Innvandring

Ødela liv, utvises ikke

Han voldtok ei 10 år gammel jente, prøvde å voldta ei ni år gammel jente, og tvang med kniven i hånden ei 17 år gammel jente til å utføre seksuelle handlinger. Sistenevnte jente og hennes families liv ligger i grus. Hvordan det går med 10-åringen holdes borte fra offentligheten. Man kan jo bare ane… Men nå har Høyesterett bestemt seg for ikke å behandle anken etter at den dømte voldtektsforbryteren ikke ble dømt til utvisning etter endt soning. Bak vedtaket synger EU.

18-åringen fra Somalia er altså ikke statsborger i Danmark, og den svært grove saken som endte med seks års fengsel ender ikke med utvisning, men betinget utvisning, etter at Høyesterett har avslått anken etter Lagmannsrettens kjennelse.

Jeg mente da dommen i Lagmannsretten (Landsreten) falt, og mener jeg mener nå vel så sterkt etter at Høyesterett har avslått Riksadvokatens anke, at dette er en dom Danmark ikke kan leve med.

Den 17-år gamle Desiree Klein risikerer allerede å møte Ahmed Omar Mohammed på gaten i november. Han ble dømt i 2011, og i november har han sonet halve dommen, inkludert varetektsfengslingen, skriver Den korte avis  

Desiree Klein og hennes families liv er gått i oppløsning. Som vi har rapportert er jenta psykisk skadet, hun har ikke klart å følge opp skolen, hun har selv måttet betale psykologhjelp, hun tør ikke ta offentlig transport, noe taxikostnadene bevitner, og derav gjelp, mens foreldrene skal skilles grunnet påkjenningene.

Jenta er sjokkert over at Høyesterett har avslått anken:

”Den kommer ikke for Højesteret? Det er bare løgn. Jeg er fuldstændig målløs. Han skal jo bare ud af landet, han skal da ikke have lov til at blive. Jeg må indrømme, at jeg havde regnet med, at den kom i Højesteret,” sagde en tydeligt chokeret Desiree Klein i går til BT og fortsatte: 

”Det er virkelig nedtur, at han bare kan gå rundt herude på gaden, når han bliver løsladt. For så risikerer jeg jo at møde ham igen.” 

Saken skaper overskrifter i Danmark, og politikere i Folketinget raser.

På sin facebook skriver tidligere skatteminister Kristian Jensen (V) i en kommentar, at han nu vil have justitsministrens holdning til sagen, og han lægger i det hele tager ikke fingre imellem: 

”Jeg er rasende! Her har vi en vigtig sag om grænserne for, hvilken forbrydelse, der skal give udvisning af Danmark. Og jeg mener, at hvis man prøver at voldtage 10-årige piger, så har man INGEN plads i Danmark.” 

Dansk Folkepartis Peter Skaarup: ”Nu bliver det umuligt at udvise i lignende sager”

Socialdemokratiet står bak lovendringen, som straks ble innført ved maktovertakelse, som skal beskytte utlendinger bedre mot utvisning. Bak Regjeringen presset EU på.

Efter pres fra EU ændrede justitsminister Morten Bødskov (S) straks efter den nuværende regerings tiltrædelse imidlertid reglerne, således at udtrykket ”med sikkerhed” blev fjernet. 

”En forbedret beskyttelse mod udvisning”

Således skrev justitsminister Morten Bødskov i foråret 2012 til EU’s kommissær for indre anliggende, Viviane Reding, om lovændringen blandt andet, at: 

”Dette vil blandt andet indebære, at den eksisterende ordlyd ”med sikkerhed” vil blive slettet for at give end forbedret beskyttelse mod udvisning.” 

Hva ville skjedd i tilsvarende sak i Norge? Det er vanskelig å si. Etter loves ordlyd ”kan”  en utlending med permanent opphold utvises dersom han begår en forbrytelse med strafferamme på minimum to år. Det tolker jeg til at den dømte i Danmark heller ikke hadde blitt utvist fra Norge. Fordi: Dommen i den danske Lagmannsretten vektla at den straffede 18-åringen i fengsel har avlagt eksamen på niendeklassetrinnet. Han, som kom til Danmark syv år gammel, har jobber vellykket med ”å bli dansk”, heter det. Det ble også lagt til grunn formildende omstendigheter som at moren hadde sendt han til Somalia på koranskole i en periode, og at han hadde endte opp i al-Shabab.

De fleste asylsøkere fra Somalia får bli, tross at krigshandlingen har opphørt. Det peker også i retning at en Mohammed i Norge også ville fått blitt.

At Danmark utviser denne pakistaneren, også 18 år gammel, som er dømt til fem års fengsel for voldtekt av to kvinner, peker i retning at det handler om landbakgrunn.