Innvandring

Manisk idiotidebatt

Oriana Fallaci sa det så talende i sin tid: de verste fascistene er fascistene og antifascistene. Det samme kan sies om rasistene. De verste rasistene er… Derfor vil de på ytre venstre flanke aller helst debattere Fjordman og ABB, slik at de slipper søkelys på egen moral og holdninger.

Bergens tidende inviterte meg til å skrive om Fritt Ords tildeling av skrivestipend til Fjordman. Det gjorde jeg. Og mitt fokus var naturlig nok på ytringsfrihet, ikke en analyse av hva Fjodman har forfektet i sine skriverier (skulle jeg gjort sistnevnte, måtte jeg prioritere tid på å sette meg inn i hva han faktisk står for. Uansett mener jeg fokus på den frie ytringens verdi i samfunnet vårt er det essensielle i saken). 

Innlegget var vel knapt lagt på nettet hos BT, før to herrer med lynets hastighet sendte sine konspiratoriske tolkninger til Bergen. De kan leses her  og her, det ene signert Rune Berglund Steen i Antirasistisk senter, det andre signert og Hogne Øian. 

I dag skriver jeg dette som svar til dem, disse som sover så uendelig godt om natta, som har snudd ryggen til den verste diskrimineringen Norge noensinne har vitnet: 

Manisk idiotidebatt 

De blir ikke ferdige, disse enøyde på venstresiden: vil du ikke debattere hva Fjordman faktisk står for, skal du ikke slippe unna. Er årsaken til den veldige oppmerksomheten Rune Berglund Steen i Antirasistisk senter og Hogne Øian tildeler Fjordman at slik håper de å styre unna søkelys på deres enorme svik og rasistiske holdninger? 

Bergens Tidende inviterte meg til å kommentere at Fjordman fikk skrivestøtte fra Fritt ord. De som leste innlegget mitt, ser at mitt fokus er ikke på Fjordman, men grunnprinsipp hva gjelder ”den første menneskerettigheten” som jeg har omtalt i den nye boken Ny vind over Norge, nemlig ytringsfriheten.

Da tiltet det i hodene til de to nevnte herrene. At jeg ikke brukte tilmålt plass på å knuse Fjordmans ideologi tas til inntekt for at jeg prøver å gjøre han ”stueren”. 

Vel, hva med deres egen ”stuerenhet”? 

I 21 år har jeg arbeidet kontinuerlig for at alle som bor i Norge (og Europa) skal ha den samme beskyttelse og de samme menneskerettigheter uansett etnisk eller religiøs bakgrunn. Det har vært en ekstremt tung kamp nettopp på grunn av de diskriminerende og undertrykkende holdningene til Berglund Steen og co på den ytre fastlåste venstresiden. De har gjort alt som står i sin makt for å dekke over massivt med overgrep og systematisk diskriminering grunnet hudfarge og religion. Arrangert ekteskap skal forsvares, en tradisjon som knapt kan gjennomføres uten voldtekt i ekteskapet fra dag en. Barneekteskap inngått i leiligheter og moskeer i Norge skal ikke snakkes om. Islam og moskeer skal forsvares – til tross for at islam er en ”religion” som systematisk i sitt lovverk undertrykker kvinner og ikke-muslimer, og generelt er diskriminerende i sitt grunnvesen. En slags overmenneskeideologi. Likeledes skal hijab på jentebarn snakkes bort på bekostning av barns frihet. Vi skal ikke gjeninnføre helseundersøkelser for å beskytte jentebarn mot et av verdenshistoriens verste systematiske overgrep, nå i full vigør på norsk jord, kjønnslemlestelse. 

Har leserne sett disse moraldommerne noensinne rope ut i fortvilelse over at Norges nye jenter og kvinner kan oppleve et liv her som vi aldri har sett maken til i norsk historie? 

Det er dette som er vår tids verste rasisme og diskriminering, for dette skjer kun på bakgrunn av ett faktum: disse herrene ser hudfarge før individet, de hører imamens messing før de tenker på opplysningstidens betydning for den friheten og beskyttelsen som borgere som de selv nyter så uendelig godt av. 

Det er bare å innrømme det: jeg har kun forakt til overs for den likegyldigheten de utviser overfor Norges mest sårbare. Hvor er den reelle sympatien og solidariteten med den nye pariakasten i Norge? 

Folk merker det mer og mer i hverdagen sin: den høye ikke-vestlige innvandringen, særlig fra den islamdominerte verden, skaper større avstand mellom folk, mindre folkelig fellesskap, mindre tillit borgere mellom. På sikt betyr dette økt konflikt. Konflikt der rase og religion kan komme i sentrum grunnet en hodeløs og planløs politikk ført av siste 50 års regjeringer. 

Hva var prosjektet? Det har vi aldri fått et svar på. Og jo mer problemer som dukker opp, dess høyere kommer disse på ytre venstre flanke til å skrike og peke på oss som advarte mot utviklingen som problemskaperen. 

Det er ikke noen annen debatt der det er tillatt med mer faktaløst føleri og idioti enn i innvandringsdebatten. Derfor fortsetter de massive overgrepene, derfor får innvandringen forløpe som den gjør tross mangel på verdimessig og økonomisk bærekraft.