Innvandring

Fabian Stang

Fabian Stang fremstår som en ren mobber av Frp generelt, og spesielt Christian Tybring-Gjedde. Høyre kan umulig være tjent med at Oslos ordfører trakasserer politikerkollegaer, kombinert med hans grenseløse naivitet og useriøsitet i innvandringspolitikken. Lesere på nettavisen til Dagbladet levner Stang liten ære. Det er fullstendig stang ut i kommentarfeltet. Men det er mer moro enn dette.

Det er ikke første gang Fabian Stang er ute etter Christian Tybring-Gjedde. Tidligere i år skjedde det i Ukeslutt. Stang unnlot i debatten med Tybring-Gjedde å nevne Tybring-Gjedde ved hans navn. Tybring-Gjedde ble omtalt som ”han der forrige dere intervjuet”.  Hele seansens bakgrunn var opptøyene i Husby i Stockholm, og seansen var fullstendig absurd og direkte pinlig grunnet Stangs opptreden.

Nå er Stang på banen igjen, etter at samme Tybring-Gjedde avviser SSB-undersøkelsen om folks holdning til innvandrere, som jeg omtalte som en meningsløs undersøkelse i går, da SSB med en innvandrer mener alt fra en svenske, til en spanjol til en somalier. Selv kunne jeg ikke svart på spørsmålet, da jeg vet en god del om ”utfordringer” knyttet til unge svensker i utelivsbransjen i Oslo kontra en seksbarnsmor fra Somalia som venter på bosetting i en norsk kommune, og etter det gjenforening med barna som venter i Etiopia sammen med faren.  

Stang går ut i Dagbladet og sier at ”Frp skal ikke styre innvandringspolitikken”  og at ”Frp representerer mindretallet i folket”.

Kan han dokumenterer sistnevnte påstand? Nei. Stemmer påstanden? Nei. I alle fall ikke hvis HRS sin måling gjennom Sentio i 2009, ligger noenlunde til grunn for folks holdninger i dag, og det er det all grunn til å tro. I denne målingen sa halvparten av befolkningen at de ønsker å begrense ikke-vestlig innvandring, det samme gjelder innvandring fra den islamdominerte verden. Rundt en fjerdedel mente denne innvandringen kunne fortsette som i dag. Syv prosent mente ikke-vestlig innvandring kunne økes, seks prosent mente innvandring fra OIC-landene kunne økes. Resten hadde ingen formening om problemstillingen.

Frp i mindretall? Nei, det er nok en av Stangs våte drømmer.

Til Dagbladet fortsetter Stang med en harrang av udokumenterte påstander. Se på dette:

”Flere undersøkelser viser nå at vi er kommet stadig lengre i en vellykket integrering. (…). Så må vi være ærlige og si at vi har noen utfordringer i Oslo når det kommer mange innvandrere på kort tid. Men alt i alt har vi lykkes ganske godt med integreringen. Flere og flere satser på skole, utdanning og jobb.”

Hvor er alle disse undersøkelsene? Jeg vil se dem!

Jeg kan jo kle Stang naken med en undersøkelse der HRS bestilte data fra SSB i fjor, og vi kunne vise at kun 55 prosent av ikke-vestlige i Oslo i alderen 25 – 61 år er sysselsatte som er to prosentpoeng under landsgjennomsnittet. Stadig flere i jobb prosentvis, eller mente Stang antall grunnet høy innvandring fra særlig Europa? Flere og flere som satser på skole? Hvem er disse flere? Hvor er undersøkelsen? Hvor er barometrene som viser ”vellykket integrering”? Hvorfor flytter da nordmenn ut av Groruddalen som aldri før? 27 prosent flere i 2012 enn i 2011.

Stang ”tror Tybring-Gjedde står mer og mer alene også i Frp.”  Vel, det er nok enda en våt drøm fra Stangs side. Sjekk kommentarfeltet hos Dagbladet. Nå sier enkelte endog at de hopper fra Høyre til Frp grunnet Høyre og Stangs manglene vilje til å ta en ikke bærekraftig ikke-vestlig innvandring på alvor.

Så til den bebudede moroa: Stang sier knyttet til en mulig regjering med Høyre og Frp og hvilken innvandringspolitikk som skal føres, at ”regjeringens politikk må representere flertallet i folket”.

En ny regjering kan ikke fortsette som de rødgrønne har holdt på, nemlig å overkjøre folkeviljen, sier dermed Stang.

Synd Stang ikke er partileder. Uansett: jeg klipper ut setningen, henger den på veggen, og håper på en ny og seriøs meningsmåling før eller like etter valget, altså før en eventuell ny regjeringsplattform ser dagens lys. Bordet fanger, heter det.