Innvandring

Kommune-Norge overkjøres av Regjeringen

Den høye innvandringen under dagens regjering, som er høyere enn under noen annen regjering i nyere tid, knekker økonomien i kommunene. Kan vi vente et opprør i kommune-Norge som tvinger frem en mer bærekraftig innvandring?

Å bosette flyktninger er kostbart. Derfor tar kun en av fem kommuner imot antallet flyktninger som Regjeringen ber om. Halvparten av kommunene sier de blir bedt om å integrere flere enn de klarer. Dette ses på budsjettene. I Skien, som har vært svært samarbeidsvillig gjennom årene og innfridd pålagt kvote, har sosialbudsjettet økt med 19 prosent hittil i år. Dette tilskrives i all hovedsak innvandringen

Veksten er i hovedsak knyttet til folk som er flyktninger som har kommet de siste fem årene,” sier rådmann Knut Wille.

Wille fortsette slik: ”Det skremmende er at kostnadene øker så mye, og at situasjonen faktisk kan bli langt verre. I tillegg kommer merkostnadene til barnevern, spesialundervisning, morsmålsundervisning og boliger. Hittil har ikke Regjeringen tatt disse utgiftene på alvor. Vi i kommunene har på vår side ikke vært gode nok til å synliggjøre utgiftene våre.” Nå setter Skien ned foten og vil t5a imot færre flyktninger.

45 prosent av kommunene mener at Regjeringen prøver å bosette for mange flyktninger. Året før sa 18 prosent det samme. Det er en dramatisk stigning.

Samtidig er det svært mange analfabeter som kommer, eller som ordføreren i Råde sier det: ”Nesten alle som kommer er analfabeter.”  Det ligger i kortene at få analfabeter vil klare å integrere seg i det moderne Norge og bidra til felleskassa eller fellesskapet.

Kommune-Norge slakter også introduksjonsprogrammet som ikke gir ønskede resultat i form av aktiv yrkesdeltakelse eller utdannelse. Kommunene klager videre over en høy familieinnvandring i kjølvannet av flyktninger som bosettes.

Av 60 flyktninger som fullførte programmet i 2012 i Skien, er åtte nå i arbeid, og to er i utdannelse. De resterende 40 lever av sosialstønad, mens 10 er på statlig tiltak. Til Aftenposten i dag sier statsråd for integreringen Inga Marte Thorkildsen, følgende om introduksjonsprogrammet:

”Det er noe av det mest vellykkede vi har gjort.”

7 500 flyktninger skal bosettes i år i kommune-Norge etter avtale mellom KS og Regjeringen, mens neste år er tallet 8 000 bosettinger. Regninga sendes ikke minst til neste generasjon.