Økonomi

Din velferd er min velferd, sier EU

Danskene har flere ganger prøvd å ta opp kampen med EU hva gjelder EUs grunnprinsipp om likebehandling av alle EU- og EØS-borgere, uansett hvilket land vi måtte befinne oss i. Men uten særlig hell. Nå hevder EU at alle utlendinger har rett til barnetrygd fra dag én i Danmark. Den borgerlige siden raser over regjeringens unnfallenhet overfor EU, og nå luftes samme forslag som FrP har kommet med i Norge.

Mens Norge som EØS-medlem stort sett logrer gjennom alle direktiver og konvensjoner som kommer fra EU, dertil uten debatt, har danskene prøvd å gjøre mer bruk av handlingsrommet som den såkalte dynamiske EU-avtalen faktisk har. Særlig prøvde forrige regjering, den konservative VK-regjeringen støttet av Dansk Folkeparti, å strekke strikken hva gjelder EUs krav om likebehandling av alle EU (EØS) borgere. Nåværende sosialistiske Helle Thorning-Schmidts rødgrønne regjering synes derimot å være mer lydhør overfor EUs ordrer.

Opptjeningsprinsipp

Ifølge danske lover har det kun vært barn som er i Danmark som har rett til barnetrygd, en regel som Danmark blant annet benyttet seg av i saker der barn av innvandrere ble holdt i foreldrenes opprinnelsesland over tid. Da viste det seg at trusselen om å holde tilbake barnetrygden i visse tilfeller var nok til å få barnet tilbake til Danmark. Men det var før EU strammet grepet og hamret inn at et grunnprinsipp for de fire friheter, er likebehandling, likebehandling, likebehandling.

VK-regjeringen avviste i 2010 EUs krav om at alle EU-borgere i Danmark hadde rett på barnetrygd fra dag én, og foreslo et opptjeningsprinsipp. Det innebar at borgere fra andre EU-land kunne få 25 prosent av barnetrygden etter å ha hatt et halvt års bopel og arbeid i Danmark. Etter ett år var andelen steget til 50 prosent, stigende til full ytelse etter to år. Dette ble innført i januar i fjor.

Ifølge Venstres skatteordfører Torsten Schack Pedersen ble opptjeningsprinsippet innført fordi det ikke ble oppfattet som rimelig at en EU-borger kunne ta en kort sommerjobb og deretter få med seg barnetrygd hjem til familien i utlandet.

Nei fra EU

EU har behandlet denne saken to ganger tidligere, og nå setter de foten ned.

EU krever at Danmark endrer loven igjen. Ut fra likebehandlingstankegangen viser EU til ”sammenligningsprisnipp om koordinering av sosiale sikringsordninger”. Det betyr at perioder i andre land skal telles med.

Eller sagt på en annen måte: All velferd i alle europeiske land er et felles gode, uavhengig av om du har bidratt eller ikke i det aktuelle landet. Din velferd er min velferd.

Regjeringen logrer

Det danske skattedepartementet tolker EU-avslaget som om det ikke er mer å gjøre med denne saken. Skatteminister Holger K. Nielsen (SF) sier i en pressemelding:

– Regeringen har nu set grundigt på kommissionens henvendelse. Det er vores konklusion, at vi ikke kan opretholde kravet om en vis beskæftigelses- eller bopælsperiode i Danmark.

– Perioder i andre lande skal tælles med, når optjeningsprincippet skal opfyldes.

Logrer gjør ikke de borgerlige

De Konservatives Brian Mikkelsen mener det er ”høl i huet” å droppe opptjeningsprinsippet.

– Regeringen giver op uden kamp og logrer blot venligt med halen, fordi en EU-Kommission nu kræver det anderledes, siger Brian Mikkelsen i en mail til Ritzau.

Dansk Folkeparti og Venstre kritiserer EU for avgjørelsen og mener at regjeringen må finne andre veier for å verne om danske velferdsytelser. De Konservative er enig i at avgjørelsen er en trussel mot velferdssamfunnet.

– Det underminerer finansieringen af vores velfærdssamfund, hvis vi blot accepterer kravet fra Bruxelles. Regeringen må op på hesten og finde en anden løsning – og ikke mindst melde kritisk tilbage, siger Brian Mikkelsen.

De Konservative mener at Danmark ikke har råd til å finansiere eksempelvis korte opphold i Danmark med dyre barnetrygdordninger og hevder det ”åbner en ladeport for vores generøse velfærdsydelser.”

De mener således at løsningen er skattefradrag heller enn barnetrygd.

– Konservative foreslår et fradrag i stedet for, så man tjener penge i Danmark – og ad den vej bidrager til samfundsøkonomien, siger Brian Mikkelsen.

FrP-løsning

Med andre ord: Samme løsning som FrP har foreslått i Norge. I Norge kan du jobbe én dag for å få tilgang til våre velferdsytelser, for øvrig en tidsramme som hevdes å ikke være bestemt av EU.

FrPs programkomité har tatt til orde for å fjerne kontantstøtten og barnetrygden og i stedet gi skattelette til småbarnsfamiliene. Slik vil de hindre trygdeeksport og misbruk. Ap har ikke avvist forslaget.