Innvandring

Akademisk redelighet?

OECDs rapport om innvandringens økonomisk konsekvenser slås opp i Aftenposten under tittelen ”OECD: Innvandrerne i Norge lønner seg”. Slik trodde man at man kunne knuse Finansavisens regnestykker basert på tall fra SSB? Selv dras jeg inn som den som betviler OECD-rapporten. Men betviler jeg ikke tvert om først og fremst Aftenpostens tolkning?

Jeg fikk bakoversveis av ingressen til Aftenposten på forsiden i nettutgaven i går og i papirutgaven i dag:

Innvandrerne bidrar samlet sett positivt til den norske statskassen, slår OECD fast i en fersk rapport. Hege Storhaug i tenketanken Human Rights Service tror ikke på konklusjonen.

Hjelpe og trøste. Snakker om å dumme seg ut. Meg altså. For hvem tror at jeg vet bedre enn OECD? Dertil når jeg selv ikke tror det en gang! Men jeg tror jeg kanskje vet litt om hvordan Aftenposten har valgt å presentere den tykke OECD-rapporten, og også noe om OECDs motiv for å presentere stoffet som de har gjort. Men at jeg skulle vite bedre enn økponomer i OECD, det tror jeg altså ikke. Det får være grenser for selvbilde, som da ville vært verdt en diagnose.

Ifølge en økonom jeg har snakket med blander visstnok Aftenposten likviditetseffekt med lønnsomhet. Han sier det så enkelt som slik: selger du i dag hundrelapper for femti kroner får du høy omsetning her og nå, men i morgen når du vil innløse hundrelappen i kronestykker har du et tap på femti kroner. Eller sagt slik: selger Aftenposten livstidsabonnement i dag til beløp tilsvarende årsabonnement, fyker opplagstallet rett til værs. Men ble Aftenpostens økonomi styrket på sikt?

Han sier videre at OECD ønsker seg vekst i BNP. Om Norge går konk om 50 år, er uvesentlig for OECD, hevder han

Slike oppslag som i Aftenposten, gjør folk forvirret. Finansavisen har tatt debatten minst to skritt frem, nå skal den dras i alle fall ett skritt tilbake? Det er følelsen jeg får.

Til Aftenposten kommenterte jeg ganske mye om hva jeg mener om medias (uansvarlige) opptreden, men det ble ikke mer enn dette som kom på trykk:

Hege Storhaug, leder i tenketanken Human Rights Service, har engasjert seg aktivt i debatten om kostnader og innvandring1. Hun er kritisk til rapporten fra OECD.

- OECD har kun tatt for seg en kort periode på tre år. Statistisk sentralbyrå (SSB) har sett på utviklingen over et livsløp. Det er en mye ærligere måte å gjøre det på, sier hun.

Basert på rapporten fra SSB, mener Storhaug det er klart at ikke-vestlige innvandrere og arbeidsinnvandring fra Øst-Europa er et tapsprosjekt.

- De enorme kostnadene ved innvandring er blitt underkommunisert i mediene. Nå må politikerne både i Høyre og Ap si hva de akter å gjøre med utfordringene, sier Storhaug.

En som kaller seg Hush1306 synes jeg summerer det hele opp meget godt både faglig og moralsk under artikkelen i går:

La oss sette alle krav til akademisk redelighet til side, noe OECD gjør i sin rapport. Da kan vi fylle opp alle vestlige land til randen med mennesker fra dysfunksjonelle land i den tredje verden og si: se her, BNP vokser. Dette er lønnsomt! Selv om det altså må regelrett svindel til for å «dokumentere» lønnsomhetspåstanden.

OECD’s beregning, som Aftenposten generaliserer ut fra, er som å ta ut et toårig trendbrudd i en trehundreårig kurve for å dokumentere den motsatte tendensen av det kurven faktisk viser. Altså ren svindel. Kort og godt.

OECD «glemmer» nesten alt som heter kostnader når de beregner innvandringens «lønnsomhet», noe Aftenposten ikke bryr seg om å nevne. At «rikdommen» pr. innbygger (BNP pr. capita) bringes ned på et nivå man finner i den tredje verden på sikt og således ruinerer millioner med mennesker i mottagerlandene og ødelegger livene deres spiller ingen rolle.

Det føres ikke lenger en debatt basert på kunnskap, fakta og fornuft, men på følelser når det gjelder innvandring. Innvandring, friest mulig migrasjon, er blitt en ren besettelse. En besettelse som er i ferd med å ødelegge vestlige land. Som materialiserer seg i et økende antall «lønnsomme» slumområder i europeiske byer. I opptøyer i nabolandet Sverige. Men det blåser innvandringstilhengerne i. De vil ikke se det. I blind fanatisme turer de frem.

Aftenposten, en aktivist, heier på. Journalisten vet meget godt hva det er han gjør ved å vinkle artikkelen som han har gjort.

Jeg sitter her og undrer: hva er hensikten? Hvorfor vil noen så inderlig ødelegge et land som Norge?

PS. OECD-rapporten tar for seg perioden 2007-2009. De fleste kostnader er utelatt. SSB’s beregninger står derfor fortsatt fjellstøtt.

Takk til Hush1306. Befriende lesning.