Islam

Katastrofemåling om islam

Den tyske avisa Frankfurter Allgemeine Zeitung har foretatt en meninsgmåling knyttet til folks syn på islam. Resultatet karaktersieres som “katastrofalt”.

Respondentene ble forelagt 21 utsagn om islam og ble bedt om å plukke ut hvilke utsagn som harmonerte med deres oppfatninger. Her er noen av resultatene:

  • 83 prosent assosierer islam med svekkede rettigheter for kvinner
  • 77 prosent mener islam er en bokstavtro religion
  • 70 prosent assosierer islam med fanatisme og radikalisme
  • 64 prosent knytter islam til voldsbruk, 60 prosent til hat, 54 prosent til aktiv misjonering og 56 prosent mener islam kjemper for politisk makt.
  • Bare 13 prosent assosierer islam med kjærlighet for naboer
  • 12 prosent assosierer islam med veldedighet
  • 7 prosent assosierer islam med åpenhet og toleranse.

Målingen er ganske lik en måling tatt under Muhammed-krisen i 2006. Da svarte 55 prosent bekreftende på dette spørsmålet: ”Tror du at det vil oppstår alvorlige konflikter mellom vestlig kultur og den arabiskmuslimske kulturen i fremtiden?” I dag svarer 44 prosent bekreftende, mens en fjerdedel både i 2006 og i dag mener alvorlige konflikter allerede eksisterer.

Om ”sivilisasjoners sammenstøt” sa 46 prosent i 2006 at de mente et slikt sammenstøt fant sted. I 2010 svarte 58 prosent bekreftende, mens i siste måling svarer 43 prosent bekreftende. Kun 34 prosent avviste problemstillingen.

Mens 36 prosent tror islam og kristendommen kan leve i fredelig sameksistens, tror 58 prosent at alvorlige konflikter mellom de to religionene vil utvikle seg.

74 prosent mener at trusselen fra islam utgjøres av radikale grupper, mens 19 prosent mener islam i seg selv er en trussel.

48 prosent tror/frykter at spenningene i forhold til muslimer vil øke i tiden som kommer. Kun 29 prosent mener det ikke foreligger en fare for dette. 

Majoriteten mener at myndighetene ikke skal etterkomme særkrav eller sensur. 27 prosent mener at for å beskytte den offentlige ro og orden bør alt som kan krenke eller provosere muslimer forbys. 52 prosent var uenige.

Til utsagnet “selv om det er et personlig valg, liker jeg ikke å se kvinner som dekker hodet med et sjal”, sa 47 prosent seg enige, mens 34 prosent var uenige.

(Her kan det minnes om målingen fra Frankrike denne høsten som viste at 63 prosent ønsker å forvise hijaben fra det offentlige rommet.)

Er islam og kristendommen like tysk? 64 prosent svarte negativt, 22 prosent var enige. Mens 47 prosent sier at de ”ikke ser muslimer som er del av Tyskland”. Likevel er det et lyspunkt, all den tid at i 2004 sa tyskere at de hadde venner blant muslimer. I dag sier 38 prosent det samme.