Forskjellsbehandling og diskriminering

Aftenposten og moralpolitiet

På lederplass i dag tar Aftenposten skarp avstand fra moralpolitiet blant muslimer i Oslo. Det skulle bare mangle. Men samme avis har år ut og år inn latterliggjort dem som har fremmet realpolitiske løsninger for å sette de aller minste jentene (og deres foreldre) fri fra moralpolitiets klør. Tid for ettertanke?

Vi skrev om moralpolitiet i går , som denne gangen handlet om pakistanske eldre kvinner på Furuset som spytter eksempelvis på en iransk vestligkledd kvinne, og som krever at barna til kvinnen, på to og tre år, i sommervarmen må ha på seg mer klær enn sommerkjole. De skal altså dekkes til for ikke å friste menn seksuelt. (Ja, det er lov å både riste på hodet og kjenne på kvalme.) 

På lederplass kaller Aftenposten dette ”tåpelig intoleranse”, og ettersom barna er så små får det ”et tragikomisk skjære over seg”. Vel, jeg ser ingen komedie, kun tragedie og perversitet. Men la den ligge. 

For poenget her er at Aftenposten konsekvent på lederplass og på kommentarplass gjennom årene alltid har avvist oss som har påpekt tyranniet i hijaben på jentebarn, som definitivt er en sentral del av hva moralpolitiet ser som sin oppgave å følge opp. Vi som har sagt: sett jentene fri! Få hijaben ut av barnehagen, ut av grunnskolen.  

Skal moralpoliti kunne bekjempes, vil det kreve en rekke tiltak, en hel pakke, der det å begynne med barns grunnleggende frihet burde være det mest åpenbare. Får man presset hijaben ut av skolen og barnehagen, er det et skritt i retning av at barn også slipper den på fritiden. Uansett er et slikt tiltak en viktig håndsrekning til de sekulære, og et etisk slag i ansiktet på ”moralens voktere”.  

Kanskje Aftenposten skulle ta seg et ledermøte og vurdere følgende: har toleransen deres overfor hijab (og niqab) ført til mindre seksuell trakassering og mobbing i samfunnet vårt, eller har det tvert om gått motsatt vei?