Islam

Hver tredje vil forby hijab

Det er en selvfølge for danskene at folk med innvandrerbakgrunn skal ha de samme rettighetene som dem selv. Men tildekning av muslimske kvinner er en rød klut. 29 prosent av dansker vil forby sløret/hijaben i det offentlige rommet. I tillegg er 14 prosent ”delvis enig” i et forbud. Danskene vil ikke leve i et multikulturelt samfunn, de vil leve sammen med innvandrere, ikke adskilt fra dem.

Dette viser en undersøkelse om danskenes toleranse overfor innvandrere fra Aarhus Universitet, der 1 929 dansker i alderen 18 – 76 år deltok. Det står bra til med den danske toleransen generelt, men når islam kommer på banen, kommer motstanden, skriver Berlingske

Danskene nærmer seg altså holdningene til sine brødre og søstre på kontinentet, som i Frankrike, der tre av fire sier at islam er intolerant og ikke er forenelig med republikkens verdier,  og hele 63 prosent vil forvise hijaben fra det offentlige rommet. Her bør man også nevne den såkalte ”katastrofemålingen” for islam i Tyskland der blant annet 70 prosent assosierer islam med fanatisme og radikalisme.

Lektor ved Aarhus Universitet Jens Peter Frølund Thomsen, står bak undersøkelsen, som er støttet av Det Frie Forskningsråd, og som SFI Survey har utført. 

Lektoren er ikke i tvivl om, at de adspurgte i undersøgelsen har forstået termen »det offentlige rum« i bred forstand, som en betegnelse for alle steder, der ikke er på privat grund og derfor omfatter såvel gader og stræder som offentlige institutioner, og altså ikke kun sidstnævnte. Det samme gælder forståelsen af muslimske tørklæder og slør – at de vil have forbud både imod tørklæder, der dækker ansigtet, og dem, der holder ansigtet frit. 

»Normalt vil man sige, at hvis spørgsmålet er mislykket, så vil svarprocenten på »ved ikke« være meget høj. Men det er den ikke her. Der er én procent, der svarer »ved ikke«, så der er ikke noget, der tyder på, at folk ikke forstår dette her. Og når man ser på, hvad den politiske debat om tørklæder herhjemme har handlet om, så har det først og fremmest været de tørklæder, som holder ansigtet frit, og som kassedamen i Netto bærer. Så jeg er ikke i tvivl om, at folk ved, hvad de har svaret på,« siger Jens Peter Frølund Thomsen til Berlingske. 

Svarene harmonerer godt med en undersøkelse fra TNS Gallup i 2006, hvor 48 procent av danskerne over 18 år anså det for et problem eller et stort problem, at det for noen muslimske kvinner er en del af deres muslimske identitet å bruke slør offentlig. 

Ifølge Jens Peter Frølund Thomsen viser undersøkelsene at danskene støtter et multietnisk samfunn, men ikke et multikulturelt samfunn. De vil leve sammen med innvandrerne, ikke adskilt fra dem. 

Ifølge Jens Peter Frølund Thomsen er den mere principielle pointe, at danskerne i stort omfang accepterer indvandrere som ligestillede medborgere, men under forudsætning af, at de ikke kulturelt adskiller sig meget fra flertallet. Med andre ord: En betydelig del af den danske befolkning ønsker simpelthen ikke et multikulturelt samfund – men er åbne over for et multietnisk samfund. 

I den kanadiske provinsen Quebec arbeides det med et liknende forbud som Frankrike har innført. 

I den canadiske provins Quebec arbejder politikerne netop nu på at forbyde ansatte i at bære religiøse symboler som kalotter, kors og tørklæder i offentlige institutioner og på offentlige arbejdspladser. En tilsvarende lov blev allerede i 2004 indført i Frankrig, hvor det siden 2010 har været forbudt i det hele taget at vise sig offentligt i heldækkende slør som burkaer, der dækker hele ansigtet, og niqabber, der dækker hele ansigtet med undtagelse af øjnene. Flere belgiske byer har forbud, og dækkende tørklæder falder i Italien ind under et generelt maskeringsforbud.