Innvandring

Ny politikk, økt innvandring

Selvsagt kan man ta kontroll med inngangsdøren til huset sitt. Alt ut i fra hvilke midler som brukes når det bankes på døren. Danmark har justert reglene for inngangsbillett og økonomiske kår for nyankomne, og dette har således økt tilstrømningen betydelig både av asylsøkere og familieinnvandring.

Under den liberalkonservative regjeringen ved statsminister Anders Fogh Rasmussen, sank innvandringen til Danmark dramatisk hva gjelder asyl og familieetablering og –gjenforening. Politikerne har med andre ord verktøy de kan bruke hvis det er vilje. Med ny regjering i november 2011, ledet av Socialdemokratene, ble det således lempet på reglene for innvandring og gitt bedre kår for dem som får opphold (som at den lavere starthjelpen ble erstattet med den høyere sosiale stønader som tilfaller alle). Resultatet er rundt en dobling i andelen asylsøkere, som i år forventes å stige ytterligere til i overkant av 7 000 søkere.

I Norge i fjor hadde vi over 30 prosent flere asylsøkere enn Danmark, nærmere bestemt 9 785 personer mot Danmarks 6 141 asylsøkere. Under Fogh Rasmussens politikk det siste året i 2011, hadde Danmark 3 806 asylsøkere, melder Den korte avis

Kommune-Norge har nylig gitt lyd fra seg: man klarer ikke bosette andelen man pålegges av regjeringen. Økonomisk er det kostbart, og bolig og kommunale tjenester strekker ikke til. Innvandringen er ikke bærekraftig, sier ordførere

Dette var ikke et tema for landsmøtet denne helga til partiet som ligger an til å ta over skuta etter valget i september. Høyre var opptatt av salgstider for øl i butikkene.