Innvandring

Undersøkelse uten noen som helst verdi

Det er rett og slett oppsiktsvekkende at Statistisk sentralbyrå kjører undersøkelse år etter år som ethvert noe oppegående menneske forstår er så godt som helt verdiløs. For hva forteller sekkekategorien ”innvandrer” deg? Danske, svenske, polakk, somaliere, tamil, amerikaner – hvem tenker man på? Man må spørre seg: er det andre felt enn innvandringen der det er lov til å opptre som komplett idiot, og der media og politikere lystig applauderer idiotiet?

Det er rett og slett oppsiktsvekkende (eller skandaløst?) at Statistisk sentralbyrå kjører undersøkelse år etter år som ethvert noe oppegående menneske forstår er så godt som helt verdiløs. For hva forteller sekkekategorien ”innvandrer” deg? Danske, svenske, polakk, somaliere, tamil, amerikaner – hvem tenker man på? Man må spørre seg: er det andre felt enn innvandringen der det er lov til å opptre som komplett idiot, og der media og politikere lystig applauderer idiotiet?

Jeg fikk telefon fra en hyggelig journalist i Vårt Land før helgen med forespørsel om å kommentere den nye undersøkelsen til SSB, som viser disse resultatene om hva nordmenn (og innvandrere), mener om innvandrere, som defineres som ”en person med to utenlandsfødte foreldre”. Her er SSBs resultat:

I 2002 svarte 2 av 3 av de spurte at innvandrere flest gjør en nyttig innsats i arbeidslivet. Ti år senere mener 8 av 10 nordmenn det samme. Og mens 40 prosent av nordmenn i 2002 ikke kunne tenke seg at sønnen eller datteren giftet seg med en innvandrer, har andelen sunket til 25 prosent i 2012.

Trenden er den samme når det gjelder synet på hvorvidt innvandrere er en kilde til utrygghet i samfunnet, og om innvandrere beriker norsk kultur (se faktaboks). I tillegg mener langt færre nordmenn at innvandrere misbruker trygdeordninger.

Som jeg sa til Vårt Land: hadde jeg blitt spurt, kunne jeg ikke svart på denne undersøkelsen. Hvem tenker man på med innvandrer? Folk fra Skandinavia? Fra Vest-Europa? Fra Øst-Europa? Fra vesten for øvrig? Fra Asia? Fra Afrika, øst, vest, nord sør? Fra OIC-land? Spørsmålet er fullstendig meningsløst. Men ut fra mine kunnskaper ville jeg eksempelvis svart positivt til innvandring fra nærområdene, og jeg ville svart negativt generelt til innvandring fra fjerne områder av økonomiske og verdimessige årsaker, og spesielt ville jeg svart negativt til innvandring fra land som bunner sentrale statistikker, som Somalia, Afghanistan, Pakistan, Irak, Marokko, Tyrkia.

Journalisten forstod poenget mitt, men la det til siden da saken skulle presenteres. Mitt poeng undergravde jo hele SSB-undersøkelsen.

Kunnskapsminister (!) Kristin Halvorsen jubler over undersøkelsen, og benytter muligheten til å slenge med leppa til dem hun ikke liker. Les dette, og kjenn etter hvor mye klokere du ble:

– Det inntrykket som skapes i media er langt mer negativt enn fakta gir grunnlag for. Det er noen høylytte, intolerante mennesker som får lov til å dominere mediebildet og tegne negative bilder av innvandrere.

Hvilke fakta tenker Halvorsen på? Hvilke innvandrere tenker hun på? Min konklusjon: totalt meningsløs uttalelse.

Ja, man får fornemmelsen man så ofte gjør innen dette feltet: SV + SSB = sant. Og Vårt Land har ingen behov for å stille seg kritisk til SSBs spørsmålsstilling, men er tydeligvis på hugget etter Frp fordi Christian Tybring-Gjedde våger å bruke det han har i topplokket: han tror rett og slett ikke på resultatet. Men, jo, Tybring-Gjedde, resultatet er nok helt i orden, men hva har folk svart på? Det er det vi ikke vet, men som vi mer enn aner. For å si det rett ut: hadde SSB vært redelige og vært interessert i å bringe folks holdninger til torgs, hadde man gått systematisk til verks. Man hadde spurt om synet på innvandring fra fire kategorier: Vestlig, Øst-Europa, ikke-vestlig og fra OIC-landene, altså der islam dominerer.

HRS foretok en liknende måling gjennom Sentio i 2009, som ga dette resultatet: halvparten av befolkningen vil begrense ikke-vestlig innvandring, det samme gjelder innvandring fra den islamdominerte verden. Rundt en fjerdedel mente denne innvandringen kunne fortsette som i dag. Syv prosent mente ikke-vestlig innvandring kunne økes, seks prosent mente innvandring fra OIC-landene kunne økes. Resten hadde ingen formening om problemstillingen.

Vi spurte også om synet på islam og ytringsfrihet og likestilling mellom kjønnene. 47 prosent sa seg enig i at islam truer verdier som ytringsfrihet og likestilling mellom kvinner og menn, mens 30 prosent sa seg uenig. 23 prosent hadde ingen formening om saken.

Hvorfor stiller ikke SSB spørsmål som kan gi meningsfulle svar? Hvorfor kjører man år ut og år inn undersøkelser (på skattebetalernes bekostning), som kun gir en effekt: tåkelegging, og derav et skudd i baugen for realpolitisk handling overfor reelle problemer deler av innvandringen fører med seg?

Ble fru Khan på Furuset, som etter 40 år i Norge ikke snakker norsk, og derfor heller ikke har en eneste norsk kjenning eller venn, mer velfungerende i Norge etter SSB-undersøkelen? Blir det færre kollektivistiske ekteskapsinngåelser nå? Mindre kjønnslemlestelse? Mindre dumping av barn og unge i foreldrenes opprinnelsesland? Bedre utslag på skatte- og trygdeprofilen til de som bidrar minst, grupper fra den delen av verden der islam dominerer?

Beklager at jeg er en festdemper, SSB. Jeg ser dog ingen grunn til å gå til innkjøp av kake, slik SSB gjorde tidligere i fjor da ”magiske” fem millioner innbyggere i landet ble rundet.