye tilskuddsordningen ble innført og minner om at den skaper presedens, samt at det er påtakelig at han nå klager på at nåværende statsråd i BLD gjør det som de rødgrønne innførte, ble det derimot helt stille.

Bør endre ordningen

Men til forskjell fra de rødgrønne politikerne så klager vi på denne ordningen også når den er under en ny regjering, altså nåværende regjering, som vi gjorde under forrige regjering, og det til tross for at FrP nå prøver å rette opp feilene etter SV.

Vi mener fortsatt at det er «helt vilt» at en statsråd skal ha en egen lekekasse med 14 millioner kroner som deles ut etter eget forgodtbefinnende. HRS har foreslått endringer overfor FrP, som blant annet tilsier at såkalte NGO-er (non-govermental organizations) nettopp må frigjøre seg mest mulig fra det offentlige.

(PS: HRS tok kontakt med NRK etter nyheten kl 8, som umiddelbart fjernet saken fra deres nyhetssendinger og etter hvert også endret på oppslaget på tekst-TV. Aftenposten innså at de ikke hadde dekning for overskrift og ingress som ble endret, samtidig som de, og vi, ga beskjed til NTB som også endret noe på vinklingen. Men skaden er skjedd, og man klarer aldri å rydde opp i alle feilinntrykk som danner seg hos høy og lav. Så opprydningsarbeidet fortsetter i morgen.)

Aftenposten.no